Vyhledávání

Poskytované služby

 • svoz a odstranění komunálního a nebezpečného odpadu
 • svoz a odstranění průmyslového, velkoobjemového a živnostenského odpadu
 • odvoz a odstranění stavebních odpadů 
 • kontejnerová doprava (velikost kontejnerů od 3m3 do 40m3)
 • dovoz stavebních materiálů
 • prodej kontejnerů a nádob
 • likvidace černých skládek
img_5413  img_5513  kontejner 


 • údržba a opravy komunikací, dláždění chodníků
 • svislé a vodorovné značení (včetně balotiny)
 • strojní a ruční čištění komunikací a chodníků, letní i zimní 
 • dovoz vody cisternou, kropení
 • údržba a opravy veřejného osvětlení 


 • sadovnická a krajinářská tvorba
 • komplexní rozvojová péče o zeleň
 • arboristické práce, rizikové kácení stromů, štěpkování větví 
 • drobné stavební úpravy – parková cestní síť, realizace dětských hřišť, mobiliáře a jejich následná údržba 
botanick%C3%A1%20zahrada%20prost%C4%9Bjov%201  %C3%BAdr%C5%BEba%20d%C4%9Btsk%C3%BDch%20h%C5%99i%C5%A1%C5%A5  %C3%BAdr%C5%BEba%20zelen%C4%9B%202


 • pronájmy reklamních ploch
 • realizace firemních navigačních systémů na sloupech veřejného osvětlení
 • pronájmy reklamních ploch typu HORIZONT pro krátkodobé reklamní akce
 • pronájem reklamních ploch na silničních nadjezdech nad komunikací E462Kontakt

Adresa:

Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.