header01
Scroll to navigation

Otwarcie składowiska w Białej – inwestycja w ekologię, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców

2020-09-30

Ponad 2-hektarowa niecka do składowania, pomieszczenia socjalno-biurowe, plac manewrowy, waga wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 23 września 2020 roku w Białej (powiat wieluński) nastąpiło uroczyste otwarcie składowiska azbestu, nowej, długo wyczekiwanej przez lokalne władze, inwestycji FCC Polska. Koszt prac wyniósł ponad 2 mln zł. Dzięki nowemu obiektowi w Białej  możliwe będzie składowanie azbestu w sposób całkowicie bezpieczny dla zdrowia i przyjazny dla środowiska.

biala_otwarcie- Mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie specjalistycznego składowania odpadów oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. W Polsce posiadamy już składowisko odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu w Radomsku, byliśmy również operatorem dwóch składowisk odpadów komunalnych. W całej Europie Centralnej i Wschodniej posiadamy 29 składowisk, w tym również składowiska odpadów niebezpiecznychmówi Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska.Niezmiernie cieszymy się, że naszą wiedzą i doświadczeniem mogliśmy wesprzeć Białą i rozwiązać wspólnie problem nielegalnego składowiska azbestu, z którym mierzyły się władze gminy – dodaje.

Składowanie azbestu w kontrolowanych warunkach jest obecnie najbezpieczniejszą metodą zagospodarowania tego odpadu. Inwestycja w Białej spełnia bardzo restrykcyjne wymagania stawiane przed tego typu przedsięwzięciami – odpad ten będzie składowany w sposób całkowicie bezpieczny dla otoczenia, w 2-hektarowej niecce, której brzegi ukształtowano w sposób zabezpieczający przed osypywaniem się. Odpady będą deponowane w 10-ciu sektorach o powierzchni do 2 500 m2 każdy. Po umieszczeniu odpadów na składowisku, zostaną one zabezpieczone warstwą ziemi lub piasku. Następnie, po wypełnieniu sektora, całość zostanie zabezpieczona 2 m warstwą gruntu do pierwotnej wysokości terenu. Po zakończeniu eksploatacji, teren składowiska zostanie poddany rekultywacji.

- Azbest składowany w taki sposób jest całkowicie neutralny dla otoczeniamówi Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska. – Dzięki zastosowanym technologiom i zabezpieczeniom nie ma możliwości żadnych niekontrolowanych emisji. Transport odpadu zorganizowany został również w sposób uwzględniający najwyższe standardy i przeprowadzany będzie tylko przy udziale specjalistycznych firm, posiadających odpowiednie pozwolenia – dodaje.

W Polsce od roku 1997 zakazano produkcji i stosowania azbestu. Mimo to materiał ten w dalszym ciągu pokrywa wiele zabudowań. Szacuje się, że oficjalnie w Polsce mamy 8,2 mln ton azbestu. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami azbest musi zostać zutylizowany do końca 2032 roku.

 

Inwestycja w liczbach:

Powierzchnia całego terenu w m2: 27.500 m2 (2,75 ha)

Powierzchnia składowiska w m2: 21.444 m2

Pojemność składowiska w m3: 64.836 m3

Planowana ilość składowanych odpadów w tonach: 116.705 Mg

Ilość roczna w tonach: 40.000 Mg
powrót


Zabrze: Jedna z pierwszych hermetyzacji w Polsce na finiszu!
2020-10-08

Zabrze: Jedna z pierwszych hermetyzacji w Polsce na finiszu!

Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska o hermetyzacji instalacji biologicznego przetwarzania odpadów i dalszej pracy FCC w...
Otwarcie składowiska w Białej – inwestycja w ekologię, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
2020-09-30

Otwarcie składowiska w Białej – inwestycja w ekologię, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców

Dzięki nowemu obiektowi w Białej (powiat wieluński) możliwe będzie składowanie azbestu w sposób całkowicie bezpieczny...
ZABRZE: Przeciwdziałanie uciążliwościom zapachowym
2020-09-16

ZABRZE: Przeciwdziałanie uciążliwościom zapachowym

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Zabrza FCC Polska wprowadza dodatkowe działania zapobiegające występowaniu...
Recyclingowa Ścieżka Edukacyjna w ramach akcji Sprzątanie Świata
2020-09-15

Recyclingowa Ścieżka Edukacyjna w ramach akcji "Sprzątanie Świata"

Chcesz dowiedzieć się co się dzieje z odpadami, które wyrzucasz do kosza? Zapraszamy Cię do Miejskiego Ogrodu...
ZABRZE: Hermetyzacja zakładu na ostatniej prostej
2020-09-03

ZABRZE: Hermetyzacja zakładu na ostatniej prostej

II etap hermetyzacji instalacji biologicznego przetwarzania odpadów MPGK w Zabrzu wchodzi w kolejną fazę. Właśnie...

Dlaczego my

 • Międzynarodowy zespół ekspertów

  Nasz zespół to grupa ponad 4.300 pracowników w 8 krajach Europy Centralnej i Wschodniej dbających o płynne świadczenie wszystkich oferowanych przez nas usług.

 • Odpady jako surowce

  Dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie przetwarzania odpadów co roku 570.000 ton surowców wtórnych otrzymuje „nowe życie”.

 • Terminowość

  Prawie 1,3 mln. kontenerów i pojemników różnych rodzajów oraz 1.250 specjalistycznych samochodów ciężarowych zapewnia bezpieczną i efektywną zbiórkę oraz transport każdego rodzaju odpadów do miejsca ich przeznaczenia.

 • Doświadczony dostawca usług

  8 krajów, 1.315 gmin oraz 4,6 mln. obsługiwanych mieszkańców, 21 spółek joint-venture z miastami/gminami, 50.200 obsługiwanych firm. Tak w skrócie wygląda nasze portfolio.

Zaplecze techniczne

209 pojazdów specjalistycznych i transportowych

140.000 pojemników

ponad 1.500 kontenerów

trzy zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...
Z 1 tony odpadów biodegradowalnych można wyprodukować od 300 do 400 kg kompostu.
Czy wiedzieliście, że...
100% metali i szkła nadaje się do recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
W Europie nawet do 90% zielonych butelek produkuje się ze szkła pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Z 1 litra zużytego oleju mineralnego można wytworzyć ponad 0,7 litra oleju bazowego, używanego do produkcji olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych.
Czy wiedzieliście, że...
Energia potrzebna do wyprodukowania z boksytu jednej puszki na napój pozwala na wyprodukowanie 20 puszek z aluminium pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony stali pozwala zaoszczędzić 1100 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg wapienia.
Czy wiedzieliście, że...
Makulatura może być odzyskiwana i ponownie wykorzystywana do produkcji nowego papieru nawet 6 razy.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony papieru to oszczędność rzędu ponad 2 ton drewna.
Czy wiedzieliście, że...
1 tona produkowanego przez FCC paliwa z odpadów oznacza oszczędność 600 kg oleju opałowego lub ponad 800 kg węgla kamiennego.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling tworzyw sztucznych pozwala zaoszczędzić nowe surowce, których zasoby są ograniczone (ropę naftową i gaz ziemny) oraz zmniejsza zużycie energii o 80 do 90%.