header01
Scroll to navigation

Kampania "Dobrze trafiłeś:" Jakość segregacji w Zabrzu rośnie! Są szanse na spełnienie unijnych limitów

2019-07-18

Mieszkańcy jednego z bloków biorących udział w konkursie przekroczyli 40-procentowy próg segregacji odpadów. Oznacza to, że mają oni szansę spełnić unijne wymagania, które, pod groźbą wielomilionowych kar, będą obowiązywać od 2020 r.

Mieszkańcy zabrzańskiego bloku wysegregowali prawidłowo 44% wyrzucanych przez siebie odpadów. To duży sukces, bo w ciągu trzech tygodni poprawili oni swój wynik o 10 punktów procentowych. Jednocześnie po raz pierwszy od 3 tygodni przekroczony został 40-procentowy próg odzysku odpadów. Taki poziom recyklingu muszą osiągnąć w 2019 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej.

- Co oznacza te 44%? Są to odpady poprawnie wysegregowane, czyli możemy stwierdzić, że całość nadaje się do efektywnego recyklingu. Spełnione zostają zatem wymagania Unii Europejskiej na 2019 rok – mówi Aldona Dydak, PR Manager FCC Polska. Warto przy tym podkreślić, że w przyszłym roku minimalny próg odzysku będzie jeszcze wyższy i wyniesie on 50% - dodaje.

Średni poziom recyklingu dla wszystkich bloków, po trzech tygodniach akcji, wynosi 22%. Jest to wynik o 1 punkt procentowy niższy, niż po drugim tygodniu kampanii (23%), ale wciąż wyższy o 4 punkty procentowe od średniego poziomu w pierwszym tygodniu konkursu (18%).

- Najbardziej interesujące jest jednak nie tylko to, ile odpadów zostało posegregowanych, ale to, jak zostały one posegregowane. O ile poziom segregacji nie wzrósł diametralnie, to już jej jakość tak – mówi Aldona Dydak, PR Manager FCC Polska.

W trzech z pięciu lokalizacji poziom odzysku szkła wyniósł 100% (wszystkie odpady znajdujące się w pojemniku nadają się do ponownego wykorzystania). Jeszcze lepiej było w przypadku BIO-odpadów gdzie udało się osiągnąć pełny odzysk w aż czterech lokalizacjach. Największą trudność sprawia mieszkańcom segregacja metalu oraz tworzyw sztucznych – w tym tygodniu w żadnej lokalizacji nie udało się ich odsegregować w pełni.

Weryfikacja grupy odpadów jest przeprowadzana przez cały czas trwania kampanii przez pracowników FCC Polska w Zabrzu. Łącznie analiza zawartości wszystkich pojemników zajęła im do tej pory ponad 100 godzin.

Kampania ekologiczna „Dobrze trafiłeś!”, której organizatorem jest FCC Polska, to przede wszystkim konkurs oparty na rywalizacji 5 grup bloków: przy ulicy Bytomskiej, św. Jana, Kossaka, Piłsudskiego, Dworskiej, Poprzecznej oraz Trocera w Zabrzu. Ich mieszkańcy mają za zadanie podnieść poziom segregacji odpadów w swoim bloku. Na poprawę stopnia segregacji mieszkańcy mają cztery tygodnie. Co tydzień następuje podsumowanie wyników, które zostają wywieszone na klatkach schodowych. Każdy blok ma jasną informację, jak wyglądają postępy w pozostałych czterech lokacjach. Finał konkursu odbędzie się w drugiej połowie lipca, a nagrodą będzie zestaw gadżetów ekologicznych oraz tytuł „Mistrzów segregacji” dla mieszkańców danego bloku.

Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców Zabrza do lepszej segregacji śmieci – to pierwsza tego typu akcja w Polsce, a dzięki elementom tzw. „grywalizacji”, ma na celu wyrobienie oraz utrwalenie nawyku segregacji.

Więcej informacji o kampanii na stronie www.fcc-group.pl/dobrzetrafiles
powrót


FCC Polska na konferencji Sortownie Odpadów w Kudowie-Zdroju
2019-07-30

FCC Polska na konferencji Sortownie Odpadów w Kudowie-Zdroju

W dniach 18-19 czerwca br. w Kudowie Zdroju odbyła się 5 edycja ogólnopolskiej konferencji SORTOWNIE ODPADÓW, w trakcie...
Kampania Dobrze trafiłeśzakończona: znamy ostateczne wyniki
2019-07-25

Kampania "Dobrze trafiłeś"zakończona: znamy ostateczne wyniki

Znamy ostateczne wyniki kampanii „Dobrze trafiłeś!". Segregacja wśród mieszkańców wzrosła o jedną trzecią! 
Kampania Dobrze trafiłeś: Jakość segregacji w Zabrzu rośnie! Są szanse na spełnienie unijnych limitów
2019-07-18

Kampania "Dobrze trafiłeś:" Jakość segregacji w Zabrzu rośnie! Są szanse na spełnienie unijnych limitów

Mieszkańcy jednego z bloków biorących udział w konkursie przekroczyli 40-procentowy próg segregacji odpadów. Oznacza to...
Kampania Dobrze Trafiłeś: Jak mieszkańcy Śląska podchodzą do obowiązku segregacji śmieci? Mamy wyniki badań
2019-07-10

Kampania "Dobrze Trafiłeś": Jak mieszkańcy Śląska podchodzą do obowiązku segregacji śmieci? Mamy wyniki badań

Rozpoczął się trzeci tydzień kampanii ekologicznej „Dobrze trafiłeś!". Po drugim tygodniu średni wynik poziomu...
Kampania Dobrze trafiłeś!: 34%, 25%, 12%, 10%, 8% - poziom segregacji śmieci w blokach w Zabrzu
2019-07-03

Kampania "Dobrze trafiłeś!": 34%, 25%, 12%, 10%, 8% - poziom segregacji śmieci w blokach w Zabrzu

Zakończył się pierwszy z czterech tygodni konkursu „Dobrze trafiłeś!", którego celem jest zachęcenie Zabrzan do...
Zapraszamy na kolejną edycję Street Gallery
2019-06-26

Zapraszamy na kolejną edycję "Street Gallery"

Piękno przyrody powiatu radomszczańskiego okiem młodych adeptów fotografii na ogrodzeniu naszego zakładu w Radomsku.

Dlaczego my

 • Międzynarodowy zespół ekspertów

  Nasz zespół to grupa ponad 4.300 pracowników w 8 krajach Europy Centralnej i Wschodniej dbających o płynne świadczenie wszystkich oferowanych przez nas usług.

 • Odpady jako surowce

  Dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie przetwarzania odpadów co roku 570.000 ton surowców wtórnych otrzymuje „nowe życie”.

 • Terminowość

  Prawie 1,3 mln. kontenerów i pojemników różnych rodzajów oraz 1.250 specjalistycznych samochodów ciężarowych zapewnia bezpieczną i efektywną zbiórkę oraz transport każdego rodzaju odpadów do miejsca ich przeznaczenia.

 • Doświadczony dostawca usług

  8 krajów, 1.315 gmin oraz 4,6 mln. obsługiwanych mieszkańców, 21 spółek joint-venture z miastami/gminami, 50.200 obsługiwanych firm. Tak w skrócie wygląda nasze portfolio.

Zaplecze techniczne

209 pojazdów specjalistycznych i transportowych

140.000 pojemników

ponad 1.500 kontenerów

trzy zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...
Z 1 tony odpadów biodegradowalnych można wyprodukować od 300 do 400 kg kompostu.
Czy wiedzieliście, że...
100% metali i szkła nadaje się do recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
W Europie nawet do 90% zielonych butelek produkuje się ze szkła pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Z 1 litra zużytego oleju mineralnego można wytworzyć ponad 0,7 litra oleju bazowego, używanego do produkcji olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych.
Czy wiedzieliście, że...
Energia potrzebna do wyprodukowania z boksytu jednej puszki na napój pozwala na wyprodukowanie 20 puszek z aluminium pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony stali pozwala zaoszczędzić 1100 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg wapienia.
Czy wiedzieliście, że...
Makulatura może być odzyskiwana i ponownie wykorzystywana do produkcji nowego papieru nawet 6 razy.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony papieru to oszczędność rzędu ponad 2 ton drewna.
Czy wiedzieliście, że...
1 tona produkowanego przez FCC paliwa z odpadów oznacza oszczędność 600 kg oleju opałowego lub ponad 800 kg węgla kamiennego.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling tworzyw sztucznych pozwala zaoszczędzić nowe surowce, których zasoby są ograniczone (ropę naftową i gaz ziemny) oraz zmniejsza zużycie energii o 80 do 90%.