Prejsť na navigáciu

Elektronická evidencia výsypov smetných nádob v Trnave už od novembra

3. 8. 2021

FCC Trnava, s.r.o. a Mesto Trnava predstavuje novú on-line službu automatického sledovania výsypu odpadových nádob „Moje smeti“ pre mestá a obce, ktorá bude zavedená v druhej polovici roku 2021 v spolupráci so spoločnosťou SENSONEO v niektorých trnavských mestských častiach s individuálnou bytovou výstavbou.

čipované smetné nádobyPre efektívny zvoz odpadov je ideálne mať k dispozícii priebežné informácie o výsypoch smetných nádob a hmotnosti odpadu v nich. Na základe týchto informácií je následne možné optimalizovať zvozové trasy aj objemy zvozov. Nové riešenie automatickej evidencie prostredníctvom snímania tzv. RFID čipov (Radio Frequency Identification) umiestnených priamo na smetných nádobách či vreciach na triedený odpad zabezpečuje automatické skenovanie označených smetných nádob prostredníctvom špeciálnych antén umiestnených na zvozových vozidlách. Systém monitoruje výsyp každej smetnej nádoby, vrátanie hmotnosti odpadu v nej. Evidenčný softvér, ktorý spracováva zozbierané údaje, umožňuje ďalšie vyhodnocovanie a optimalizáciu každodenného riadenia zvozu odpadu. Okrem obcí, budú mať k vlastným údajom prístup aj občania, a to prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie Citizen App.

„Sme veľmi radi, že stále viac miest a obcí má záujem využívať nový systém sledovania odpadov. Cieľom jeho zavedenia je zvýšenie efektivity nakladania s odpadmi z ekologického aj nákladového hľadiska. Evidencia obslúžených smetných nádob, vrátane hmotnosti vyprodukovaného odpadu, nám umožňuje optimalizovať náklady na zvoz odpadu. Občania obcí a miest sú zainteresovaní na znižovaní celkového objemu komunálneho dopadu formou separovania papiera, plastov a bioodpadov. Triedením zároveň prispievajú k znižovaniu celkového objemu komunálneho dopadu, a tým aj k eliminácií zvyšovania cien za likvidáciu odpadov pre obce, ako aj výšky vlastných poplatkov za odvoz odpadu. Z ekologického hľadiska dochádza k zvyšovaniu množstva materiálovo aj energeticky využiteľných zložiek odpadov a zároveň k znižovaniu množstva odpadov na skládkach alebo ich likvidácie v spaľovniach,“ hovorí Tomáš Fajkus, prevádzkový riaditeľ skupiny FCC na Slovensku.

Nové riešenie prináša obciam aj občanom atraktívny a užívateľsky jednoduchý dizajn. Webový portál aj aplikácia sú prístupné odkiaľkoľvek, stačí mať internetové pripojenie. Systém prináša podrobný prehľad o vývozoch pre obec aj pre občana. On-line prenos údajov so zvozových vozidiel priamo na server umožňuje rýchlejšie spracovanie údajov a generovanie rôznych druhov hodnotiacich zostáv.

Systém umožňuje detailné sledovanie tvorby odpadov:

•    správu obyvateľov podľa popisných čísel;

•    zoznam evidovaných smetných nádob, vrátane ich umiestnenia;

•    zoznam všetkých zaevidovaných výsypov smetných nádob, vrátanie čiastkových hmotností nádob a ich umiestenia;

•    vyhodnocovacie zostavy;

•    možnosť evidencie tvorby odpadov, vrátane separácie a zberného dvora.

Základné postupy v praxi:

čip trnava moje smeti•    Obec/zvozová spoločnosť zaistí označenie všetkých smetných nádob špeciálnym elektronickým čipom (plastová nálepka).

•    FCC Trnava prostredníctvom špeciálne vybavených zvozových áut pri každom zvoze odpadu uloženého v smetných nádobách zaeviduje jednotlivé výsypy s informáciou o hmotnosti/naplnenosti nádoby.

•    Na základe zistených údajov sa získavajú údaje o hmotnosti komunálnych odpadov za každé popisné číslo.

•    Informácie sú online prenášané a spracované do zostáv vo webovej aplikácii.

•    Obec získava informácie o množstve komunálnych odpadov za vybrané obdobie (spravidla kalendárny rok) za každé číslo popisné v obci, resp. za každú bytovú jednotku.

•    Občan môže sledovať údaje o množstve komunálnych odpadov za vlastné popisné číslo, resp. vlastnú bytovú jednotku v bezplatnej mobilnej aplikácii Citizen App.

Informácie pre občanov:

•    pasportizácia (označenie) smetných nádob je proces, pri ktorom sú smetné nádoby označené elektronickým (RFID) čipom, a súčasne je do evidenčného systému zadaná informácia o stanovisku smetnej nádoby (popisné číslo domu), o veľkosti nádoby, ako aj druhu odpadu;

•    mestské časti/lokality, kde bude pasportizácia realizovaná: Špiglsál, Tulipán, Modranka, Kopánka, Vozovka, Vajslova a Centrum;

•    pasportizácia smetných nádob bude zabezpečovaná pracovníkmi FCC Trnava, ktorí sa budú preukazovať identifikačnou kartou vystavenou Mestom Trnava;

•    pasportizácia bude prebiehať v období od 09.08.–31.10.2021;

•    spôsob pasportizácie:

o    pracovníci FCC Trnava, ktorí sa budú preukazovať identifikačnou kartou, požiadajú občana o prístup k smetným nádobám;

o    pracovníci FCC Trnava označia smetné nádoby nálepkou s elektronickým (RFID) čipom a zaregistrujú ich do evidenčného systému;

o    pasportizácia je po týchto 2 úkonoch ukončená a pracovníci FCC Trnava pokračujú s pasportizáciou ďalších smetných nádob;

•    plánovaný termín spustenia ostrej prevádzky systému je plánovaný na november 2021.

Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. vopred ďakuje všetkým občanom za spoluprácu pri realizácii projektu. Ďalšie informácie o priebehu jeho realizácie budú pre občanov, v spolupráci s Mestom Trnava, priebežne zverejňované.

Pozrite si krátku reportáž tu 
späť


Ukončenie prevádzky zberného dvora na Sasinkovej v Trnave
2. 12. 2021

Ukončenie prevádzky zberného dvora na Sasinkovej v Trnave

K 31. januáru 2022 ukončujeme prevádzku zberného dvora na Sasinkovej ulici v Trnave. Dôvodom uzatvorenia je plánovaná...
Úspešné Back2Life centrum v Trnave po 3 mesiacoch
12. 10. 2021

Úspešné Back2Life centrum v Trnave po 3 mesiacoch

Počas 3 mesiacov fungovania Back2Life centra si až 5000 vecí našlo nový domov a najširšia je ponuka produktov pre...
Michaela Kevelyová: Do každého obrazu vkladám kúsok seba...
21. 9. 2021

Michaela Kevelyová: "Do každého obrazu vkladám kúsok seba..."

Maľovanie predstavuje pre Mišku relax, psychohygienu a zároveň rehabilitáciu. Do každého obrazu vkladá kúsok zo seba a...
Spustili sme 13. ročník súťaže s pánom Smietkom
13. 9. 2021

Spustili sme 13. ročník súťaže s pánom Smietkom

13. septembra sme spustili 13. ročník súťaže s pánom Smietkom pre školský rok 2021/2022. Smietko...
Poznáme víťazov súťaže Smietko 2020/2021
13. 9. 2021

Poznáme víťazov súťaže Smietko 2020/2021

Do súťaže s pánom Smietkom sa v školskom roku 2020/2021 zapojilo 49 škôl – poznáme víťazov. V poradí 12. ročník sa...
Dávidovi sme splnili detský sen
30. 8. 2021

Dávidovi sme splnili detský sen

V priestoroch spoločnosti FCC Trnava sme privítali Dávida s rodičmi. Dávid má 24 rokov a prekonal detskú mozgovú obrnu....

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z takmer 4 000 zamestnancov v 7 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 300 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  7 krajín, 1 392 obcí a 4,3 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 51 600 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

187 nákladných a špeciálnych vozidiel

Takmer 2.900 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

5 zneškodňovacích zariadení na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

5 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

2 transferové stanice  

1 biodegradačná plocha

1 Re-use centrum Back2Life

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%