Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Prejsť na navigáciu

Podiel FCC na cirkulárnej ekonomike

16. 5. 2022

Skupina FCC Environment CEE sa v rámci Európy každoročne podieľa na tvorbe cirkulárnej ekonomiky

Uplatňovanie cirkulárnej ekonomiky v praxi je považované za nevyhnutné pre prechod na udržateľné hospodárstvo. 

V rámci skupiny FCC máme vypracovanú vlastnú stratégiu udržateľného rozvoja. Máme vysoké ambície v prechode na obehové hospodárstvo a svoje aktivity a stratégiu smerujeme do oblastí na podporu cirkulárnej ekonomiky. Šetríme primárne zdroje, vraciame materiály aj odpad späť do výrobného procesu, resp. spotreby. Radikálne tak minimalizujeme odpad, spotrebu energie potrebnej na výrobu nových vstupov, ako aj celkové náklady na výrobu. Súčasťou realizácie stratégie je aj premena odpadu na cenný zdroj a zároveň premena výrobných výstupov na vstupy.

V roku 2021 Skupina FCC Environment CEE ušetrila v rámci primárnych zdrojov:

 • 180 000 ton hnedého uhlia
 • 253,7 GWH energie vo výrobných procesoch
 • 4 828 000 stromov
 • 2 040 111 000 litrov vody vo výrobnom procese
 • 11 238 litrov motorových olejov

Celkovo táto úspora znamená 2 522 955 ton ušetreného CO2.

Sanačnými metódami čistíme ročne 100 000 ton znečistenej pôdy a 110 000 m3 znečistenej vody.

V rámci celovej stratégie udržateľnosti sa venujeme v rôznych projektoch aj zvyšovaniu ekologického povedomia. Do vzdelávacích programov je ročne zahrnutých až 124 000 detí.

podieľ fcc na cirkulárnej ekonomike 

Aj na Slovensku sme sa zaviazali zlepšovať kvalitu života súčasných aj budúcich generácií prostredníctvom efektívnych služieb nakladania s odpadom. Odpad vnímame ako zdroj. Rozvíjame existujúce obchodné modely zamerané na posilnenie separovaného zberu, opätovného použitia odpadu a jeho spracovania. Vyvíjame a implementujeme technológie na získavanie energie z odpadu. Premena odpadu na energiu je finálnym stupňom nášho komplexného systému odpadového hospodárstva.

Poskytujeme podnikateľom a samosprávam inovatívne riešenia, ktorých cieľom je predchádzať vzniku odpadu a podporiť jeho opätovné využitie.

V roku 2020 sme uviedli službu Odpadonline prostredníctvom ktorej si môžu zákazníci objednať kontajner a zaistiť tak spoľahlivé, bezpečné a rýchle odstránenie a likvidáciu odpadu odkiaľkoľvek. Cirkulárnu ekonomiku podporujeme prostredníctvom RE-USE projektov. V júni 2021 sme otvorili Back2Life centrum v Trnave, kde zhromažďujeme opakovane použiteľné predmety, ktoré premieňame na hodnotný zdroj, čím znižujeme množstvo odpadu končiaceho v spaľovniach a na skládkach.

V tomto roku sme sa stali súčasťou Komunálneho materiálového kruhu, ktorý spája separovanie odpadu a obehovú ekonomiku a podporuje trvalo udržateľné správanie. Účelovým zberom a spracovaním kartónových nápojových obalov sa z odpadu stane surovina na výrobu papiera. FCC Trnava je partnerom projektu a zabezpečuje zber separovaného odpadu s následným triedením nápojových kartónov. Regeneráciou tetrapakov sa zo získanej celulózy následne vyrába papier a papierové hygienické výrobky sa vracajú do behu tam, kde odpad vznikol.

V súlade s novelou zákona sa snažíme pomôcť obciam zabezpečiť ich zákonnú povinnosť predúpravy odpadu pred skládkovaním. Budujeme vlastné najmodernejšie technológie, ktoré predúpravou odpadu zabezpečia zníženie miery skládkovania a zvýšenie využitia separovaného odpadu ako zdroja pre následné zhodnotenie a výrobu paliva. Predúprava odpadu prispeje k ďalšiemu zvýšeniu miery recyklácie.

Odstraňujeme ekologické záťaže pre budúce generácie používaním sofistikovaných sanačných technológií. Podporujeme mestá a obce, priemyselné aj obchodné spoločnosti pri optimalizácii ich procesov nakladania s odpadom.

Prísne sa zameriavame na udržateľnú likvidáciu odpadu s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Riadime technológie na regeneráciu odpadu (energetické zhodnotenie, druhotné suroviny, certifikovaný rekultivačný materiál atď.).

Z odpadu zdroj - to je náš hlavný predmet podnikania, naša služba pre budúce generácie.
späť


Back2Life centrum v Trnave oslávilo 1. narodeniny
27. 6. 2022

Back2Life centrum v Trnave oslávilo 1. narodeniny

Re-use centrum Back2Life oslavuje svoje prvé narodeniny. Pred rokom sme v spolupráci s Mestom Trnava otvorili Back2Life...
V Zohore pribudne najmodernejšia technológia mechanicko-biologickej úpravy odpadov
13. 6. 2022

V Zohore pribudne najmodernejšia technológia mechanicko-biologickej úpravy odpadov

Spoločnosť FCC Zohor na základe dohody s obcou prevzala realizáciu zákonnej povinnosti obce a zabezpečí úpravu...
Stali sme sa členmi Circular Slovakia
25. 5. 2022

Stali sme sa členmi Circular Slovakia

V apríli 2022 sme sa stali právoplatným členom platformy Circular Slovakia. Združenie vytvára priestor pre spoluprácu...
Podiel FCC na cirkulárnej ekonomike
16. 5. 2022

Podiel FCC na cirkulárnej ekonomike

Uplatňovanie cirkulárnej ekonomiky v praxi je považované za nevyhnutné pre prechod na udržateľné hospodárstvo. V rámci...
FCC Trnava je partnerom projektu Komunálny materiálový kruh
3. 5. 2022

FCC Trnava je partnerom projektu Komunálny materiálový kruh

Komunálny materiálový kruh spája separovanie odpadu a obehovú ekonomiku a je zameraný na podporu cirkulárnej ekonomiky....
Jar v Back2Life centre
25. 4. 2022

Jar v Back2Life centre

S príchodom jari sme vysadili na lúke pred Back2Life centrom 132 sadeničiek trvaliek. Veríme, že všetky vyrastú, krásne...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z takmer 4 000 zamestnancov v 7 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 300 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  7 krajín, 1 392 obcí a 4,3 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 51 600 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

187 nákladných a špeciálnych vozidiel

Takmer 2.900 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

5 zneškodňovacích zariadení na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

5 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

2 transferové stanice  

1 biodegradačná plocha

1 Re-use centrum Back2Life

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%