header01
Scroll to navigation

Dzisiaj nasz Grupa obchodzi jubileusz 30-lecia

2018-11-23

23 listopada - trzydzieści lat temu, została powołana do życia spółka ÖIAG (Austrian industry-holding Ltd). Prawdopodobnie niewielu z jej pierwotnych założycieli wyobrażało sobie, że napiszą tak udany pierwszy rozdział w historii naszej międzynarodowej firmy.

fcc_30_official-logo 

Z czysto austriackiej firmy rozwinęliśmy się w międzynarodowy koncern. Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, Rumunia, Bułgaria i Serbia stanowią obecne terytorium działalności Grupy.

Aby zilustrować niektóre ważne wydarzenia z historii naszej firmy została przygotowana mikrostrona - www.fcc30.eu - przedstawiająca udaną 30-letnią podróż od założenia firmy do dnia dzisiejszego. 
 

Krótkie podsumowanie najważniejszych kamieni milowych w rozwoju grupy w Europie Centralnej i Wschodniej:

 • .A.S.A. (Abfall Service Austria) rozpoczyna swoją działalność w 1991 roku, wraz nią pojawiają się także 4 kropki zawarte w jej nowej nazwie. Pierwsza kropka na początku była szczególnie ważna - dzięki niej .A.S.A. zawsze pojawiała się (lub przynajmniej bardzo często) na początku list alfabetycznych. Nowemu logotypowi towarzyszy firmowa identyfikacja wizualna oparta na kolorze niebieskim i białym.
 • W 2008 roku dzięki kolejnym akwizycjom w Austrii, Polsce, Rumunii, na Litwie, w Bułgarii i Serbii przychody po raz pierwszy przekraczają 300 mln EUR.
 • W 2005 roku do struktur właścicielskich wchodzi nowy podmiot - hiszpańska spółka FCC (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.) giełdowa grupa budowlano-usługowa, która staje się jedynym udziałowcem Grupy CEE.
 • Wmurowanie kamienia węgielnego pod pierwszą spalarnię FCC Environment (.A.S.A.) W Zistersdorf (Austria) odbyło się w maju 2007 roku. Jej otwarcie w 2009 roku jest jednym z najważniejszych kamieni milowych w historii Grupy.
 • W 2015 r. rozpoczyna się proces rebrandingu z A.S.A. na FCC Environment, a następnie renamingu, który objął wszystkie spółki Grupy CEE. Ten krok w pełni integruje Grupę CEE (dawniej .A.S.A.) z Grupą FCC, pozwalając nam korzystać z międzynarodowej marki jaką jest FCC. 

Z optymizmem w przyszłość

“Service for the Future” to nasza deklaracja, która zawiera filozofię naszej Grupy, której sukces opiera się na jasnej wizji przyszłego rozwoju. Korzystamy zarówno z międzynarodowych doświadczeń Grupy CEE, jak i ze wsparcia naszych właścicieli FCC (hiszpańskiego światowego lidera w zakresie usług środowiskowych, infrastruktury i gospodarki wodnej). Oznacza to, że możemy patrzeć w przyszłość z dużą dozą optymizmu. 
powrót


Nowy PSZOK w Nisku
2019-03-25

Nowy PSZOK w Nisku

W czwartek, 21 marca, odbyło się oficjalne oddanie do użytku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po...
FCC na uRodzinach Janoscha w Teatrze Nowym w Zabrzu
2019-03-18

FCC na uRodzinach Janoscha w Teatrze Nowym w Zabrzu

W zeszłym tygodniu w Zabrzu odbyły się  "uRodziny Janoscha"  – V Zabrzański Przegląd Twórczości JANOSCHA-...
Hermetyzacja zakładu w Zabrzu: Hala operacyjna już pod dachem.
2019-03-13

Hermetyzacja zakładu w Zabrzu: Hala operacyjna już pod dachem.

Hala operacyjna już pod dachem. Rozpoczął się montaż urządzeń oczyszczających powietrze
MPGK ocenione pozytywnie przez auditorów
2019-03-04

MPGK ocenione pozytywnie przez auditorów

25 – 26 luty 2019 roku został przeprowadzony w MPGK audit na zgodność z wymaganiami norm: ISO 9001:2015; ISO...
IB Odpady zmieniło nazwę na FCC Podhale
2019-02-07

IB Odpady zmieniło nazwę na FCC Podhale

W dniu dzisiejszym w KRS odnotowano  zmianę nazwy spółki IB Odpady na FCC Podhale.
FCC Environment na COP24
2018-12-13

FCC Environment na COP24

 2-14 grudnia 2018 r. w Katowicach odbywa się Konferencja klimatyczna ONZ.

Dlaczego my

 • Międzynarodowy zespół ekspertów

  Nasz zespół to grupa ponad 4.300 pracowników w 8 krajach Europy Centralnej i Wschodniej dbających o płynne świadczenie wszystkich oferowanych przez nas usług.

 • Odpady jako surowce

  Dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie przetwarzania odpadów co roku 570.000 ton surowców wtórnych otrzymuje „nowe życie”.

 • Terminowość

  Prawie 1,3 mln. kontenerów i pojemników różnych rodzajów oraz 1.250 specjalistycznych samochodów ciężarowych zapewnia bezpieczną i efektywną zbiórkę oraz transport każdego rodzaju odpadów do miejsca ich przeznaczenia.

 • Doświadczony dostawca usług

  8 krajów, 1.315 gmin oraz 4,6 mln. obsługiwanych mieszkańców, 21 spółek joint-venture z miastami/gminami, 50.200 obsługiwanych firm. Tak w skrócie wygląda nasze portfolio.

Zaplecze techniczne

209 pojazdów specjalistycznych i transportowych

140.000 pojemników

ponad 1.500 kontenerów

trzy zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...
Z 1 tony odpadów biodegradowalnych można wyprodukować od 300 do 400 kg kompostu.
Czy wiedzieliście, że...
100% metali i szkła nadaje się do recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
W Europie nawet do 90% zielonych butelek produkuje się ze szkła pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Z 1 litra zużytego oleju mineralnego można wytworzyć ponad 0,7 litra oleju bazowego, używanego do produkcji olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych.
Czy wiedzieliście, że...
Energia potrzebna do wyprodukowania z boksytu jednej puszki na napój pozwala na wyprodukowanie 20 puszek z aluminium pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony stali pozwala zaoszczędzić 1100 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg wapienia.
Czy wiedzieliście, że...
Makulatura może być odzyskiwana i ponownie wykorzystywana do produkcji nowego papieru nawet 6 razy.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony papieru to oszczędność rzędu ponad 2 ton drewna.
Czy wiedzieliście, że...
1 tona produkowanego przez FCC paliwa z odpadów oznacza oszczędność 600 kg oleju opałowego lub ponad 800 kg węgla kamiennego.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling tworzyw sztucznych pozwala zaoszczędzić nowe surowce, których zasoby są ograniczone (ropę naftową i gaz ziemny) oraz zmniejsza zużycie energii o 80 do 90%.