Vyhledávání

Individuální řešení pro všechny kategorie odpadů

 V rámci svých činností nabízíme komplexní paletu služeb obcím, městům, průmyslovým podnikům i živnostníkům.

Hlavní náplní firmy jsou komplexní služby v oblasti ekologického poradenství, projektování, zřizování, výstavby a provozování zařízení pro nakládání s odpady včetně svozu a separace odpadů, zpracování druhotných surovin, provozování solidifikačních linek a biodegradačních ploch, zajišťování sanací starých ekologických zátěží, projektování a provozování komplexního odpadového hospodářství, čištění a zimní údržba komunikací, výroba alternativních paliv a recyklace odpadů s cílem vrátit odpady zpět do výrobního procesu.  

 

 • Komplexní řešení nakládání s odpady
 • Separace odpadů
 • Sběr a odstranění nebezpečného a velkoobjemového odpadu
 • Přistavování velkoobjemových kontejnerů
 • Úklidové práce na komunikacích (letní a zimní údržba komunikací)
 • Čištění komunikací a údržba městské zeleně
 • Svoz odpadkových košů a bioodpadu

Pro průmyslové podniky

 • Sběr a přeprava odpadů specializovanou technikou
 • Třídění a zpracování odpadů
 • Odstranění nebezpečných odpadů
 • Pronájem vhodných typů kontejnerů
 • Příprava a realizace projektů KOH
 • Kompletní personální servis
 • Úklidové služby
 • Sběr a přeprava odpadů, pronájem techniky
 • Systém separace přímo u zákazníka
 • Lisovací zařízení na pracovišti s cílem snížit přepravní náklady
 • Legislativní servis
 • Příprava a realizace projektů KOH
 • Kvalifikovaní pracovníci
 • Pronájem různých druhů kontejnerů
 • Sběr, svoz a odstranění různých druhů odpadů
 • Nakládání se stavebními odpady
 • Čištění jímek a septiků
 • Čištění a údržba komunikací

Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.