Polska

Usługi dla Mieszkańców

Dla Miast i Gmin

Grupa FCC w Polsce jest silnym i stabilnym partnerem dla Miast i Gmin

W FCC skupiamy się na poprawie warunków życia mieszkańców miast i gmin. Wspieramy jednostki samorządowe w usługach komunalnych, a tym samym, w tworzeniu komfortowych stref miejskich, pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości życia. 

Jako partner dla miast, gmin i związków gmin, prowadzimy zbiórkę oraz przetwarzanie odpadów. Jesteśmy zaufanym partnerem w problematyce zarządzania komunalnymi instalacjami służącymi do utylizacji odpadów. 

Jesteśmy dumni z naszej długoterminowej współpracy z gminami, czego dowodem jest kilkanaście wspólnych przedsięwzięć opartych na partnerstwie publiczno-prawnym (PPP) na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.
Dla Miast i Gmin

Nasze usługi

/files/fcc_ikony/container.svg

zbiórka odpadów komunalnych 

/files/fcc_ikony/resource-efficiency.svg

segregacja surowców wtórnych

/files/fcc_ikony/waste-collection.svg

systemy pojemników na odpady komunalne i surowce wtórne 

/files/fcc_ikony/container-skip-and-hire.svg

wynajem worków (big-bag) na gruz, pojemników i kontenerów 

/files/fcc_ikony/demolition.svg

zbiórka i wywóz gruzu oraz odpadów pobudowlanych 

/files/fcc_ikony/collection-yard.svg

obsługa PSZOK-ów  (stacjonarnych oraz mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) 

/files/fcc_ikony/separation.svg

przetwarzanie (unieszkodliwianie) odpadów komunalnych i niebezpiecznych, odzyskiwanie surowców 

/files/fcc_ikony/consulting.svg

usługi konsultingowe 

/files/fcc_ikony/eco%20education.svg

edukacja ekologiczna

Dla Klientów Indywidualnych

Klienci Indywidualni, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, często jednak wymagają specjalistycznych usług gospodarki odpadami.


FCC oferuje kompleksowe rozwiązania, mające na celu przede wszystkim, propagowanie nowoczesnych metod gospodarowania odpadami.

Dla tych, którzy potrzebują naszego wsparcia tylko okazjonalnie, proponujemy szeroką gamę różnych kontenerów i pojemników na odpady.
Dla Klientów Indywidualnych

Nasze usługi

/files/fcc_ikony/waste-collection.svg

wynajem kontenerów i pojemników na odpady

/files/fcc_ikony/waste-wrapping.svg

odbiór odpadów wielkogabarytowych 

/files/fcc_ikony/container-skip-and-hire.svg

wynajem kontenerów i worków typu BIG-BAG na gruz i odpady poremontowe, wywóz gruzu i innych odpadów po remontach i budowach 

Zanim zaczniemy: zapoznaj się z przetwarzaniem twoich danych osobowych

Gdy odwiedzasz stronę, która zapisuje pliki cookie, na Twoim komputerze zostaje utworzony mały plik tekstowy, który jest przechowywany w Twojej przeglądarce. Dzięki niemu przy następnej wizycie na tej samej stronie możesz szybciej połączyć się z siecią. Nasza strona będzie przekazywać Ci istotne informacje i ułatwi Ci pracę.

Używamy plików cookie przede wszystkim do anonimowej analizy ruchu oraz do ulepszania naszej strony internetowej. Jeśli ustawisz swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie, strona internetowa może działać wolniej, a niektóre jej element mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji na temat przetwarzania plików cookie.