header01
Scroll to navigation

FCC Zabrze: Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod hermetyzację instalacji

2018-10-03

Pomimo, że od rozpoczęcia prac modernizacyjnych instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w zakładzie FCC w Zabrzu minął niespełna miesiąc, pierwszy kamień milowy został osiągnięty – zakończono roboty ziemne. Dzisiaj odbyła się tradycyjna w procesie budowlanym uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod modernizację instalacji biologicznego przetwarzania odpadów.

Wmurowanie kamienia węgielnego to nieodłączny element tradycji w procesie budowlanym. Dzisiejsza uroczystość przypieczętowała zakończenie robót ziemnych pod halą operacyjną i nowymi tunelami. Następnym krokiem będzie wylewanie fundamentów. Zapoczątkuje to najważniejszy i najbardziej czasochłonny etap modernizacji – budowę hermetycznej hali, w której odbywać się będą procesy biologiczne. Etap ten zakończy się wiosną 2019 r.

Wśród gości na uroczystości znaleźli się Prezydent Miasta Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik, Björn Mittendorfer, dyrektor generalny FCC Environment CEE Group oraz Prezes FCC Polska Paweł Szewczyk.

- Dzisiejsza wydarzenie odbywa się w momencie, kiedy zakończone zostały już roboty ziemne. Wcześniej konieczne było m.in. zdjęcie warstwy asfaltu i podbudowy, zagęszczenie gruntu i wykonanie nowej podbudowy. Teraz przystępujemy do prac fundamentowych, odgromowych i kanalizacyjnych. Oznacza to, że prace przebiegają zgodnie z przyjętym planem i od lata 2019 r. obróbka odpadów będzie odbywać się już tylko w przestrzeniach zamkniętych – mówi Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska.

Modernizacja utrzyma obecne moce przerobowe zakładu oraz pozwoli na pełną hermetyzację procesu biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. W jej skład, oprócz wspomnianych nowych tuneli, wchodzą: nowa hala operacyjna, ciąg komunikacyjny pomiędzy nowymi i istniejącymi tunelami kompostowniczymi BIODEGMA, modernizacja tych ostatnich oraz biofiltr, który wykorzystywany będzie do oczyszczania powietrza procesowego.

Hermetyzacja procesu biologicznego to jeden z kilku elementów planu „Zabrze 2019”. Celem projektu jest optymalizacja procesów produkcji naszego zabrzańskiego zakładu, a tym samym podniesienie komfortu życia mieszkańców sąsiadujących z zakładem.

- Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo ważny, możemy bowiem powiedzieć, że nastąpił przełom. Wspólnymi siłami miasta i firmy FCC zostały opracowane konkretne plany i wdrożone działania, dzięki którym wyeliminowane zostaną uciążliwości zapachowe – mówi Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

Wartość całej inwestycji wyniesie 15 mln zł i w całości sfinansowana zostanie ze środków Grupy FCC Environment CEE.

 

Fotorelacja z uroczystości 

fcc zabrze_ceremonia wmurowania kamienia wegielnego 01 fcc zabrze_hermetyzacja_ceremonia wmurowania kamienia wegielnego 
fcc zabrze_przemowa prezesa fcc cee fcc zabrze_prezydent zabrza
fcc zabrze_prezentacja prezesa fcc pl fcc zabrze_hermetyzacja_prezes fcc cee podpisuje akt erekcyjny
fcc zabrze_prezydent zabrza podpisuje akt erekcyjny fcc zabrze_prezes fcc pl podpisuje akt erekcyjny
fcc zabrze_hermetyzacja_akt erekcyjny fcc zabrze_wmurowanie kamienia

 

Zaawansowanie prac na dzień 03.10.2018. Prace zbrojeniowe pod płytę fundamentową nowych tuneli kompostowniczych.

fcc zabrze_hermetyzacj_ zaawansowanie robów_fundamenty 

powrót


Nowy PSZOK w Nisku
2019-03-25

Nowy PSZOK w Nisku

W czwartek, 21 marca, odbyło się oficjalne oddanie do użytku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po...
FCC na uRodzinach Janoscha w Teatrze Nowym w Zabrzu
2019-03-18

FCC na uRodzinach Janoscha w Teatrze Nowym w Zabrzu

W zeszłym tygodniu w Zabrzu odbyły się  "uRodziny Janoscha"  – V Zabrzański Przegląd Twórczości JANOSCHA-...
Hermetyzacja zakładu w Zabrzu: Hala operacyjna już pod dachem.
2019-03-13

Hermetyzacja zakładu w Zabrzu: Hala operacyjna już pod dachem.

Hala operacyjna już pod dachem. Rozpoczął się montaż urządzeń oczyszczających powietrze
MPGK ocenione pozytywnie przez auditorów
2019-03-04

MPGK ocenione pozytywnie przez auditorów

25 – 26 luty 2019 roku został przeprowadzony w MPGK audit na zgodność z wymaganiami norm: ISO 9001:2015; ISO...
IB Odpady zmieniło nazwę na FCC Podhale
2019-02-07

IB Odpady zmieniło nazwę na FCC Podhale

W dniu dzisiejszym w KRS odnotowano  zmianę nazwy spółki IB Odpady na FCC Podhale.
FCC Environment na COP24
2018-12-13

FCC Environment na COP24

 2-14 grudnia 2018 r. w Katowicach odbywa się Konferencja klimatyczna ONZ.

Dlaczego my

 • Międzynarodowy zespół ekspertów

  Nasz zespół to grupa ponad 4.300 pracowników w 8 krajach Europy Centralnej i Wschodniej dbających o płynne świadczenie wszystkich oferowanych przez nas usług.

 • Odpady jako surowce

  Dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie przetwarzania odpadów co roku 570.000 ton surowców wtórnych otrzymuje „nowe życie”.

 • Terminowość

  Prawie 1,3 mln. kontenerów i pojemników różnych rodzajów oraz 1.250 specjalistycznych samochodów ciężarowych zapewnia bezpieczną i efektywną zbiórkę oraz transport każdego rodzaju odpadów do miejsca ich przeznaczenia.

 • Doświadczony dostawca usług

  8 krajów, 1.315 gmin oraz 4,6 mln. obsługiwanych mieszkańców, 21 spółek joint-venture z miastami/gminami, 50.200 obsługiwanych firm. Tak w skrócie wygląda nasze portfolio.

Zaplecze techniczne

209 pojazdów specjalistycznych i transportowych

140.000 pojemników

ponad 1.500 kontenerów

trzy zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...
Z 1 tony odpadów biodegradowalnych można wyprodukować od 300 do 400 kg kompostu.
Czy wiedzieliście, że...
100% metali i szkła nadaje się do recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
W Europie nawet do 90% zielonych butelek produkuje się ze szkła pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Z 1 litra zużytego oleju mineralnego można wytworzyć ponad 0,7 litra oleju bazowego, używanego do produkcji olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych.
Czy wiedzieliście, że...
Energia potrzebna do wyprodukowania z boksytu jednej puszki na napój pozwala na wyprodukowanie 20 puszek z aluminium pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony stali pozwala zaoszczędzić 1100 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg wapienia.
Czy wiedzieliście, że...
Makulatura może być odzyskiwana i ponownie wykorzystywana do produkcji nowego papieru nawet 6 razy.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony papieru to oszczędność rzędu ponad 2 ton drewna.
Czy wiedzieliście, że...
1 tona produkowanego przez FCC paliwa z odpadów oznacza oszczędność 600 kg oleju opałowego lub ponad 800 kg węgla kamiennego.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling tworzyw sztucznych pozwala zaoszczędzić nowe surowce, których zasoby są ograniczone (ropę naftową i gaz ziemny) oraz zmniejsza zużycie energii o 80 do 90%.