Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Prejsť na navigáciu

Elektronická evidencia výsypov smetných nádob v Trnave už od novembra

3. 8. 2021

FCC Trnava, s.r.o. a Mesto Trnava predstavuje novú on-line službu automatického sledovania výsypu odpadových nádob „Moje smeti“ pre mestá a obce, ktorá bude zavedená v druhej polovici roku 2021 v spolupráci so spoločnosťou SENSONEO v niektorých trnavských mestských častiach s individuálnou bytovou výstavbou.

čipované smetné nádobyPre efektívny zvoz odpadov je ideálne mať k dispozícii priebežné informácie o výsypoch smetných nádob a hmotnosti odpadu v nich. Na základe týchto informácií je následne možné optimalizovať zvozové trasy aj objemy zvozov. Nové riešenie automatickej evidencie prostredníctvom snímania tzv. RFID čipov (Radio Frequency Identification) umiestnených priamo na smetných nádobách či vreciach na triedený odpad zabezpečuje automatické skenovanie označených smetných nádob prostredníctvom špeciálnych antén umiestnených na zvozových vozidlách. Systém monitoruje výsyp každej smetnej nádoby, vrátanie hmotnosti odpadu v nej. Evidenčný softvér, ktorý spracováva zozbierané údaje, umožňuje ďalšie vyhodnocovanie a optimalizáciu každodenného riadenia zvozu odpadu. Okrem obcí, budú mať k vlastným údajom prístup aj občania, a to prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie Citizen App.

„Sme veľmi radi, že stále viac miest a obcí má záujem využívať nový systém sledovania odpadov. Cieľom jeho zavedenia je zvýšenie efektivity nakladania s odpadmi z ekologického aj nákladového hľadiska. Evidencia obslúžených smetných nádob, vrátane hmotnosti vyprodukovaného odpadu, nám umožňuje optimalizovať náklady na zvoz odpadu. Občania obcí a miest sú zainteresovaní na znižovaní celkového objemu komunálneho dopadu formou separovania papiera, plastov a bioodpadov. Triedením zároveň prispievajú k znižovaniu celkového objemu komunálneho dopadu, a tým aj k eliminácií zvyšovania cien za likvidáciu odpadov pre obce, ako aj výšky vlastných poplatkov za odvoz odpadu. Z ekologického hľadiska dochádza k zvyšovaniu množstva materiálovo aj energeticky využiteľných zložiek odpadov a zároveň k znižovaniu množstva odpadov na skládkach alebo ich likvidácie v spaľovniach,“ hovorí Tomáš Fajkus, prevádzkový riaditeľ skupiny FCC na Slovensku.

Nové riešenie prináša obciam aj občanom atraktívny a užívateľsky jednoduchý dizajn. Webový portál aj aplikácia sú prístupné odkiaľkoľvek, stačí mať internetové pripojenie. Systém prináša podrobný prehľad o vývozoch pre obec aj pre občana. On-line prenos údajov so zvozových vozidiel priamo na server umožňuje rýchlejšie spracovanie údajov a generovanie rôznych druhov hodnotiacich zostáv.

Systém umožňuje detailné sledovanie tvorby odpadov:

•    správu obyvateľov podľa popisných čísel;

•    zoznam evidovaných smetných nádob, vrátane ich umiestnenia;

•    zoznam všetkých zaevidovaných výsypov smetných nádob, vrátanie čiastkových hmotností nádob a ich umiestenia;

•    vyhodnocovacie zostavy;

•    možnosť evidencie tvorby odpadov, vrátane separácie a zberného dvora.

Základné postupy v praxi:

čip trnava moje smeti•    Obec/zvozová spoločnosť zaistí označenie všetkých smetných nádob špeciálnym elektronickým čipom (plastová nálepka).

•    FCC Trnava prostredníctvom špeciálne vybavených zvozových áut pri každom zvoze odpadu uloženého v smetných nádobách zaeviduje jednotlivé výsypy s informáciou o hmotnosti/naplnenosti nádoby.

•    Na základe zistených údajov sa získavajú údaje o hmotnosti komunálnych odpadov za každé popisné číslo.

•    Informácie sú online prenášané a spracované do zostáv vo webovej aplikácii.

•    Obec získava informácie o množstve komunálnych odpadov za vybrané obdobie (spravidla kalendárny rok) za každé číslo popisné v obci, resp. za každú bytovú jednotku.

•    Občan môže sledovať údaje o množstve komunálnych odpadov za vlastné popisné číslo, resp. vlastnú bytovú jednotku v bezplatnej mobilnej aplikácii Citizen App.

Informácie pre občanov:

•    pasportizácia (označenie) smetných nádob je proces, pri ktorom sú smetné nádoby označené elektronickým (RFID) čipom, a súčasne je do evidenčného systému zadaná informácia o stanovisku smetnej nádoby (popisné číslo domu), o veľkosti nádoby, ako aj druhu odpadu;

•    mestské časti/lokality, kde bude pasportizácia realizovaná: Špiglsál, Tulipán, Modranka, Kopánka, Vozovka, Vajslova a Centrum;

•    pasportizácia smetných nádob bude zabezpečovaná pracovníkmi FCC Trnava, ktorí sa budú preukazovať identifikačnou kartou vystavenou Mestom Trnava;

•    pasportizácia bude prebiehať v období od 09.08.–31.10.2021;

•    spôsob pasportizácie:

o    pracovníci FCC Trnava, ktorí sa budú preukazovať identifikačnou kartou, požiadajú občana o prístup k smetným nádobám;

o    pracovníci FCC Trnava označia smetné nádoby nálepkou s elektronickým (RFID) čipom a zaregistrujú ich do evidenčného systému;

o    pasportizácia je po týchto 2 úkonoch ukončená a pracovníci FCC Trnava pokračujú s pasportizáciou ďalších smetných nádob;

•    plánovaný termín spustenia ostrej prevádzky systému je plánovaný na november 2021.

Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. vopred ďakuje všetkým občanom za spoluprácu pri realizácii projektu. Ďalšie informácie o priebehu jeho realizácie budú pre občanov, v spolupráci s Mestom Trnava, priebežne zverejňované.

Pozrite si krátku reportáž tu 
späť


Podiel FCC na cirkulárnej ekonomike
16. 5. 2022

Podiel FCC na cirkulárnej ekonomike

Uplatňovanie cirkulárnej ekonomiky v praxi je považované za nevyhnutné pre prechod na udržateľné hospodárstvo. V rámci...
FCC Trnava je partnerom projektu Komunálny materiálový kruh
3. 5. 2022

FCC Trnava je partnerom projektu Komunálny materiálový kruh

Komunálny materiálový kruh spája separovanie odpadu a obehovú ekonomiku a je zameraný na podporu cirkulárnej ekonomiky....
Jar v Back2Life centre
25. 4. 2022

Jar v Back2Life centre

S príchodom jari sme vysadili na lúke pred Back2Life centrom 132 sadeničiek trvaliek. Veríme, že všetky vyrastú, krásne...
Ekológia môže byť zábavou
21. 4. 2022

Ekológia môže byť zábavou

Oslávte s nami Deň Zeme Už zajtra, 22. apríla , pri príležitosti Dňa Zeme pripravilo Mesto Trnava v...
Prajeme vám veselú Veľkú noc
14. 4. 2022

Prajeme vám veselú Veľkú noc

Prajeme vám veselú Veľkú noc, veľa jarného slnka, príjemnej nálady radosti, harmónie a šťastia.
Nová pop-up „opravárenská“ kaviareň podporuje Re-use aktivity FCC
14. 3. 2022

Nová pop-up „opravárenská“ kaviareň podporuje Re-use aktivity FCC

Prvá pop-up opravárenská kaviareň v Amershame mala obrovský úspech. Organizovala ju FCC vo Veľkej Británii. Pop-up...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z takmer 4 000 zamestnancov v 7 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 300 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  7 krajín, 1 392 obcí a 4,3 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 51 600 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

187 nákladných a špeciálnych vozidiel

Takmer 2.900 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

5 zneškodňovacích zariadení na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

5 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

2 transferové stanice  

1 biodegradačná plocha

1 Re-use centrum Back2Life

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%