Vyhledávání

FCC Česká republika, s.r.o. – provozovna Vršní

FCC Česká republika, s.r.o. – oddělení sanačních prací

  1. služby v oblasti zjišťování a odstraňování ekologických zátěží,
  2. projektové práce pro ekologii (sanace a rekultivace starých skládek nebezpečných i komunálních odpadů, sanace průmyslových objektů s ekologickou zátěží)
  3. technické a ekonomické analýzy pro investiční a developerskou činnost z hlediska přítomnosti ekologických zátěží
  4. průzkumy znečištění složek životního prostředí, vyhotovení závěrečných zpráv z průzkumů, návrh variantních nápravných opatření s ekonomickou kalkulací
  5. realizace sanačních prací, tj. odstranění kontaminace z horninového prostředí, stavebních konstrukcí a podzemní vody, sanační a postsanační monitoring složek životního prostředí
  6. expertní činnost – ekologický audit, analýza rizik, stanovení míry rizika pro zdraví člověka a ekosystémy, návrh sanačních opatření a cílových parametrů
  7. posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na chemické a výrobní technologie, výstavbu skládek a zařízení pro zpracování a úpravu odpadů
  8. příprava a realizace zahraničních projektů v oblasti ekologických zátěží
  9. funkce Kompetenčního centra sanace (Competence Center Remediation) – mezinárodní spolupráce v rámci FCC Česká republika, s.r.o.

Provozní doba:  
Po – Pá 8:00 – 16:00 

Chcete-li kontaktovat společnost FCC Česká republika, s.r.o., obraťte se prosím na centrálu.


 

Kontakt

FCC Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 266 055 510

Fax: +420 266 055 501

E-mail: alena.chrobokova[at]fcc-group.cz

Adresa: detašované pracoviště
Vršní 651/32,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.