Prejsť na navigáciu

Dobré môže byť lepšie

21. 4. 2021

Inovácie: Cesta k lepšej budúcnosti

Nové myšlienky, snaha o vylepšenie už existujúceho - to je hnacia sila spoločnosti. Neustála chuť niečo zlepšovať a inovovať stojí za pokrokom ľudstva a prináša inteligentné riešenia pre budúce generácie.

Naše služby sú základom každodenného plynulého života komunít aj podnikateľských entít. Naša spoločnosť sa od začiatku snaží rozvíjať inovatívne a nákladovo efektívne riešenia a implementovať najnovšie technológie pre lepšie a efektívnejšie využitie zdrojov.

Neustále sa snažíme zlepšovať interné procesy a prichádzať s novými riešeniami pre zákazníkov.

Naše riešenia sa zameriavajú na:

05240_maskot_detektivka_export_1Digitalizáciu: Implementácia nových digitálnych komunikačných kanálov s našimi klientmi (Re-use centrum online, Vylož smeti, odpadonline…) Vďaka týmto technológiám si môžu naši klienti jednoducho objednať kontajner online z pohodlia domova a zabezpečiť tak bezpečnú a profesionálnu likvidáciu odpadu. Naši zákazníci môžu využívať aj notifikačnú aplikáciu Vylož smeti, na základe ktorej budú vopred upozornení na termín, kedy bude našou spoločnosťou odvezená ich odpadová nádoba.

Just In Time riešenie: Just-in time informácie pre klientov, ktorí vlastnia inteligentný autopark (inteligentné kontajnery a autá). Použitím RFID čipov alebo Bar/QR kódov na nádobách, kontajneroch, vreciach a autách, just in time umožňuje získavať detailný prehľad o zbieranom odpade.

Metóda starostlivosti „od odpadu ku zdroju: podporuje cirkulárnu ekonomiku REUSE projektmi, teda zvyšovaním podielu recyklácie pri nakladaní s odpadmi.

Optimalizujeme naše toky odpadov a metódy nakladania s ním tak, aby sme dosiahli čo najvyšší podiel recyklácie zbieraného odpadu a opätovné využitie čo najväčšieho množstva materiálov. Prostredníctvom Re-use centra Back2Life premieňame staršie veci, ktoré klienti prinášajú do centra, na produkty použiteľné pre iného zákazníka. Znamená to predĺženie životného cyklu vecí, a tým znižovanie objemu odpadu.

Metódy „Späť k prírode: Kontinuálne zavádzame nové sanačné metódy na elimináciu ekologických záťaží.

Podporujeme našich zamestnancov v inováciách a nových riešeniach. Pri príležitosti „Svetového dňa kreativity a inovácií“ predstavujeme na Slovensku nový pilotný projekt, ktorého cieľom je ešte viac zapojiť našich zamestnancov do inovačných procesov a využiť ich kreatívny potenciál. Projekt je založený na princípe Kaizen a asi najlepšie ho vystihuje slogan: „Dobré môže byť lepšie“. Už teraz sa tešíme na nové, svieže myšlienky a inšpiratívne riešenia, ako skvalitniť a zefektívniť našu prácu a prekvapiť klientov. Našou víziou je projekt následne predstaviť aj v ďalších krajinách. Firemný claim Service for the Future pre nás neznamená len prázdne slová, ale záväzok, na ktorom staviame všetky naše aktivity.

 

 
späť


Elektronická evidencia výsypov smetných nádob v Trnave už od novembra
3. 8. 2021

Elektronická evidencia výsypov smetných nádob v Trnave už od novembra

Už od novembra 2021 bude služba Moje smeti - elektronická evidencia výsypu nádob spustená v Trnave, v lokalitách:...
V Trnave sme otvorili Re-use centrum Back2Life
1. 7. 2021

V Trnave sme otvorili Re-use centrum Back2Life

V pondelok 28. júna 2021 sme v spolupráci s Mestom Trnava otvorili brány nového Re-use centra Back2Life. Back2Life je...
Meteostanice umožňujú zamestnancom plne digitalizovanú kontrolu počasia na prevádzkach
15. 6. 2021

Meteostanice umožňujú zamestnancom plne digitalizovanú kontrolu počasia na prevádzkach

Od júna 2021 sme na prevádzkach Zohor, Trnava a Dolný Bar spustili do prevádzky meteostanice, ktoré umožňujú...
Sme hlavným partnerom 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie „VYKUROVANIE 2021“
10. 6. 2021

Sme hlavným partnerom 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie „VYKUROVANIE 2021“

Konferencia sa uskutoční v termíne od 21. do 25. júna 2021 v Grand hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách. Tradičná už 29....
Moje smeti - elektronická evidencia výsypu odpadov v novom šate
25. 5. 2021

Moje smeti - elektronická evidencia výsypu odpadov v novom šate

FCC Slovensko, s.r.o. predstavuje osvedčenú online službu „Moje smeti" pre mestá a obce v novom dizajne a s novými...
Dobré môže byť lepšie
21. 4. 2021

Dobré môže byť lepšie

Tvorte s nami budúcnosť: Keď dobré môže byť lepšie. Podporujeme našich zamestnancov v inováciách a nových...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 obcí a 4,6 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%