Vyhledávání

Sanace staré ekologické zátěže kořenové ČOV v obci Mořina

Sanace staré ekologické zátěže kořenové ČOV v obci Mořina

Firma FCC Česká republika v červnu 2021 úspěšně zakončila projekt sanace staré ekologické zátěže po kořenové čističce odpadních vod u obce Mořina nedaleko Prahy. Cílem bylo odstranění zemin kontaminovaných těžkými kovy jako zdroje znečištění podzemních a povrchových vod v okolí Budňanského potoka. Zájmové území, které bylo předmětem sanace, přesahovalo 4000 m2.

Zemní práce začaly v červenci 2019 sejmutím překryvné vrstvy. Následně bylo vykopáno celkem 92 sond, vytyčeno 168 kontaminovaných sektorů a ty byly posléze odtěženy. Ze 100m úseku Budňanského potoka bylo odtěženo 66 tun sedimentu, přečištěno bylo 157 m3 podzemních vod. Celkově bylo odstraněno 11 603, 95 tun odpadů. Odtěžená místa byla zavezena inertním materiálem a překryta biologicky oživitelnou zeminou. V rámci rekultivace území bylo vysazeno 1 120 listnatých stromů a 330 keřů se schopností sorpce těžkých kovů prostřednictvím kořenového systému.

 selective excavation  8 

  Selektivní odtěžba                                             Po sanaci 

Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.