header01
Scroll to navigation

Mieszkasz w Bytomiu? Planujesz remont lub porządki? Przywieź swoje śmieci do PSZOK-a

2021-07-02

Planujesz remont? Trzymasz w piwnicy stare opony i akumulatory? Skorzystaj z bezpłatnej możliwości przywiezienia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. Jana Pawła II.

– Stara lodówka, kanapa, zużyty akumulator – od czasu do czasu każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie można wyrzucić do zwykłych pojemników. W Bytomiu z pomocą przychodzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z którego odpady odbiera FCC Polska. Jest to usługa dla mieszkańców, w ramach ponoszonej przez nich opłaty za odbiór odpadów – mówi Przemysław Juroszek, naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta.

Co można przywieźć do punktu?

PSZOK jest rozwiązaniem dla tych, którzy chcą oddać meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także gruz i inne materiały pozostałe po remoncie. Do punktu można też przywieźć zużyte baterie czy przeterminowane lekarstwa, strzykawki i opakowania po lekach.

PSZOK przyjmuje również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, chemikalia, zużyte opony, bioodpady pochodzące z gospodarstwa domowego i łącznie zbierane frakcje odpadów. Trzeba pamiętać, że odpady przywiezione do PSZOK muszą być już posegregowane – tłumaczy Aldona Dydak, PR Manager FCC Polska Sp. z o.o.

 

pszok w bytomiuGodziny funkcjonowania PSZOK

Z PSZOK może skorzystać każdy mieszkaniec Bytomia od wtorku do piątku w godzinach 14:00-18:00, a w sobotę od 9:00-13:00. Niezbędny jest tylko dokument, który pozwala jednoznacznie potwierdzić uprawnienia do przekazywania odpadów – jak np. dowód osobisty, zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową czy potwierdzenie ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości (szczegóły można znaleźć w strefie mieszkańca na stronie internetowej FCC Polska).

Warto też dokładnie sprawdzić, jakich odpadów do PSZOK oddawać nie można i jakie są ewentualne limity w tym zakresie. Na przykład w przypadku zużytych opon jest to 8 sztuk na jedną nieruchomość a w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 1,5 tony rocznie. Jeśli chodzi o materiały, których PSZOK nie przyjmuje, to są to np. odpady zawierające azbest, a także papę i inne pokrycie dachowe, części samochodowe, odpady w nieszczelnych, cieknących opakowaniach, zmieszane odpady komunalne. Do PSZOK nie mogą też trafiać odpady wskazujące na produkcję masową.

– To bardzo ważne, aby w takich wypadkach współpracować z miastem i oddawać odpady w sposób legalny, do podmiotu, który będzie je odpowiednio przechowywać i utylizować. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak nawet z pozoru niewielkie odpady mogą wpływać na nasze środowisko naturalne. Tymczasem –dla przykładu – jedna bateria potrafi zatruć całe metry sześcienne gleby albo nawet 400 litrów wody – mówi Aldona Dydak.

PSZOK - korzyści dla środowiska

Korzystanie z PSZOK nie tylko pomaga chronić środowisko i zapobiegać powstawaniu dzikich wysypisk. To również okazja do tego, aby nasza odpady mogły być ponownie wykorzystane. Tak dzieje się np. z gruzem. Osoby indywidualne mogą z niego skorzystać do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, podsypki pod posadzki lub jako element małej architektury ogrodowej (profilowanie skarp, pagórków, wykonanie drenażu). Z kolei dla firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów, gruz może być przydatny do wykonania warstwy izolacyjnej, budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku, budowy obwałowań i skarp składowiska, kształtowania bryły zamkniętego składowiska, a nawet wypełnienia terenów zdegradowanych ekologicznie i produkcji betonu. Jednak aby takie ponowne przetworzenie gruzu było możliwe, gruz nie może być zmieszany z innymi rodzajami odpadów. Dlatego tak ważne jest, aby nie mieszać go z farbami, tubami po silikonach czy innymi odpadami niebezpiecznymi.

 

pszokWięcej informacji na temat PSZOK- a oraz mapkę dojazdu znajdą Państwo klikając w baner “Więcej o PSZOK”. 

  

 

 

powrót


Mieszkasz w Bytomiu? Planujesz remont lub porządki? Przywieź swoje śmieci do PSZOK-a
2021-07-02

Mieszkasz w Bytomiu? Planujesz remont lub porządki? Przywieź swoje śmieci do PSZOK-a

Trzymasz w piwnicy stare opony i akumulatory? Skorzystaj z bezpłatnej możliwości przywiezienia odpadów do Punktu...
FCC Polska partnerem zabrzańskiej gry terenowej Historia piaskiem pisana
2021-05-21

FCC Polska partnerem zabrzańskiej gry terenowej "Historia piaskiem pisana"

Chcesz zgłębić historię dzielnicy Zandka w Zabrzu? Zapraszamy do zabawy! 
Wiosna na Zandce
2021-04-20

Wiosna na Zandce

Powoli, acz konsekwentnie nadchodzi wiosna. W wielu z nas budzi się potrzeba „wiosennych porządków".  I w nas...
Niebieskie serca na nakrętki pojawiły się w Zabrzu
2021-04-20

Niebieskie serca na nakrętki pojawiły się w Zabrzu

Jako organizacja dbająca o dobro społeczności, w której funkcjonuje, postanowiliśmy wesprzeć działania Fundacji...
Wspólnie w walce z COVID-19
2021-03-22

Wspólnie w walce z COVID-19

FCC Polska od lat stara się angażować w życie społeczne regionu i na różne sposoby wspomagać jego mieszkańców. Stąd też...
FCC Tarnobrzeg - oświadczenie w sprawie przetargu w Mielcu
2021-03-02

FCC Tarnobrzeg - oświadczenie w sprawie przetargu w Mielcu

Oświadczenie w sprawie informacji pojawiających się w mediach dotyczących przetargu na odbiór, transport i...

Dlaczego my

 • Międzynarodowy zespół ekspertów

  Nasz zespół to grupa ponad 4.300 pracowników w 8 krajach Europy Centralnej i Wschodniej dbających o płynne świadczenie wszystkich oferowanych przez nas usług.

 • Odpady jako surowce

  Dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie przetwarzania odpadów co roku 570.000 ton surowców wtórnych otrzymuje „nowe życie”.

 • Terminowość

  Prawie 1,3 mln. kontenerów i pojemników różnych rodzajów oraz 1.250 specjalistycznych samochodów ciężarowych zapewnia bezpieczną i efektywną zbiórkę oraz transport każdego rodzaju odpadów do miejsca ich przeznaczenia.

 • Doświadczony dostawca usług

  8 krajów, 1.315 gmin oraz 4,6 mln. obsługiwanych mieszkańców, 21 spółek joint-venture z miastami/gminami, 50.200 obsługiwanych firm. Tak w skrócie wygląda nasze portfolio.

Zaplecze techniczne

209 pojazdów specjalistycznych i transportowych

140.000 pojemników

ponad 1.500 kontenerów

trzy zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...
Z 1 tony odpadów biodegradowalnych można wyprodukować od 300 do 400 kg kompostu.
Czy wiedzieliście, że...
100% metali i szkła nadaje się do recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
W Europie nawet do 90% zielonych butelek produkuje się ze szkła pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Z 1 litra zużytego oleju mineralnego można wytworzyć ponad 0,7 litra oleju bazowego, używanego do produkcji olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych.
Czy wiedzieliście, że...
Energia potrzebna do wyprodukowania z boksytu jednej puszki na napój pozwala na wyprodukowanie 20 puszek z aluminium pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony stali pozwala zaoszczędzić 1100 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg wapienia.
Czy wiedzieliście, że...
Makulatura może być odzyskiwana i ponownie wykorzystywana do produkcji nowego papieru nawet 6 razy.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony papieru to oszczędność rzędu ponad 2 ton drewna.
Czy wiedzieliście, że...
1 tona produkowanego przez FCC paliwa z odpadów oznacza oszczędność 600 kg oleju opałowego lub ponad 800 kg węgla kamiennego.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling tworzyw sztucznych pozwala zaoszczędzić nowe surowce, których zasoby są ograniczone (ropę naftową i gaz ziemny) oraz zmniejsza zużycie energii o 80 do 90%.