header01
Scroll to navigation

Inwestycje, bezpieczeństwo i zaangażowanie

2020-05-25

Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska o pracy dla mieszkańców Zabrza oraz inwestycjach w mieście.

paweł szewczyk, prezes fcc polskaTematem numer 1 bez wątpienia nadal pozostaje pandemia koronawirusa. Jak FCC poradziło sobie w tym trudnym czasie z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa?

Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska: Pandemia była dla nas dużym wyzwaniem, zadziałaliśmy jednak szybko i skutecznie. Musieliśmy zadbać zarówno o bezpieczeństwo naszych pracowników, jak i mieszkańców Zabrza. Mimo skomplikowanych warunków pracy, priorytetem było utrzymanie obsługi na dotychczasowym poziomie. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy odpowiedzialni za sytuację sanitarno-epidemiologiczną w mieście, a naszymi działaniami przyczyniamy się do ograniczenia epidemii. Wszyscy nasi pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, takie jak maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji oraz odpowiednio poinstruowani. Nadal każdy z nich ma mierzoną temperaturę przed podjęciem pracy, nadal funkcjonuje również zakaz zgromadzeń. Zespoły pracują w odizolowaniu od pozostałych, tak aby w przypadku zakażenia jednej osoby pozostali byli bezpieczni. Restrykcyjnie przestrzegamy zasady dotyczącej zachowania dystansu, nie witamy się uściskiem dłoni, ponadto regularnie dezynfekujemy kabiny pojazdów maszyny, całe hale sortownicze, zaplecze socjalne oraz pojemniki na odpady. Restrykcyjne zasady higieny dotyczą także naszych dostawców.

Ogromne podziękowania za pracę w tym trudnym czasie należą się naszym pracownikom, którzy w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców, codziennie pełnią swoją służbę oraz przestrzegają dodatkowych zasad bezpieczeństwa. Jesteśmy niezwykle wdzięczni także mieszkańcom za każdy sygnał wsparcia i przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie postępowania z odpadami, o których informowaliśmy ich na bieżąco. Zrozumienie mieszkańców w tych trudnych chwilach jest dla nas wyjątkowo ważne.

hermetyzacja zakładu fcc zabrzeWielu mieszkańców na pewno będzie zainteresowanych tematem hermetyzacji zakładu i etapem, na którym znajduje się inwestycja hermetyzacji.

W styczniu tego roku otrzymaliśmy długo wyczekiwany dokument – postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Postanowienie to stwierdza pełną zgodność instalacji biologicznego przetwarzania odpadów z przepisami, w tym z przepisami ochrony środowiska. Był to ostatni brakujący element potrzebny Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego do wydania tzw. pozwolenia zintegrowanego, które z kolei nie tyko umożliwia uruchomienie pierwszej części inwestycji, ale również i rozpoczęcie drugiej. Aktualnie więc czekamy na ten dokument, aby móc eksploatować gotową część inwestycji i rozpocząć modernizację tuneli kompostowniczych oraz szczelnie zamknąć proces przetwarzania biologicznego.

Przesunięcie terminów wynikało z ogólnokrajowych, niezależnych od nas, zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Trafiliśmy na bardzo trudny czas, bo w ciągu ostatnich dwóch lat przepisy zmieniały się wielokrotnie, a my musieliśmy za każdym razem się do nich na nowo dostosować.

Chcę też przy okazji wyraźnie zaznaczyć, że w żadnym wypadku nie rozbudowujemy naszego zakładu, a jedynie ulepszamy jego funkcjonowanie – tak, aby mieszkańcom nie doskwierały żadne uciążliwości zapachowe czy hałasy.

śmieciarka na paliwo cng fcc polskaW co jeszcze zainwestowało FCC w Zabrzu?

Nasza spółka w ostatnich latach zainwestowała w zakład i sprzęt w Zabrzu ponad 100 mln zł. Działamy tutaj od 2006 roku, a nasze pierwsze inwestycje to były przede wszystkim modernizacje floty pojazdów, w którą inwestujemy do dzisiaj. W 2020 roku rozpoczęliśmy eksploatację trzech nowych jednostek napędzanych sprężonym gazem ziemnym CNG. Pojazdy zasilane CNG to szereg korzyści dla mieszkańców – oprócz walorów związanych z lepszą jakością powietrza, generują trzykrotnie mniejszy hałas niż te napędzane standardowym paliwem. Do 2025 r. chcemy mieć łącznie 13 tego typu samochodów.

W takim razie w którym roku FCC kupiło zakład przy ul. Cmentarnej?

Zakład na ul. Cmentarnej kupiliśmy w 2010 r., a w 2012-2013 zainwestowaliśmy w jego unowocześnienie – halę sortowni doposażyliśmy w osobną halę do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz postawiliśmy tunele do kompostowania odpadów. Łącznie zainwestowaliśmy około 13 mln zł. Wtedy też nasza instalacja dostała status RIPOK (Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych).

Jednak wasze największe inwestycje to właściwie ostatnie 3 lata.

Dokładnie tak. Inwestycje w ostatnich trzech latach miały na celu dostosowanie naszego zakładu do najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska oraz zasad bezpieczeństwa. Wartość tych inwestycji to około 30 mln zł.

I tak w 2018/2019 r. wybudowany został zakład do produkcji paliwa alternatywnego dla energetyki zawodowej (paliwo produkowane jest z odpadów komunalnych nie nadających się do odzysku). Dzięki temu zakładowi możemy maksymalnie wykorzystać odpady, tak by nie kierować ich na składowiska. Odpady są przetwarzane w bezpieczny sposób i służą potem jako paliwo alternatywne np. w elektrociepłowniach.

Równolegle zainwestowaliśmy także we wspomnianą hermetyzację zakładu, która ograniczy uciążliwości zapachowe.

Następnie przyszła kolej na modernizację systemu gospodarki wodnej, który składa się obecnie z 3 obiegów wody: czystej wody opadowej, brudnej wody z nawierzchni asfaltowych oraz odcieków przemysłowych, ponownie wykorzystywanych w procesie biologicznego przetwarzania odpadów. Ta inwestycja ma wymiar czysto ekologiczny.

zakład produkcji rdf fcc polskaWarto wiedzieć, że nasze inwestycje ogólnie nie zwiększają ilości przetwarzanych odpadów, są to działania podnoszące jedynie jakość, efektywność czy bezpieczeństwo. Chcemy sprostać najwyższym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska (tzw. BAT – Best Available Technology) i stawiamy na takie działania jak np. maksymalne przetworzenie odpadów tutaj na miejscu, dzięki czemu nie musimy ich wozić po całym kraju i mamy nad ich późniejszym wykorzystaniem całkowitą kontrolę.

Czy zainwestowaliście w coś w tym roku?

W marcu 2020 zainwestowaliśmy w nowoczesną instalację przeciwpożarową, która doposaża każdy nasz obiekt w instalację tryskaczową i zraszającą połączoną z systemem wczesnego wykrywania pożaru w konkretnym miejscu w obiekcie. Takie rozwiązanie uniemożliwi ewentualne rozprzestrzenienie się ognia na pozostałą cześć zakładu. Co ważne, instalacja ta zabezpiecza również miejsca magazynowania odpadów. Instalacja zostanie zintegrowana z istniejącym już systemem detekcji pożaru. Dodatkowo wyposażyliśmy zakład o dodatkowy zbiornik nadziemny wody o pojemności 450 m3 wody. Dzięki tym działaniom zabrzański zakład będzie posiadał najwyższy możliwy standard zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Liczymy oczywiście również na to, że w tym roku będziemy mogli dokończyć proces hermetyzacji zakładu.

FCC Polska swoją główną siedzibę ma właśnie w Zabrzu. Jakim jesteście sąsiadem?

Chcemy być jak najlepszym – stąd też wspomniana inwestycja hermetyzacji zakładu i ogólne działania przeciwodorowe, jak na przykład zamontowanie spryskiwaczy ze środkiem przeciwodorowym w hali przetwarzania odpadów komunalnych. Ponadto staramy się też poprawiać komfort życia okolicznych mieszkańców w inny sposób. W zeszłym roku na drodze dojazdowej do naszego zakładu postawiliśmy tablice przypominające o konieczności ostrożnej jazdy. Zarówno nasi kierowcy jak i kierowcy naszych partnerów są zobowiązani do ograniczenia prędkości do 30 km/h na odcinku prowadzącym przez Zandkę. Angażujemy się także w rozmaite akcje, konferencje i kampanie dotyczące edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych. W naszym zakładzie znajduje się specjalna ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży, dzięki której mogą zobaczyć co dzieje się z odpadami, które wyrzucają do koszy. W zeszłym roku natomiast, wraz z Urzędem Miasta Zabrze, zorganizowaliśmy pierwszą w kraju kampanię edukacyjną dotyczącą recyklingu, która była oparta na mechanizmie grywalizacji.

100 mln inwestycji fcc polska
A jakim FCC Zabrze jest pracodawcą?

Czujemy się nieodłączną częścią codziennego życia mieszkańców Zabrza. Tu mamy główną siedzibę, zakład przetwarzania odpadów i to tutaj dajemy pracę ponad 300 mieszkańcom Zabrza oraz okolic. Ponadto współpracujemy także z wieloma lokalnymi firmami, które traktujemy partnersko.

Inwestując w innowacyjność zakładu, flotę samochodową, nowoczesne maszyny, systemy informatyczne czy pomieszczenia biurowe i socjalne nieustannie podnosimy także standard i komfort pracy naszych pracowników. Bardzo ważnym aspektem jest dla nas także zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naszym pracownikom. To jest dla nas priorytet. Nasze wysokie standardy widać szczególnie teraz, przy pandemii, kiedy to potrafiliśmy zewrzeć szyki i wykazać się najwyższą odpowiedzialnością – wobec siebie nawzajem, jak i wobec mieszkańców.

Naszym celem, jako pracodawcy, jest zapewnienie miejsca pracy, które jest przyjazne i pełne szacunku do każdego. Mamy wdrożony Kodeks Etyki, który między innymi ma na celu chronić pracowników przed takimi zjawiskami jak mobbing, brak równouprawnienia czy dyskryminacja. Ponadto cały czas intensywnie się szkolimy, uzupełniamy naszą wiedzę oraz umiejętności, aby być coraz lepsi w tym, co robimy na co dzień.

Do czego jeszcze zobowiązuje Kodeks?

Kodeks zobowiązuje nas także do utrzymania najwyższych standardów postępowania w biznesie, partnerskiego traktowania pracowników i podwykonawców czy uczciwych zasad wobec konkurencji.

Na czym obecnie najbardziej zależy spółce?

Na zrównoważonym rozwoju, który szanowałby interesy wszystkich grup. Chcemy, aby mieszkańcy byli zadowoleni z naszych usług, chcemy być dobrym sąsiadem, dobrym pracodawcą, a także odpowiedzialnym kontrahentem i partnerem dla miasta Zabrze. Niezwykle ważne jest dla nas także etyczne postępowanie oraz odpowiedzialność społeczna. Odpowiedzialne i bezpieczne gospodarowanie odpadami jest ważnym wyzwaniem dla nas wszystkich, szczególnie, że wszyscy produkujemy ich coraz więcej. W naszym zakładzie w Zabrzu odzyskujemy z odpadów komunalnych surowce (papier, tworzywa sztuczne, szkło itd.), które nadają się ponownego przetworzenia i przez to zmniejszamy zużycie surowców naturalnych. Z kolei odpady, których nie da się już w żaden sposób odzyskać, możemy bezpiecznie przetworzyć tutaj, na miejscu

Wykorzystanie naszych nowoczesnych metod i technologii pozwala nam oferować najlepsze możliwe rozwiązania, dbając przy tym o komfort i bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję bardzo.

 

Zdjecia: 

1. Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska. Fot. P. Jendroska
2. Inwestycja hermetyzacji zakładu FCC Zabrze. Fot. P. Jendroska
3. Jeden z pierwszych ekologicznych samochodów FCC w Zabrzu, jeżdżących na paliwo CNG. Fot. Materiały FCC Polska
4. Nowy zabrzański zakład produkcji paliwa alternatywnego dla energetyki zawodowej (RDF). Fot. Materiały FCC Polska
powrót


Mieszkasz w Bytomiu? Planujesz remont lub porządki? Przywieź swoje śmieci do PSZOK-a
2021-07-02

Mieszkasz w Bytomiu? Planujesz remont lub porządki? Przywieź swoje śmieci do PSZOK-a

Trzymasz w piwnicy stare opony i akumulatory? Skorzystaj z bezpłatnej możliwości przywiezienia odpadów do Punktu...
FCC Polska partnerem zabrzańskiej gry terenowej Historia piaskiem pisana
2021-05-21

FCC Polska partnerem zabrzańskiej gry terenowej "Historia piaskiem pisana"

Chcesz zgłębić historię dzielnicy Zandka w Zabrzu? Zapraszamy do zabawy! 
Wiosna na Zandce
2021-04-20

Wiosna na Zandce

Powoli, acz konsekwentnie nadchodzi wiosna. W wielu z nas budzi się potrzeba „wiosennych porządków".  I w nas...
Niebieskie serca na nakrętki pojawiły się w Zabrzu
2021-04-20

Niebieskie serca na nakrętki pojawiły się w Zabrzu

Jako organizacja dbająca o dobro społeczności, w której funkcjonuje, postanowiliśmy wesprzeć działania Fundacji...
Wspólnie w walce z COVID-19
2021-03-22

Wspólnie w walce z COVID-19

FCC Polska od lat stara się angażować w życie społeczne regionu i na różne sposoby wspomagać jego mieszkańców. Stąd też...
FCC Tarnobrzeg - oświadczenie w sprawie przetargu w Mielcu
2021-03-02

FCC Tarnobrzeg - oświadczenie w sprawie przetargu w Mielcu

Oświadczenie w sprawie informacji pojawiających się w mediach dotyczących przetargu na odbiór, transport i...

Dlaczego my

 • Międzynarodowy zespół ekspertów

  Nasz zespół to grupa ponad 4.300 pracowników w 8 krajach Europy Centralnej i Wschodniej dbających o płynne świadczenie wszystkich oferowanych przez nas usług.

 • Odpady jako surowce

  Dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie przetwarzania odpadów co roku 570.000 ton surowców wtórnych otrzymuje „nowe życie”.

 • Terminowość

  Prawie 1,3 mln. kontenerów i pojemników różnych rodzajów oraz 1.250 specjalistycznych samochodów ciężarowych zapewnia bezpieczną i efektywną zbiórkę oraz transport każdego rodzaju odpadów do miejsca ich przeznaczenia.

 • Doświadczony dostawca usług

  8 krajów, 1.315 gmin oraz 4,6 mln. obsługiwanych mieszkańców, 21 spółek joint-venture z miastami/gminami, 50.200 obsługiwanych firm. Tak w skrócie wygląda nasze portfolio.

Zaplecze techniczne

209 pojazdów specjalistycznych i transportowych

140.000 pojemników

ponad 1.500 kontenerów

trzy zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...
Z 1 tony odpadów biodegradowalnych można wyprodukować od 300 do 400 kg kompostu.
Czy wiedzieliście, że...
100% metali i szkła nadaje się do recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
W Europie nawet do 90% zielonych butelek produkuje się ze szkła pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Z 1 litra zużytego oleju mineralnego można wytworzyć ponad 0,7 litra oleju bazowego, używanego do produkcji olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych.
Czy wiedzieliście, że...
Energia potrzebna do wyprodukowania z boksytu jednej puszki na napój pozwala na wyprodukowanie 20 puszek z aluminium pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony stali pozwala zaoszczędzić 1100 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg wapienia.
Czy wiedzieliście, że...
Makulatura może być odzyskiwana i ponownie wykorzystywana do produkcji nowego papieru nawet 6 razy.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony papieru to oszczędność rzędu ponad 2 ton drewna.
Czy wiedzieliście, że...
1 tona produkowanego przez FCC paliwa z odpadów oznacza oszczędność 600 kg oleju opałowego lub ponad 800 kg węgla kamiennego.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling tworzyw sztucznych pozwala zaoszczędzić nowe surowce, których zasoby są ograniczone (ropę naftową i gaz ziemny) oraz zmniejsza zużycie energii o 80 do 90%.