baner ekoedukacja
Scroll to navigation

Zasady konkursu

Zasady konkursu

Konkurs polega na wykonywaniu przez każdego mieszkańca prawidłowej segregacji odpadów, czyli na właściwym przyporządkowaniu odpadu do pojemnika przeznaczonego na tzw. surowce wtórne (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz bio). Odpady nienadające się do segregacji, a w konsekwencji do recyklingu, powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Dokładne informacje na temat metod właściwej segregacji znajdują się w ulotce informacyjnej dołączonej do listu.

Uwaga! Bardzo ważna jest systematyczność i skrupulatność segregacji oraz włączenie się do aktywnego udziału w konkursie jak najwcześniej (liczyć będzie się średni wynik z 4 tygodni trwania konkursu). Im więcej sąsiadów z bloku przyłączy się do zabawy, tym większa szansa na wygraną!

Ocena poziomu segregacji

Wywiezione przez pracowników FCC Polska odpady z poszczególnych altan przyporządkowanych danym blokom będą ważone i na tej podstawie określany będzie procentowy poziom segregacji. Dodatkowo pracownicy będą weryfikować prawidłowość segregacji – tzn. odpady, które nie powinny trafić do danego pojemnika będą zaliczane jako niepoddane segregacji i trafią do puli odpadów zmieszanych.

Wyniki

Cząstkowe wyniki z każdego bloku będą wywieszane po każdym tygodniu trwania konkursu na klatkach schodowych biorących udział w projekcie. Całościowe rezultaty konkursu zostaną ogłoszone po 4 tygodniach od rozpoczęcia konkursu, czyli w okolicach drugiej połowy lipca.

Nagroda

Mieszkańcy zwycięskich grup bloków otrzymają zestaw gadżetów ekologicznych, a także uzyskają tytuł „Mistrzów segregacji”. Kryterium, według którego przyznawane są nagrody w konkursie jest najwyższy poziom segregacji odpadów wyrzucanych przez mieszkańców poszczególnych bloków do danych altan śmietnikowych.

Terminy

Konkursu trwa 4 tygodnie i odbywa się w dniach od 24 czerwca do 21 lipca.

Dodatkowe informacje

Zabawa ma charakter anonimowy, a badany poziom segregacji będzie określany dla grup bloków, a nie poszczególnych mieszkań. Odpady nie będą poddawane żadnym czynnościom wykraczającym poza standardowe procedury związane z ich przetwarzaniem.

Ponadto udział w konkursie nie jest obowiązkowy, jednak zbiorczy charakter inicjatywy powoduje, że na wynik końcowy wpływa zaangażowanie wszystkich mieszkańców.

Zachęcamy do wspólnego dbania o środowisko i aktywnego udziału w konkursie!

 

Kontakt 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: konkurs@fcc-group.pl
Wiosna na Zandce
2021-04-20

Wiosna na Zandce

Powoli, acz konsekwentnie nadchodzi wiosna. W wielu z nas budzi się potrzeba „wiosennych porządków".  I w nas...
Niebieskie serca na nakrętki pojawiły się w Zabrzu
2021-04-20

Niebieskie serca na nakrętki pojawiły się w Zabrzu

Jako organizacja dbająca o dobro społeczności, w której funkcjonuje, postanowiliśmy wesprzeć działania Fundacji...
Wspólnie w walce z COVID-19
2021-03-22

Wspólnie w walce z COVID-19

FCC Polska od lat stara się angażować w życie społeczne regionu i na różne sposoby wspomagać jego mieszkańców. Stąd też...
FCC Tarnobrzeg - oświadczenie w sprawie przetargu w Mielcu
2021-03-02

FCC Tarnobrzeg - oświadczenie w sprawie przetargu w Mielcu

Oświadczenie w sprawie informacji pojawiających się w mediach dotyczących przetargu na odbiór, transport i...
FCC Polska podsumowuje pierwszy miesiąc pracy dla mieszkańców Bytomia
2021-02-15

FCC Polska podsumowuje pierwszy miesiąc pracy dla mieszkańców Bytomia

Od stycznia Bytom w zakresie odbioru odpadów obsługuje FCC Polska. Dyrektor ds. Wsparcia Działu Operacyjnego...
Od nowego roku odpady od mieszkańców Bytomia odbierać będzie FCC Polska
2020-12-22

Od nowego roku odpady od mieszkańców Bytomia odbierać będzie FCC Polska

Od 1 stycznia 2021 r. konsorcjum FCC Polska Sp. z o.o. i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Zabrza...

Dlaczego my

 • Międzynarodowy zespół ekspertów

  Nasz zespół to grupa ponad 4.300 pracowników w 8 krajach Europy Centralnej i Wschodniej dbających o płynne świadczenie wszystkich oferowanych przez nas usług.

 • Odpady jako surowce

  Dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie przetwarzania odpadów co roku 570.000 ton surowców wtórnych otrzymuje „nowe życie”.

 • Terminowość

  Prawie 1,3 mln. kontenerów i pojemników różnych rodzajów oraz 1.250 specjalistycznych samochodów ciężarowych zapewnia bezpieczną i efektywną zbiórkę oraz transport każdego rodzaju odpadów do miejsca ich przeznaczenia.

 • Doświadczony dostawca usług

  8 krajów, 1.315 gmin oraz 4,6 mln. obsługiwanych mieszkańców, 21 spółek joint-venture z miastami/gminami, 50.200 obsługiwanych firm. Tak w skrócie wygląda nasze portfolio.

Zaplecze techniczne

209 pojazdów specjalistycznych i transportowych

140.000 pojemników

ponad 1.500 kontenerów

trzy zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...
Z 1 tony odpadów biodegradowalnych można wyprodukować od 300 do 400 kg kompostu.
Czy wiedzieliście, że...
100% metali i szkła nadaje się do recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
W Europie nawet do 90% zielonych butelek produkuje się ze szkła pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Z 1 litra zużytego oleju mineralnego można wytworzyć ponad 0,7 litra oleju bazowego, używanego do produkcji olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych.
Czy wiedzieliście, że...
Energia potrzebna do wyprodukowania z boksytu jednej puszki na napój pozwala na wyprodukowanie 20 puszek z aluminium pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony stali pozwala zaoszczędzić 1100 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg wapienia.
Czy wiedzieliście, że...
Makulatura może być odzyskiwana i ponownie wykorzystywana do produkcji nowego papieru nawet 6 razy.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony papieru to oszczędność rzędu ponad 2 ton drewna.
Czy wiedzieliście, że...
1 tona produkowanego przez FCC paliwa z odpadów oznacza oszczędność 600 kg oleju opałowego lub ponad 800 kg węgla kamiennego.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling tworzyw sztucznych pozwala zaoszczędzić nowe surowce, których zasoby są ograniczone (ropę naftową i gaz ziemny) oraz zmniejsza zużycie energii o 80 do 90%.