Prejsť na navigáciu

Moje smeti - elektronická evidencia výsypu odpadov v novom šate

25. 5. 2021

FCC Slovensko, s.r.o. predstavuje osvedčenú online službu „Moje smeti“ pre mestá a obce v novom dizajne a s novými funkcionalitami. Existujúci systém elektronickej evidencie výsypov GABEN bol výsledkom vývoja Skupiny FCC v spolupráci s externým dodávateľom. Od júna 2021 spúšťa FCC Slovensko v spolupráci so spoločnosťou SENSONEO nové riešenie na sledovanie výsypu odpadov.

fcc_ms_claimPre efektívny zvoz odpadov je ideálne mať k dispozícii priebežné informácie o výsypoch kontajnerov a ich naplnení. Na základe týchto údajov je možné flexibilne plánovať trasy aj objemy zvozov. Vďaka RFID čipom (Radio Frequency Identification) umiestneným na kontajneroch alebo vreciach na triedený odpad a špeciálnym anténam inštalovaným na zvozových vozidlách, bude možné automaticky zaznamenať výsyp jednotlivých nádob. RFID čipy sú určené na vonkajšie použitie a odolné voči rôznym poveternostným a teplotným podmienkam. Systém monitoruje výsyp každej nádoby, vrátanie jej hmotnosti/naplnenosti. Potvrdenie výsypu či zberu odpadu je dôležitý podklad pre transparentnú a efektívnu správu odpadu. Samosprávam môže poslúžiť aj v prípade záujmu o spustenie množstvového zberu či motivovanie občanov k nižšej produkcii odpadu. Evidenčný softvér, ktorý spracováva zozbierané údaje, umožňuje ďalšie vyhodnocovanie, vrátane optimalizácie každodenného riadenia zvozu odpadu. Okrem obcí budú mať prístup k vlastným údajom aj občania cez bezplatnú mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná od augusta 2021.moje smeti_fcc_v terene_4

„Sme veľmi radi, že stále viac miest a obcí má záujem využívať nový systém sledovania odpadov. Cieľom jeho zavedenia je zvýšenie efektivity nakladania s odpadmi z ekologického aj nákladového hľadiska. Evidencia obslúžených nádob, vrátane množstva vyprodukovaného odpadu, nám umožňuje optimalizovať náklady na zvoz odpadu a súčasne sprístupniť princíp adresnosti a spravodlivosti. Občania obcí a miest sú zainteresovaní na znižovaní celkového objemu komunálneho dopadu formou separovania papiera, plastov a bioodpadov. Triedením zároveň prispievajú k znižovaniu celkového objemu zmesového komunálneho dopadu, a tým aj k eliminácií zvyšovania cien za likvidáciu odpadov pre obce, ako aj výšky vlastných poplatkov za odvoz odpadu. Z ekologického hľadiska moje smeti_fcc_v terene_3dochádza k zvyšovaniu množstva materiálovo aj energeticky využiteľných zložiek odpadov a zároveň k znižovaniu množstva odpadov na skládkach alebo ich likvidácie v spaľovniach,“ hovorí Tomáš Fajkus, prevádzkový riaditeľ Skupiny FCC na Slovensku.

Inovované riešenie ponuky služieb osvedčenej online služby „Moje smeti“ pre mestá a obce bude dostupné v novom užívateľsky jednoduchom dizajne. Od augusta 2021 bude tento bezplatný portál uspôsobený na praktické používanie z mobilných aj desktopových zariadení zahŕňať aj podrobný prehľad o vývozoch a rozhranie Zberný dvor. On-line prenos údajov zo zvozových vozidiel priamo na server umožňuje rýchlejšie spracovanie údajov a generovanie rôznych druhov reportov, prehľadov a štatistík. “Našim zámerom je centralizovať všetky zásadné údaje súvisiace s občianskou odpadovou agendou na jednom mieste pre potreby obcí aj občanov,“ dodáva Tomáš Fajkus.

Systém umožňuje detailné sledovanie tvorby odpadov:

 • správu obyvateľov podľa popisných čísel;Moje smeti_vozidlo_čítacie antény
 • zoznam evidovaných odpadových nádob, vrátane ich umiestnenia;
 • zoznam všetkých zaevidovaných výsypov, vrátane čiastkových hmotností nádob a ich umiestenia;
 • zoznam nádob bez označenia, vrátanie ich umiestnenia;
 • vyhodnocovanie nakladania s odpadmi;
 • možnosť evidencie produkcie odpadov, vrátane separácie a zberného dvora.

Spoločnosť FCC Slovensko je pripravená v tomto zámere plne podporiť mestá a obce, pričom zadefinovala základné postupy:

 • FCC Slovensko, s.r.o. zabezpečí obci dodanie RFID čipov, ktoré sú určené na vonkajšie použitie a odolné voči poveternostným a ostatným vplyvom.
 • Čipovanie nádob zabezpečí obec na základe stanoveného harmonogramu, o ktorom budú občania vopred informovaní.
 • FCC Slovensko, s.r.o prostredníctvom špeciálne vybavených zvozových áut pri každom zvoze komunálneho odpadu zaeviduje jednotlivé výsypy spolu s informáciou o hmotnosti/naplnenosti nádoby.
 • Získané údaje sa automaticky evidujú do záznamov jednotlivých domácností.
 • Informácie sú online dostupné zo zostáv vo webovej aplikácii.
 • Obec získava údaje o množstve komunálneho odpadu za vybrané obdobie (spravidla za kalendárny rok) za každé číslo popisné v obci, resp. za každú bytovú jednotku.
 • Občan môže sledovať údaje o množstve komunálneho odpadu za vlastné popisné číslo, resp. vlastnú bytovú jednotku.

späť


Sme hlavným partnerom 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie „VYKUROVANIE 2021“
10. 6. 2021

Sme hlavným partnerom 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie „VYKUROVANIE 2021“

Konferencia sa uskutoční v termíne od 21. do 25. júna 2021 v Grand hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách. Tradičná už 29....
Moje smeti - elektronická evidencia výsypu odpadov v novom šate
25. 5. 2021

Moje smeti - elektronická evidencia výsypu odpadov v novom šate

FCC Slovensko, s.r.o. predstavuje osvedčenú online službu „Moje smeti" pre mestá a obce v novom dizajne a s novými...
Dobré môže byť lepšie
21. 4. 2021

Dobré môže byť lepšie

Tvorte s nami budúcnosť: Keď dobré môže byť lepšie. Podporujeme našich zamestnancov v inováciách a nových...
Prajeme vám Veselú Veľkú noc
1. 4. 2021

Prajeme vám Veselú Veľkú noc

Pekné sviatky, zdravie, šťastie a úsmev na tvári vám želáme k sviatkom jari.   
Rozširujeme službu OdpadOnline
31. 3. 2021

Rozširujeme službu OdpadOnline

Od 1. apríla rozširujeme službu OdpadOnline pre mestské časti Bratislavy
Namiesto zberného dvora pripravujeme od mája nové Re-use centrum
12. 3. 2021

Namiesto zberného dvora pripravujeme od mája nové Re-use centrum

Koncom mája 2021 spúšťame s Mestom Trnava spoločný projekt Back2Life - nové Re-use centrum pre občanov. Centrum bude...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 obcí a 4,6 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%