Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.

Pro anonymní analýzu návštěvníků se používají nástroje třetích stran, které částečně předávají údaje do USA, kde nelze zaručit stejnou úroveň ochrany údajů jako v EU. Kliknutím na "Povolit vše" souhlasíte s tím, že soubory cookie mohou být používány i těmito poskytovateli třetích stran.

locations
Scroll to navigation

OP LZZ FCC Znojmo, s.r.o.

 • Název projektu: Vzděláváním k efektivitě ve společnosti FCC Znojmo, s.r.o.
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00326

Dne 1. 2. 2010 byla zahájena realizace projektu Vzděláváním k efektivitě ve společnosti FCC Znojmo, s.r.o. Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR. O realizaci a průběhu projektu budeme informovat na internetových stránkách.

Byla nám přiznána dotace v celkové výši 5 939 028 Kč. Získané prostředky budou použity na zajištění vzdělávacích kurzů pro naše zaměstnance a zaměstnance našich partnerů. Cílem vzdělávacích aktivit je rozvíjet odborné dovednosti a znalosti účastníků dalším vzděláváním, aby se zvýšila jejich kvalifikace. Posílí se tak udržitelnost pracovních míst a především se zvýší konkurenceschopnost zapojených firem.

  logotyp

Průběh projektu:

 • Vzdělávací projekt společnosti FCC Znojmo, s.r.o. s názvem „Vzděláváním k efektivitě ve společnosti FCC Znojmo, s.r.o.“, který je financován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR, je u svého konce. Celková částka dotace činila 5 939 028 Kč. Projekt byl realizován v období únor 2010 – leden 2012. V rámci projektu bylo proškoleno široké spektrum zaměstnanců počínaje výkonným vedením, přes vedoucí pracovníky, obchodní zástupce, administrativu a konče mistry, dispečery a řidiči. Realizovány byly soft skills semináře, školení PC dovedností a kurzy anglického jazyka, které se těšily velkému zájmu. Vzdělávací projekt je úspěšně u svého konce a celkově je zaměstnanci hodnocen pozitivně.

 • V rámci vzdělávacího projektu, financovaného z ESF a MPSV, byla i první polovina roku 2011 ve znamení realizace různých typů školení, zaměřených na široké spektrum zaměstnanců. V pravidelných termínech pokračuje výuka anglického jazyka pro skupinu výkonného vedení a obchodní zástupce.
 • Dále měli kolegové jak z administrativy, tak i z provozu a obchodu možnost absolvovat počítačové kurzy, konkrétně zaměřené takto: „Word pro začátečníky“ (administrativní pracovníci + OSZ), „Word pro pokročilé“ (administrativní pracovníci + OSZ), „Excel pro začátečníky“ (administrativní pracovníci + OSZ), „Excel pro středně pokročilé“ (administrativní pracovníci + OSZ, vedoucí středisek a jiní vedoucí pracovníci, obchodní zástupci) a konečně „Excel pro pokročilé“ (administrativní pracovníci + OSZ, vedoucí středisek a jiní vedoucí pracovníci). 
 • V oblasti soft-skills byly v průběhu prvních šesti měsíců roku 2011 zrealizovány semináře pro tyto cílové skupiny: „Tipy pro zvýšení prodeje“ (obchodníci), „Základy personalistiky“ (vedoucí středisek a jiní vedoucí pracovníci), „Konfliktní situace a jejich řešení“ (mistři a dispečeři, řidiči) a pro skupinu vedoucích pracovníků proběhlo školení „Úspěšný vedoucí I. – motivace“ a „Úspěšný vedoucí II. – delegování“. 
 • Veškerá školení byla zajištěna a prováděna, tak jako již od začátku trvání dotačního projektu, společností TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.

 • Do konce roku 2010 byly v rámci dotačního programu zrealizovány další semináře pro řidiče, výkonné vedení, obchodní zástupce a další pracovníky, a to konkrétně v oblastech „Firemní kultura“, „Konfliktní situace a jejich řešení“, „PC dovednosti – Word a Excel pro začátečníky až pokročilé“. V průběhu listopadu 2010 začaly probíhat kurzy anglického jazyka. Všechny semináře a kurzy pro nás zajistila společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o., která s námi spolupracuje na dalších kurzech, z nichž jmenujme např. „Time management 4. generace“, „Úspěšný vedoucí I. – motivace“, „Úspěšný vedoucí II. – delegování“, „Sebeovládání a zvládání stresu“ a další.

 • V průběhu měsíce května, června a poloviny července 2010 byly proběhly vzdělávací semináře pro vedoucí pracovníky (Jak dobře vést lidi), mistry a dispečery (Komunikace v obtížných situacích), obchodní zástupce (Umění akvizice - získání a udržení zákazníka) a řidiče (Firemní kultura), Téměř všechny kurzy se setkaly s pozitivními ohlasy. Všechna školení byla zrealizována společností TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o.

 • V rámci dotačního projektu proběhl dne 14. května 2010 první školicí seminář. Šlo o seminář „Jak dobře vést lidi“ a zúčastnili se ho pracovníci zastávající posty Vedoucích nákladových středisek. Seminář byl zajištěn společností TEMPO TRANING & CONSULTING s. r. o. ve velmi dobré kvalitě. Hodnocení zaměstnanců na toto školení bylo velmi pozitivní.

 • Dne 15. 3. 2010 bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. Byla vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o. V nejbližší době bude se společností TEMPO TRAINING & CONSULTINGuzavřena smlouva o dodávce služeb.ZpětPan Popela slaví 21 let a zájem o něj stále roste
04.07.2022

Pan Popela slaví 21 let a zájem o něj stále roste

„Soutěž s panem Popelou", to je tradice. Firma FCC ji pořádá již od roku 2001. Děti a žáci z mateřských, základních,...
Nový lis na třídicí lince FCC v Lišově
01.06.2022

Nový lis na třídicí lince FCC v Lišově

Na třídicí lince FCC v jihočeském Lišově pracuje nový lis s dopravníkem. Zařízení PAAL Pacomat V-65 D zvládne slisovat...
FCC zprovoznila v Brně novou linku na výrobu TAP
10.05.2022

FCC zprovoznila v Brně novou linku na výrobu TAP

Společnost FCC Česká republika uvedla do provozu modernizované zařízení na výrobu tuhého alternativního paliva z odpadů...
Z plastového odpadu vyrábějí v Českých Budějovicích stanoviště pro kontejnery
04.04.2022

Z plastového odpadu vyrábějí v Českých Budějovicích stanoviště pro kontejnery

Společnost FCC České Budějovice zprovoznila na vlastní náklady první stanoviště pro kontejnery na komunální odpad, na...
FCC Highlights 2021
02.03.2022

FCC Highlights 2021

Krátký spot shrnuje nejvýznamnější úspěchy Skupiny FCC za rok 2021. 
V Liberci vznikly stovky mobilních stanovišť pro nádoby na separovaný odpad
16.02.2022

V Liberci vznikly stovky mobilních stanovišť pro nádoby na separovaný odpad

Společnost FCC Liberec vybavovala v průběhu roku 2021 ulice města mobilními stanovišti pro nádoby na separovaný odpad....

Proč být s námi

Zakládáme si na partnerském vztahu se zákazníky. Důraz klademe na spolehlivost, loajalitu, transparentnost a kvalitu. Podnikání a ochrana životního prostředí jdou v naší firmě ruku v ruce.

 • Zákaznicky orientovaná firma

  Přednosti společnosti lze vidět zejména v komplexním přístupu k řešení systémů nakládání s odpady, zajišťování komunálních služeb, ve vlastním vývoji a aplikaci nejmodernějších technologií. Firmy ze skupiny FCC jsou držiteli řady významných certifikátů, mj. ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

 • Skvělý tým

  Více než 2000 zaměstnanců firem FCC zajišťuje v České republice služby pro skoro 1 200 000 obyvatel a zajišťuje širokou škálu služeb pro obce, firmy a jejich vlastníky.

 • Zkušený poskytovatel služeb

  Široké portfolio služeb – komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, komunální služby, poradenství v nakládání s odpady, výroba alternativního paliva, sanace, ekologická výchova. To vše z nás činí jedničku odpadového hospodářství v ČR.

 • Odpad jako zdroj

  Díky moderním technologiím poskytneme druhý život stovkám tisíc tun druhotných surovin ročně. 6 biodegradačních a dekontaminačních ploch, 11 linek na třídění odpadu, 11 překládacích stanic, 5 kompostovacích zařízení, 3 solidifikační linky, 3 linky na výrobu tuhého alternativního paliva – TAP

Technika a zařízení

Více než 670 ks nákladních a speciálních vozidel

6 biodegradačních a dekontaminačních ploch

11 skládek odpadů

11 linek na třídění odpadu

11 překládacích stanic  

5 kompostovacích zařízení

3 solidifikační linky

3 linky na výrobu tuhého alternativního paliva - TAP 

Věděli jste, že?
FCC CEE Group má více než 10 let zkušeností v oblasti sběru a distribuce použitých oděvů
Věděli jste, že?
300 až 400 kg kompostu lze vyrobit z 1 tuny biologicky rozložitelného odpadu
Věděli jste, že?
kovy a sklo jsou 100% recyklovatelné
Věděli jste, že?
v Europě se až 90% lahví ze zeleného skla vyrábí z recyklovaného skla
Věděli jste, že?
z 1,0 litru použitého minerálního oleje lze vyrobit více než 0,7 litru základového maziva, které lze použít pro výrobu motorového, převodového či hydraulického oleje
Věděli jste, že?
energie potřebná k výrobě 1 plechovky z bauxitové rudy je srovnatelná s energií potřebnou pro výrobu 20 plechovek z recyklovaného hliníku
Věděli jste, že?
recyklace 1 tuny oceli ušetří 1 100 kilogramů železné rudy, 630 kilogramů uhlí a 55 kilogramů vápence
Věděli jste, že?
použitý papír lze až 6 krát recyklovat a použít pro výrobu nového papíru
Věděli jste, že?
recyklací 1 tuny papíru se ušetří více než 2 tuny dřeva
Věděli jste, že?
1 tuna paliva vyrobeného společností FCC z modifikovaného odpadu ušetří až 600 kilogramů topného oleje nebo více než 800 kilogramů černého uhlí
Věděli jste, že?
recyklací plastů se šetří omezené přírodní zdroje (ropa a zemní plyn) a snižuje spotřeba energie o 80 až 90%