Vyhledávání

FCC Česká republika, s.r.o. – provozovna České Budějovice

Poskytujeme profesionální služby průmyslovým podnikům i živnostníkům v oblasti nakládání s odpady. Pro město České Budějovice zajišťujeme svoz komunálního odpadu, separaci odpadu a odvoz vytříděných komodit k dalšímu zpracování, péči o komunikační zeleň a údržbu zeleně. Provozujeme sběrné dvory a skládku komunálního odpadu.  

Provozní doba oddělení služeb zákazníkům:
Po – Čt 7:00 – 17:30
Pá 7:00 – 16:00  

Areál skládky Lišov    
373 72 Lišov    
Tel./Fax: +420 387 994 389    
Po – Pá 6:30 – 15:00

Sběrné dvory 

 

Příprava FCC České Budějovice na zimní období
Společnost FCC České Budějovice připravila techniku, posypový materiál i zaměstnance na období zimní údržby. Plán, který přesně definuje, co, kde, v jakém časovém limitu a jakým způsobem má být uklizeno, schválila Rada města.

„Do plánu zimní údržby na období 2023-2024 jsme promítli zkušenosti z předchozích let, na jejichž základě jsme optimalizovali jednotlivé trasy včetně jejich úprav,“ říká Roman Braný, ředitel FCC České Budějovice. „Naše firma také svolala jednání s Operačním dispečinkem městské policie a Dopravním informačním a řídicím centrem. Diskutovali jsme o rozšíření stávající dobré spolupráce a zejména o využití všech možností, které DIŘC nabízí po aktualizaci nových kamer ve správě Městská policie. Jde především o monitoring vytíženosti jednotlivých komunikací. Na místo, kde je aktuálně zácpa, nevyšleme v ten okamžik sypač,“ vysvětluje R. Braný. Pokračuje též spolupráce se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje. Jedná se o výpomoc firmy FCC při zmírnění závad ve sjízdnosti vozovky Lidická třída v úseku od ulice Mánesova na konec katastru města.

Jako v předešlých zimních obdobích funguje propojení služby GPS s programem jednotlivých tras zimní údržby. Osvědčil se zavedený protokol „Operativní pořadí“ pro vybrané široké chodníky na sídlištích a některé chodníky v historickém centru, které lze ošetřit strojně čtyřkolkou. Dlážděné chodníky v historickém centru, lávky a mosty se stále ošetřují převážně ručně. Po zkušenostech z předešlých zimních období bude posílena ruční údržba, zejména pokud jde o přechody pro chodce nebo zastávky MHD.
Nad rámec rozdělení tras vznikl nový seznam zastávek MHD, přičemž upřednostněny jsou zastávky s vysokým pohybem cestujících. Tyto zastávky budou udržovány v nepřetržitém režimu podle zvolené varianty pohotovosti ZÚK a vždy v I. Pořadí. Do operačního plánu zimní údržby budou také průběžně zařazeny nové úseky chodníků a komunikací, vždy po dokončení rekonstrukce nebo převodu komunikace do majetku města.
Stejně jako v loňském zimním období bude pro strojní posyp chodníků používána štěrková drť frakce do 8 mm. Jako posyp je efektivnější než písek a používá se na údržbu chodníků v okolních městech, např. v Táboře nebo také v rakouských městech.
Společnost FCC má ve skladech připraveno 1 300 tun soli, 300 tun písku a 300 t štěrkové drti. Vozový park čítá 5 velkých silničních sypačů, 8 menších sypačů Multicar používaných na páteřní chodníky, cyklostezky a komunikace v druhém a třetím pořadí, 6 chodníkových speciálů. Připravena je další podpůrná technika jako traktor, nakladač, valníková a nákladní vozidla, 2 x čtyřkolka sloužící údržbě chodníků v centru města a náměstí. Veškerá technika má garážová stání, v případě vyhlášení výjezdu může okamžitě vyjet do ulic. O zimní údržbu se postará dostatečné množství ručních pracovníků. Od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024 zajišťuje nonstop pohotovost celkem 8 dispečerů.
Společnost FCC České Budějovice má na zimní údržbu smluvně domluvené externí firmy připravené vypomoci s úklidem a údržbou komunikací. Tyto firmy dodají techniku včetně obsluhy či zaměstnance na ruční úklid.

Posypový materiál na chodníky:
„I v letošním roce poskytne město občanům zdarma posypový materiál pro zimní údržbu městských chodníků přilehlých k nemovitostem,“ říká náměstek primátorky Michal Šebek. „Na jednu nemovitost bude k dispozici 40 kg čistého písku. Pokud se jedná o bytový dům s více vchody, dostane 40 kg každý vchod,“ doplňuje náměstek. Požadavky na odebrání písku je nutno předat na odbor správy veřejných statků s uvedením jména, adresy a kontaktního telefonu. Samotný závoz posypu na místo realizuje společnost FCC České Budějovice s.r.o. a předání je prováděno proti podpisu. V minulém zimním období 2022/2023 bylo zavezeno 143 ks pytlů posypu, tj. 5.720 kg písku.


 

Sběr odpadů od prahu domu (D2D) se osvědčil – rozšíří se na celé Suché Vrbné

Systém svozu papíru a plastů přímo od prahu domu se v Českých Budějovicích osvědčil. Bude proto dále rozšířen na celou lokalitu Suché Vrbné. Pro více než 1200 domácností se tak třídění odpadu výrazně usnadní. 

Systém D2D neboli „door to door“ začala firma FCC České Budějovice po dohodě s magistrátem města zavádět již na jaře 2019. Pilotní oblastí bylo Mladé. Vzhledem k tomu, že se systém svozu tříděného odpadu přímo od prahu domu osvědčil, byl v následujících letech postupně zaveden na Zavadilce, v Haklových Dvorech, Třebotovicích, Kališti nebo v části čtvrti Suché Vrbné. Nově se tento způsob svozu rozšíří na celé Suché Vrbné včetně Pětidomí.
Hlavní výhodou takto sváženého plastu a papíru je usnadnění třídění odpadů. Proto všechny domácnosti ve vybrané lokalitě obdrží zdarma dvě 120litrové nádoby – modrou na papír a žlutou na plasty. Jejich svoz bude bezplatný.
„Pro svoz od prahu domu jsou vhodné lokality rodinných domů. U bytových domů či na sídlištích zůstanou barevné kontejnery na separovaný odpad,“ vysvětluje Roman Braný, ředitel firmy FCC České Budějovice. „Zapojení do projektu je dobrovolné, ale po zkušenostech z jiných českobudějovických lokalit věříme, že i v Suchém Vrbném se nová služba v široké míře ujme,“ dodává Roman Braný.
Občané také dostanou dopis, v němž je fungování D2D svozu podrobně popsáno. Je zde též jeho harmonogram. „Věřím, že i obyvatele Suchého Vrbného tato služba potěší a přivítají ji. Město chce v rozšiřování D2D pokračovat a vnímáme to jako svoji odpovědnost k ekologii. Vedle toho jsme přesvědčeni, že přispěje k větší čistotě. Zvýšené náklady na svoz odpadu se nám touto formou vrátí. Při této příležitosti bych chtěl obyvatele dotčených lokalit, moc poprosit, požádat, aby nádoby na chodník či jiné veřejné prostranství vystavovali opravdu pouze v den svozu. Pomůžete nám tak udržet chodníky průchozí, silnice průjezdné a je to i projev respektu ke spoluobčanům,“ apeluje náměstek primátorky města České Budějovice Michal Šebek.

Samotný harmonogram rozšíření D2D:

1.    Informační kampaň od 11.09.23

2.    Rozvoz nádob od 22.09.23

3.    První svoz od 2.10.23

4.    Nádoby s papírem se budou svážet jednou měsíčně, u nádob s plasty bude svoz probíhat vždy po dvou týdnech.
elektroauto publicita 

Společnost FCC České Budějovice ve spolupráci s městem České Budějovice pokračuje v modernizaci technického parku. Jeho řady rozšířila dodávka poháněná elektromotorem, kterou využijí zejména pracovníci péče o městskou zeleň. Odvoz prořezaných větví, květináčů, nových sazenic či zeminy se již obejde bez zplodin z naftových motorů. Elektroauto přináší bezemisní a tichý provoz, což je v městském prostředí zásadní. 

Odpovědné osoby

/files/img/cs/lide/osoba.png

Radim Kolář

Regionální vedoucí obchodu

radim.kolar[at]fcc-group.cz

/files/img/cs/lide/osoba.png

Roman Braný

Ředitel společnosti

roman.brany[at]fcc-group.cz

person-placeholder

Jaroslav Chalupník

Regionální vedoucí provozu

jaroslav.chalupnik[at]fcc-group.cz

Kontakt

FCC Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 387 004 601

E-mail: cb[at]fcc-group.cz

Adresa: Dolní 1, 37004 České Budějovice

Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.