Vyhledávání

On-line přihláška pro rok 2023/2024

Důležité informace:

  • Pořadatelem soutěže je firma FCC Česká republika, s.r.o.
  • Přihláška je platná vždy na daný školní rok.
  • Prosíme účastníky soutěže o pečlivé vyplnění přihlášky.
  • U přihlášek zaslaných on-line potvrzujeme přijetí.

Vytisknout

* Jsou povinná

*
*
*
*
*
*
?

Co je Identifikační číslo provozovny (dále jen IČP)?

Původci odpadu musí uvádět svoje IČP do průběžné evidence odpadů a také do ročního hlášení odpadů.
IČP je číslo, které je přidělováno živnostenským úřadem a slouží k identifikaci provozovny pro evidenci odpadů. Každá provozovna konkrétního subjektu má své vlastní IČP, to znamená, že:

  • v případě, kdy jeden subjekt má více provozoven, tak každá má své vlastní (odlišné) IČP
  • v případě, kdy v jedné provozovně podniká současně více subjektů, pak každý subjekt má své vlastní (odlišné) IČP

Jak zjistíte Vaše IČP?

IČP Vaší provozovny zjistíte v Rejstříku živnostenského podnikání na www.rzp.cz. V případě, že provozovně nebylo IČP přiděleno, může si subjekt vytvořit sám tzv. interní IČP podle daných pravidel.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat.

×
*
?

Vyplňte údaje o obci, na jejímž území má vaše škola sídlo.

V souvislosti s novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., který vešel v účinnost dne 1. ledna 2021, došlo k právní úpravě pro organizování školního sběru papíru.

  • Obec je od začátku roku 2021 původcem odpadů sebraných ve školách v rámci školního sběru. Nemá k tomuto odpadu žádné povinnosti.
  • V ročním hlášení v roce 2022 zahrne na základě informace podané od školy tyto odpady jako produkci (A00) do svého hlášení.
  • Školy musí od začátku roku informovat osobu, které odpady předávají, o tom, že partnerem (původcem), kterého má uvádět v evidenci, je obec.
×
*
*
*
*
*
*
*
*pokud jste zvolili způsob úhrady bankovním převodem.

Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.