Vyhledávání

OP LZZ FCC Znojmo, s.r.o.

 • Název projektu: Vzděláváním k efektivitě ve společnosti FCC Znojmo, s.r.o.
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00326

Dne 1. 2. 2010 byla zahájena realizace projektu Vzděláváním k efektivitě ve společnosti FCC Znojmo, s.r.o. Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR. O realizaci a průběhu projektu budeme informovat na internetových stránkách.

Byla nám přiznána dotace v celkové výši 5 939 028 Kč. Získané prostředky budou použity na zajištění vzdělávacích kurzů pro naše zaměstnance a zaměstnance našich partnerů. Cílem vzdělávacích aktivit je rozvíjet odborné dovednosti a znalosti účastníků dalším vzděláváním, aby se zvýšila jejich kvalifikace. Posílí se tak udržitelnost pracovních míst a především se zvýší konkurenceschopnost zapojených firem.

  logotyp

Průběh projektu:

 • Vzdělávací projekt společnosti FCC Znojmo, s.r.o. s názvem „Vzděláváním k efektivitě ve společnosti FCC Znojmo, s.r.o.“, který je financován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR, je u svého konce. Celková částka dotace činila 5 939 028 Kč. Projekt byl realizován v období únor 2010 – leden 2012. V rámci projektu bylo proškoleno široké spektrum zaměstnanců počínaje výkonným vedením, přes vedoucí pracovníky, obchodní zástupce, administrativu a konče mistry, dispečery a řidiči. Realizovány byly soft skills semináře, školení PC dovedností a kurzy anglického jazyka, které se těšily velkému zájmu. Vzdělávací projekt je úspěšně u svého konce a celkově je zaměstnanci hodnocen pozitivně.

 • V rámci vzdělávacího projektu, financovaného z ESF a MPSV, byla i první polovina roku 2011 ve znamení realizace různých typů školení, zaměřených na široké spektrum zaměstnanců. V pravidelných termínech pokračuje výuka anglického jazyka pro skupinu výkonného vedení a obchodní zástupce.
 • Dále měli kolegové jak z administrativy, tak i z provozu a obchodu možnost absolvovat počítačové kurzy, konkrétně zaměřené takto: „Word pro začátečníky“ (administrativní pracovníci + OSZ), „Word pro pokročilé“ (administrativní pracovníci + OSZ), „Excel pro začátečníky“ (administrativní pracovníci + OSZ), „Excel pro středně pokročilé“ (administrativní pracovníci + OSZ, vedoucí středisek a jiní vedoucí pracovníci, obchodní zástupci) a konečně „Excel pro pokročilé“ (administrativní pracovníci + OSZ, vedoucí středisek a jiní vedoucí pracovníci). 
 • V oblasti soft-skills byly v průběhu prvních šesti měsíců roku 2011 zrealizovány semináře pro tyto cílové skupiny: „Tipy pro zvýšení prodeje“ (obchodníci), „Základy personalistiky“ (vedoucí středisek a jiní vedoucí pracovníci), „Konfliktní situace a jejich řešení“ (mistři a dispečeři, řidiči) a pro skupinu vedoucích pracovníků proběhlo školení „Úspěšný vedoucí I. – motivace“ a „Úspěšný vedoucí II. – delegování“. 
 • Veškerá školení byla zajištěna a prováděna, tak jako již od začátku trvání dotačního projektu, společností TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.

 • Do konce roku 2010 byly v rámci dotačního programu zrealizovány další semináře pro řidiče, výkonné vedení, obchodní zástupce a další pracovníky, a to konkrétně v oblastech „Firemní kultura“, „Konfliktní situace a jejich řešení“, „PC dovednosti – Word a Excel pro začátečníky až pokročilé“. V průběhu listopadu 2010 začaly probíhat kurzy anglického jazyka. Všechny semináře a kurzy pro nás zajistila společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o., která s námi spolupracuje na dalších kurzech, z nichž jmenujme např. „Time management 4. generace“, „Úspěšný vedoucí I. – motivace“, „Úspěšný vedoucí II. – delegování“, „Sebeovládání a zvládání stresu“ a další.

 • V průběhu měsíce května, června a poloviny července 2010 byly proběhly vzdělávací semináře pro vedoucí pracovníky (Jak dobře vést lidi), mistry a dispečery (Komunikace v obtížných situacích), obchodní zástupce (Umění akvizice - získání a udržení zákazníka) a řidiče (Firemní kultura), Téměř všechny kurzy se setkaly s pozitivními ohlasy. Všechna školení byla zrealizována společností TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o.

 • V rámci dotačního projektu proběhl dne 14. května 2010 první školicí seminář. Šlo o seminář „Jak dobře vést lidi“ a zúčastnili se ho pracovníci zastávající posty Vedoucích nákladových středisek. Seminář byl zajištěn společností TEMPO TRANING & CONSULTING s. r. o. ve velmi dobré kvalitě. Hodnocení zaměstnanců na toto školení bylo velmi pozitivní.

 • Dne 15. 3. 2010 bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. Byla vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o. V nejbližší době bude se společností TEMPO TRAINING & CONSULTINGuzavřena smlouva o dodávce služeb.Zpět

Kontakt

Adresa:

Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.