header01
Scroll to navigation

FCC Tarnobrzeg - oświadczenie w sprawie przetargu w Mielcu

2021-03-02

Oświadczenie
w sprawie informacji pojawiających się w mediach dotyczących przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z miasta Mielec

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”. Nr Sprawy ZP.271.51.2020” zostały złożone następujące oferty:

1. Oferta FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., w składzie: FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), FCC Polska Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (Członek Konsorcjum) oraz Conteko Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum)

2. Oferta Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w składzie ; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ( Lider Konsorcjum ), Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., Członek Konsorcjum; Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o Członek Konsorcjum ;Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Członek Konsorcjum ;Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe „ZAGRODA” Sp. z Członek Konsorcjum

W wyniku omyłkowo złożonej oferty przez Lidera Konsorcjum tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.( Zamawiający otrzymał ofertę na” Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”) Zamawiający dnia 18.02.2021 przedmiotową ofertę odrzucił.

Działając w imieniu FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., jako Lidera Konsorcjum wykonawców w składzie: FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), FCC Polska Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (Członek Konsorcjum) oraz Conteko Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) , wyrażamy swoje zaniepokojenie informacjami, które ukazują się w kontekście przetargu w mediach, a które uderzają w dobre imię firmy FCC Tarnobrzeg. Zarzuca się wadliwość wypełnienia oferty w związku z rzekomym nienależytym świadczeniem usług w ramach innych umów o zamówienie publiczne, podczas gdy sprawy te były sporne i jedna z nich nie zakończyła się dotychczas prawomocnie, zaś druga prawomocnie zakończona rozstrzygała spór na korzyść konsorcjantów.

W tym miejscu chcemy podkreślić, że nasza oferta została przygotowana z należytą starannością a nad całym procesem czuwa jedna z najlepszych kancelarii w kraju specjalizująca się w zakresie zamówień publicznych.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż jest to niekomfortowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. sytuacja, niemniej jednak pojawiające się materiały są stronnicze i oparte wyłącznie na przypuszczeniach, zawierają stanowisko tylko jednej strony, dlatego zdecydowaliśmy się do nich publicznie ustosunkować.

 

Pobierz pdf 

fcc trn_ oświadczenie_mielec_20210301 (1) fcc trn_ oświadczenie_mielec_20210301 (2)

 

 
powrót


Mieszkasz w Bytomiu? Planujesz remont lub porządki? Przywieź swoje śmieci do PSZOK-a
2021-07-02

Mieszkasz w Bytomiu? Planujesz remont lub porządki? Przywieź swoje śmieci do PSZOK-a

Trzymasz w piwnicy stare opony i akumulatory? Skorzystaj z bezpłatnej możliwości przywiezienia odpadów do Punktu...
FCC Polska partnerem zabrzańskiej gry terenowej Historia piaskiem pisana
2021-05-21

FCC Polska partnerem zabrzańskiej gry terenowej "Historia piaskiem pisana"

Chcesz zgłębić historię dzielnicy Zandka w Zabrzu? Zapraszamy do zabawy! 
Wiosna na Zandce
2021-04-20

Wiosna na Zandce

Powoli, acz konsekwentnie nadchodzi wiosna. W wielu z nas budzi się potrzeba „wiosennych porządków".  I w nas...
Niebieskie serca na nakrętki pojawiły się w Zabrzu
2021-04-20

Niebieskie serca na nakrętki pojawiły się w Zabrzu

Jako organizacja dbająca o dobro społeczności, w której funkcjonuje, postanowiliśmy wesprzeć działania Fundacji...
Wspólnie w walce z COVID-19
2021-03-22

Wspólnie w walce z COVID-19

FCC Polska od lat stara się angażować w życie społeczne regionu i na różne sposoby wspomagać jego mieszkańców. Stąd też...
FCC Tarnobrzeg - oświadczenie w sprawie przetargu w Mielcu
2021-03-02

FCC Tarnobrzeg - oświadczenie w sprawie przetargu w Mielcu

Oświadczenie w sprawie informacji pojawiających się w mediach dotyczących przetargu na odbiór, transport i...

Dlaczego my

 • Międzynarodowy zespół ekspertów

  Nasz zespół to grupa ponad 4.300 pracowników w 8 krajach Europy Centralnej i Wschodniej dbających o płynne świadczenie wszystkich oferowanych przez nas usług.

 • Odpady jako surowce

  Dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie przetwarzania odpadów co roku 570.000 ton surowców wtórnych otrzymuje „nowe życie”.

 • Terminowość

  Prawie 1,3 mln. kontenerów i pojemników różnych rodzajów oraz 1.250 specjalistycznych samochodów ciężarowych zapewnia bezpieczną i efektywną zbiórkę oraz transport każdego rodzaju odpadów do miejsca ich przeznaczenia.

 • Doświadczony dostawca usług

  8 krajów, 1.315 gmin oraz 4,6 mln. obsługiwanych mieszkańców, 21 spółek joint-venture z miastami/gminami, 50.200 obsługiwanych firm. Tak w skrócie wygląda nasze portfolio.

Zaplecze techniczne

209 pojazdów specjalistycznych i transportowych

140.000 pojemników

ponad 1.500 kontenerów

trzy zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...
Z 1 tony odpadów biodegradowalnych można wyprodukować od 300 do 400 kg kompostu.
Czy wiedzieliście, że...
100% metali i szkła nadaje się do recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
W Europie nawet do 90% zielonych butelek produkuje się ze szkła pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Z 1 litra zużytego oleju mineralnego można wytworzyć ponad 0,7 litra oleju bazowego, używanego do produkcji olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych.
Czy wiedzieliście, że...
Energia potrzebna do wyprodukowania z boksytu jednej puszki na napój pozwala na wyprodukowanie 20 puszek z aluminium pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony stali pozwala zaoszczędzić 1100 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg wapienia.
Czy wiedzieliście, że...
Makulatura może być odzyskiwana i ponownie wykorzystywana do produkcji nowego papieru nawet 6 razy.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony papieru to oszczędność rzędu ponad 2 ton drewna.
Czy wiedzieliście, że...
1 tona produkowanego przez FCC paliwa z odpadów oznacza oszczędność 600 kg oleju opałowego lub ponad 800 kg węgla kamiennego.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling tworzyw sztucznych pozwala zaoszczędzić nowe surowce, których zasoby są ograniczone (ropę naftową i gaz ziemny) oraz zmniejsza zużycie energii o 80 do 90%.