header01
Scroll to navigation

BDO: Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

2019-12-03

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej BDO)  to systemem informatyczny, którego nieodłączną częścią jest moduł: Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rejestr został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.

Podmioty miały obowiązek zarejestrowania się w nim do 23 lipca 2018 r.

Od 1 stycznia 2020 r. mają zostać uruchomione dwa pozostałe moduły tj. ewidencji i sprawozdawczości.

Poprzez 3 moduły utworzone w BDO będzie możliwa, za pośrednictwem indywidualnego konta BDO, kompleksowa obsługa swojego podmiotu zarówno poprzez prowadzenie ewidencji, składanie sprawozdań dotyczących odpadów, jak również spełnienie obowiązków rejestrowych.

Od 1 stycznia 2020 r. znikają papierowe wersje KPO oraz KEO!

Jeżeli podmiot zobowiązany do rejestracji wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów kolejnemu podmiotowi, ponieważ nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów w BDO, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać.

Dlatego ważne jest, aby zarejestrować się do końca 2019 roku, jeżeli jest to wymagane!

Na stronie internetowej: https://bdo.mos.gov.pl/ można zweryfikować poprzez wypełnienie ankiety on-line, czy podlega się pod obowiązek rejestracji w BDO.

Jeżeli podmiot nie spełni ustawowych obowiązków grożą mu sankcje za działanie niezgodne
z przepisami:

■    za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny

■    za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny

■    za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł.

Informacje uzupełniające znajdą Państwo pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości można się również kontaktować z pracownikami Biur Obsługi Klientów Grupy FCC. Numery do naszych biur znajdą Państwo tutaj.
powrót


ZABRZE: Przeciwdziałanie uciążliwościom zapachowym
2020-09-16

ZABRZE: Przeciwdziałanie uciążliwościom zapachowym

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Zabrza FCC Polska wprowadza dodatkowe działania zapobiegające występowaniu...
Recyclingowa Ścieżka Edukacyjna w ramach akcji Sprzątanie Świata
2020-09-15

Recyclingowa Ścieżka Edukacyjna w ramach akcji "Sprzątanie Świata"

Chcesz dowiedzieć się co się dzieje z odpadami, które wyrzucasz do kosza? Zapraszamy Cię do Miejskiego Ogrodu...
ZABRZE: Hermetyzacja zakładu na ostatniej prostej
2020-09-03

ZABRZE: Hermetyzacja zakładu na ostatniej prostej

II etap hermetyzacji instalacji biologicznego przetwarzania odpadów MPGK w Zabrzu wchodzi w kolejną fazę. Właśnie...
Zabrze: Hermetyzacja - prace na budowie II etapu idą pełną parą
2020-07-24

Zabrze: Hermetyzacja - prace na budowie II etapu idą pełną parą

Zdemontowane zostały już otwierane dachy tuneli BIODEGMA, a teraz podnoszone są ściany tuneli, aby można było połączyć...
UWAGA! Firmy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych w Zabrzu
2020-06-15

UWAGA! Firmy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych w Zabrzu

Do końca miesiąca musicie podpisać umowę na odbiór odpadów.
ZABRZE: Wkrótce uruchomienie pierwszej części hermetyzacji
2020-06-09

ZABRZE: Wkrótce uruchomienie pierwszej części hermetyzacji

Nowa hala operacyjna, tunele kompostownicze oraz wentylatorownia wraz z systemem oczyszczania powietrza – najważniejsza...

Dlaczego my

 • Międzynarodowy zespół ekspertów

  Nasz zespół to grupa ponad 4.300 pracowników w 8 krajach Europy Centralnej i Wschodniej dbających o płynne świadczenie wszystkich oferowanych przez nas usług.

 • Odpady jako surowce

  Dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie przetwarzania odpadów co roku 570.000 ton surowców wtórnych otrzymuje „nowe życie”.

 • Terminowość

  Prawie 1,3 mln. kontenerów i pojemników różnych rodzajów oraz 1.250 specjalistycznych samochodów ciężarowych zapewnia bezpieczną i efektywną zbiórkę oraz transport każdego rodzaju odpadów do miejsca ich przeznaczenia.

 • Doświadczony dostawca usług

  8 krajów, 1.315 gmin oraz 4,6 mln. obsługiwanych mieszkańców, 21 spółek joint-venture z miastami/gminami, 50.200 obsługiwanych firm. Tak w skrócie wygląda nasze portfolio.

Zaplecze techniczne

209 pojazdów specjalistycznych i transportowych

140.000 pojemników

ponad 1.500 kontenerów

trzy zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...
Z 1 tony odpadów biodegradowalnych można wyprodukować od 300 do 400 kg kompostu.
Czy wiedzieliście, że...
100% metali i szkła nadaje się do recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
W Europie nawet do 90% zielonych butelek produkuje się ze szkła pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Z 1 litra zużytego oleju mineralnego można wytworzyć ponad 0,7 litra oleju bazowego, używanego do produkcji olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych.
Czy wiedzieliście, że...
Energia potrzebna do wyprodukowania z boksytu jednej puszki na napój pozwala na wyprodukowanie 20 puszek z aluminium pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony stali pozwala zaoszczędzić 1100 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg wapienia.
Czy wiedzieliście, że...
Makulatura może być odzyskiwana i ponownie wykorzystywana do produkcji nowego papieru nawet 6 razy.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony papieru to oszczędność rzędu ponad 2 ton drewna.
Czy wiedzieliście, że...
1 tona produkowanego przez FCC paliwa z odpadów oznacza oszczędność 600 kg oleju opałowego lub ponad 800 kg węgla kamiennego.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling tworzyw sztucznych pozwala zaoszczędzić nowe surowce, których zasoby są ograniczone (ropę naftową i gaz ziemny) oraz zmniejsza zużycie energii o 80 do 90%.