Vyhledávání

Společnost FCC Únanov si připomíná 30 let

Rovných 30 let od svého založení si připomíná firma FCC Únanov, která poskytuje služby v oblasti nakládání s odpady pro desítky obcí v regionu.

Třicetileté působení se neslo především ve znamení rozšiřování poskytovaných služeb a rozvoje systému nakládání s odpady v regionu. V říjnu roku 1992 začala firma FCC Únanov provozovat vlastní skládku, která sloužila pro ukládání komunálního odpadu pro obyvatele okolních obcí a průmyslového odpadu živnostníků a průmyslových podniků. slavnostní otevření skládky únanov v roce 1992

„Firma je společným podnikem s obcí Únanov, která má 34% vlastnický podíl. Firma zahájila činnost v létě 1992 a na základě smlouvy s obcí Únanov zajišťovala likvidaci komunálních odpadů na nově vybudované skládce. Byla to první skládka na území České republiky vybudovaná podle standardů Evropské unie,“ vysvětluje Josef Esterka, jednatel FCC Únanov.

V roce 2011 přibyla v areálu skládky kompostárna na zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů. Vybudovala ji obec Únanov společně s městem Znojmo. „Projekt Kompostárny Únanov je nejlepší ukázkou dobré spolupráce naší společnosti s okolními obcemi. Zařízení je v majetku dobrovolného svazku obcí a společnost FCC Únanov je jeho provozovatelem,“ říká Josef Esterka.

Zázemí kompostárny tvoří zásobní boxy na vyzrálý kompost, odsazovací boxy na vstupní materiál se zvýšenou vlhkostí, k manipulaci s materiálem slouží nakladač, drtič, vynášecí dopravník, separátor, překopávač a kontejnery. „Kompost na ploše zraje průměrně tři měsíce v závislosti na typu kompostovacích odpadů a povětrnostních podmínkách. Produktem našeho kompostu je unikátní certifikované hnojivo UNAKOM 17,“ dodává Josef Esterka.

Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.