header01
Scroll to navigation

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Pozycja grupy FCC jako globalnego gracza na rynku predysponuje nas do poszanowania i wspierania zasad odpowiedzialności korporacyjnej w naszej codziennej działalności.

Zrównoważony Rozwój - Zaangażowanie Społeczności - Efektywne Gospodarowanie Zasobami są fundamentami naszej filozofii SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

p1020077

Odpowiedzialne gospodarowanie materiałami i odpadami jest ważnym wyzwaniem dla nas wszystkich. Podczas przetwarzania pozostałości z codziennego biznesu i działalności człowieka stosujemy określone metody, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie tych pozostałości i dają im szansę na „drugie życie”. Przetwarzamy 4 miliony ton odpadów rocznie i produkujemy około 500 tysięcy ton surowców wielokrotnego użytku, zmniejszając w ten sposób zużycie materiałów pierwotnych.

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE W PRZYSZŁOŚĆ

bjoern mittendorfer_at_nieces_dsc06586Jesteśmy integralną częścią życia codziennego ludzi i firm, staramy się poprawiać warunki życia i tworzyć wygodne miasta dla obywateli - miasta o dobrej jakości życia. Uważamy, że proces zwiększania świadomości ekologicznej ludzi, zwłaszcza młodszych pokoleń, jest istotną częścią naszej misji. Dlatego ważna jest nas edukacji ekologicznej, którą wdrażamy w społecznościach, w których świadczymy nasze usługi, pokazując dzieciom, jak efektywnie korzystać z zasobów i zachowywać się w sposób zrównoważony. 

EFEKTYWNOŚĆ ZASOBÓW

p1020476Wykorzystanie nowoczesnych metod i technologii pozwala nam oferować najlepsze możliwe rozwiązania naszym klientom i partnerom, a także optymalizować nasze własne procesy wewnętrzne i maksymalizować wkład w efektywność zasobów. 

 

 

Nasza misja i nasza wizja

Nasza misja i nasza wizja wspierają ideę naszej firmy: Service for the Future.

Nasza misja:

Pomagamy stworzyć czystą przyszłość, poprawiając warunki życia obywateli i jakość życia.

Nasza wizja:

Naszym celem jest zapewnienie najlepszej jakości usług i bycie liderem usług obywatelskich w sprawach, w których działamy, teraz i dla przyszłości.

Wartości firmy

Nasze wartości odzwierciedlają i pokazują nasze podejście do biznesu. Przestrzegamy zasady naszego właściciela FCC i stosujemy je na naszych rynkach.

INTEGRALNOŚĆ

irie W FCC Environment CEE uczciwość  jest wymogiem zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym. Oznacza to wypełnianie naszych zobowiązań i szanowanie ludzi, z którymi współdziałamy, postępowanie w uczciwy i przejrzysty sposób, każdego dnia, we wszystkim, co robimy i we wszystkich krajach, w których działamy. Jest to całościowa wizja biznesu, która wykracza poza ekonomiczną legitymację organizacji i bierze na siebie odpowiedzialność za budowanie bardziej zrównoważonego i zamożnego społeczeństwa.

SZACUNEK

Szacunek ma ogromne znaczenie w codziennym życiu w naszej firmie. Szanujemy naszych klientów i pracowników, w całym społeczeństwie i społecznościach, w których działamy, musimy również szanować przyrodę i środowisko - te najważniejsze rzeczy w życiu, które zasługują na szacunek. Szacunek to ponadczasowa wartość, która pomogła w budowaniu społeczeństwa i kultury. Uważamy, że jest to właściwy sposób działania i reprezentowania firmy. Ufamy, że z szacunkiem obok siebie rośnie dobrobyt; nasze i twoje. Szacunek jest również ściśle związany z BLISKOŚCIĄ. Jesteśmy firmą świadczącą usługi obywatelskie, która jest bliska społeczeństwom, w których działamy. Wymaga to poszanowania oczekiwań ludzi w tych społecznościach, a jednocześnie oferowania im rozwiązań dla wspólnego dobra.

INNOWACYJNOŚĆ

Być innowacyjnym oznacza dla nas; silne, pozytywne przekonanie, że możemy i chcemy być nowoczesnym partnerem w zakresie gospodarki odpadami. Nasze otoczenie wymaga ulepszania technologii, zasobów i sposobu myślenia, który zapewni wysokiej jakości usługi dla zielonej przyszłości.

EFEKTYWNOŚĆ

Efektywność jest częścią naszej historii i jest jednym z czynników naszego sukcesu. Dla wszystkich pracowników FCC Environment CEE  oznacza oszczędność i minimalizację zużycia zasobów, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu zasobów w trakcie naszych działań i realizacji naszych celów. W FCC Environment CEE efektywność jest wartością ekonomiczną, środowiskową i społeczną. Ostatni ale nie mniej ważny; bycie skutecznym oznacza ROBIĆ DOBRE RZECZY DOBRZE ...

Edukacja ekologiczna

fcc ludek

Mr. Popela, Śmietko, Čistunko i FCC Ludek są przyjaciółmi. Są to: czeski, słowacki, serbski i polski. Chociaż niekoniecznie mówią tymi samymi językami, rozumieją się bardzo dobrze, a także rozumieją wszystkie aktualne problemy środowiskowe. Można ich uważać za ekspertów środowiskowych w krajach, które reprezentują. Od czasu do czasu mogą mieć różne podejścia.

Ta grupa fajnych “facetów” ma odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące marnotrawstwa i zachowań środowiskowych i zawsze są gotowi udzielić ci przydatnych porad. Są to nie tylko eksperci w swojej dziedzinie, ale także zabawni i pozytywni członkowie naszego zespołu.

Tutaj możesz sprawdzić w czym może Ci pomóc i co robi nasz FCC Ludek.

Ciesz się naszym światem dzięki specjalnej stronie z kolorowankami.


Od nowego roku odpady od mieszkańców Bytomia odbierać będzie FCC Polska
2020-12-22

Od nowego roku odpady od mieszkańców Bytomia odbierać będzie FCC Polska

Od 1 stycznia 2021 r. konsorcjum FCC Polska Sp. z o.o. i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Zabrza...
Drugie życie choinki - FCC Polska zaprasza do oddawania świątecznych drzewek na sadzonki
2020-12-18

Drugie życie choinki - FCC Polska zaprasza do oddawania świątecznych drzewek na sadzonki

Dane statystyczne wskazują, że w Polsce z okazji Bożego Narodzenia co roku wycina się nawet 6 milionów choinek....
FCC Tarnobrzeg przyjmie do zagospodarowania odpady komunalne o kodzie 200301
2020-11-24

FCC Tarnobrzeg przyjmie do zagospodarowania odpady komunalne o kodzie 200301

Jeśli szukasz pewnego partnera, który przyjmie i zagospodaruje zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) to dobrze...
Hermetyzacja zakładu FCC Polska w Zabrzu zakończona!
2020-10-28

Hermetyzacja zakładu FCC Polska w Zabrzu zakończona!

Nowa hala operacyjna, sześć szczelnie zamkniętych, betonowych tuneli kompostowniczych, zmodernizowane tunele BIODEGMA...
Zabrze: Jedna z pierwszych hermetyzacji w Polsce na finiszu!
2020-10-08

Zabrze: Jedna z pierwszych hermetyzacji w Polsce na finiszu!

Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska o hermetyzacji instalacji biologicznego przetwarzania odpadów i dalszej pracy FCC w...
Otwarcie składowiska w Białej – inwestycja w ekologię, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
2020-09-30

Otwarcie składowiska w Białej – inwestycja w ekologię, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców

Dzięki nowemu obiektowi w Białej (powiat wieluński) możliwe będzie składowanie azbestu w sposób całkowicie bezpieczny...

Dlaczego my

 • Międzynarodowy zespół ekspertów

  Nasz zespół to grupa ponad 4.300 pracowników w 8 krajach Europy Centralnej i Wschodniej dbających o płynne świadczenie wszystkich oferowanych przez nas usług.

 • Odpady jako surowce

  Dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie przetwarzania odpadów co roku 570.000 ton surowców wtórnych otrzymuje „nowe życie”.

 • Terminowość

  Prawie 1,3 mln. kontenerów i pojemników różnych rodzajów oraz 1.250 specjalistycznych samochodów ciężarowych zapewnia bezpieczną i efektywną zbiórkę oraz transport każdego rodzaju odpadów do miejsca ich przeznaczenia.

 • Doświadczony dostawca usług

  8 krajów, 1.315 gmin oraz 4,6 mln. obsługiwanych mieszkańców, 21 spółek joint-venture z miastami/gminami, 50.200 obsługiwanych firm. Tak w skrócie wygląda nasze portfolio.

Zaplecze techniczne

209 pojazdów specjalistycznych i transportowych

140.000 pojemników

ponad 1.500 kontenerów

trzy zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...
Z 1 tony odpadów biodegradowalnych można wyprodukować od 300 do 400 kg kompostu.
Czy wiedzieliście, że...
100% metali i szkła nadaje się do recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
W Europie nawet do 90% zielonych butelek produkuje się ze szkła pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Z 1 litra zużytego oleju mineralnego można wytworzyć ponad 0,7 litra oleju bazowego, używanego do produkcji olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych.
Czy wiedzieliście, że...
Energia potrzebna do wyprodukowania z boksytu jednej puszki na napój pozwala na wyprodukowanie 20 puszek z aluminium pochodzącego z recyklingu.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony stali pozwala zaoszczędzić 1100 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg wapienia.
Czy wiedzieliście, że...
Makulatura może być odzyskiwana i ponownie wykorzystywana do produkcji nowego papieru nawet 6 razy.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling 1 tony papieru to oszczędność rzędu ponad 2 ton drewna.
Czy wiedzieliście, że...
1 tona produkowanego przez FCC paliwa z odpadów oznacza oszczędność 600 kg oleju opałowego lub ponad 800 kg węgla kamiennego.
Czy wiedzieliście, że...
Recykling tworzyw sztucznych pozwala zaoszczędzić nowe surowce, których zasoby są ograniczone (ropę naftową i gaz ziemny) oraz zmniejsza zużycie energii o 80 do 90%.