Polska

Kodeks Etyki i Postępowania

Grupa FCC Environment CEE działa w 7 krajach i zatrudnia ponad 4000 pracowników w wielu wyspecjalizowanych firmach oferujących sprawdzone usługi dla ludności w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy FCC. Możemy poszczycić się ponad 30-letnią tradycją. Są to dla nas zarazem nasze atuty, jak i obowiązki.

Sama istota naszej działalności predestynuje nas do poszanowania i wspierania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w codziennej pracy. Prowadzimy naszą działalność uczciwie i rzetelnie.

Jednym ze sposobów okazania naszego zaangażowania jest przestrzeganie Kodeksu etyki i postępowania. Pomaga nam to również pozostać odnoszącą sukcesy organizacją i utrzymać długoterminową rentowność. Aby odnieść sukces, musimy wzrastać i rozwijać się, zarówno jako jednostki, jak i jako organizacja. Nasze podstawowe zasady - wydajność, bliskość, uczciwość i prawość - pomagają nam ten wzrost osiągnąć.

Aby to utrzymać, prosimy naszych pracowników i naszych partnerów o działanie w sposób odzwierciedlający wartości i zasady całej Grupy FCC, takie jak szacunek dla środowiska i siebie nawzajem, etyczne zachowanie, uczciwość, bezpieczeństwo, wydajność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasze zaangażowanie

Przestrzeganie postanowień niniejszego Kodeksu etyki i postępowania pomaga się nam rozwijać jako organizacja. Dotyczy to wszystkich. Nasza reputacja i przyszłość, jako modelowej, międzynarodowej Grupy, zależy od tego, czy wszyscy będą zachowywać się w sposób uczciwy, prawy i przejrzysty - każdego dnia, we wszystkich naszych działaniach i we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność.

Bezpośredni kontakt z Compliance Office

Pracownicy i osoby trzecie mogą przesyłać komunikaty dotyczące kwestii Kodeksu etyki i postępowania, poufnie, w dobrej wierze i bez obawy przed działaniami odwetowymi, do Biura ds. Zgodności za pośrednictwem następujących środków:

  • Biuro ds. Zgodności, Hans-Hruschka-Gasse 9, 2325 Himberg, Austria

Wyraźnie oznaczone: „Prywatne i poufne”

Kodeks etyki i postępowania można pobrać klikając w grafikę. System umożliwia również drukowanie.

pl_onepointbanner 

Zorientowanie na wyniki

Doskonalimy się w działaniu i osiąganiu wyznaczonych celów, aby uczynić z Grupy FCC wzór dobrych praktyk w dziedzinie rentowności, konkurencyjności oraz jakości.

Spółki Grupy FCC w Polsce posiadają m.in. certyfikaty ISO 9001 czy ISO 14001. 

Uczciwość i szacunek

Ważne są dla nas relacje oparte na długotrwałej współpracy, dlatego chcemy być znani z uczciwego i prawego postępowania, zasługującego na zaufanie naszych partnerów, klientów i dostawców.

Rzetelność i profesjonalizm

Pracujemy sumiennie, służąc naszym klientom i rozwijamy w naszych zespołach zdolność do poszukiwania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań.

Lojalność i zaangażowanie

Wspieramy różnorodność i motywujemy do rozwoju zawodowego, ponieważ uznajemy osiąganie celów i kreatywność za siłę napędową wydajności i postępu.

Dobrobyt i rozwój społeczności

Jesteśmy świadomi wartości, jaką nasze usługi wnoszą do społeczeństwa i jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska naturalnego oraz rozwój i dobrobyt społeczności, w których prowadzimy działalność.

Społeczne zaangażowanie

Angażujemy się w tworzenie wygodnej przestrzeni oraz dobrej jakości życia. 

Proces podnoszenia świadomości ekologicznej ludzi, zwłaszcza młodszych pokoleń, postrzegamy jako istotną część naszej misji. W tym celu stworzyliśmy system edukacji ekologicznej, aby pokazać zarówno dzieciom, jak i dorosłym, jak efektywnie korzystać z zasobów i jak zachowywać się w sposób zrównoważony. Czeski Mr. Popelasłowacki Śmietko, serbski Čistunko i polski Ludek FCC, to przyjaciele! Chociaż nie mówią w tym samym języku, wszyscy rozumieją problemy środowiska i wspaniale wspierają zespół FCC. Są ekspertami eko-edukacji w swoich krajach. Doradzają, jak nie marnować zasobów i zachowywać się bardziej eko.

Nasze "hotele dla owadów" powstają ze zużytych pojemników na odpady BIO i drewna, dzięki czemu odpady mają szansę na drugie życie. Do wyposażenia wnętrza naszych hoteli używamy wyłącznie materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu.

84% gatunków roślin i 76% produkcji żywności w Europie zależy od zapylania przez owady. Dlatego mamy nadzieję, że w ten sposób możemy przyczynić się do spowolnienia spadku liczebności zapylaczy, zapewniając im spokojne miejsca do życia. 

W owadzich hotelach, które są zlokalizowane na skaldowsku w Białej oraz na terenach naszych trzech Parków Recyklingu,  gościmy, m.in. dzikie pszczoły, chrząszcze, biedronki i skorki, trzmiele, osy, motyle oraz wszystkie inne, które zechcą tam zamieszkać.
Społeczne zaangażowanie

Zanim zaczniemy: zapoznaj się z przetwarzaniem twoich danych osobowych

Gdy odwiedzasz stronę, która zapisuje pliki cookie, na Twoim komputerze zostaje utworzony mały plik tekstowy, który jest przechowywany w Twojej przeglądarce. Dzięki niemu przy następnej wizycie na tej samej stronie możesz szybciej połączyć się z siecią. Nasza strona będzie przekazywać Ci istotne informacje i ułatwi Ci pracę.

Używamy plików cookie przede wszystkim do anonimowej analizy ruchu oraz do ulepszania naszej strony internetowej. Jeśli ustawisz swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie, strona internetowa może działać wolniej, a niektóre jej element mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji na temat przetwarzania plików cookie.