Prejsť na navigáciu

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

26. 1. 2018

Medzinárodný hráč

Spoločnosť FCC Environment CEE, založená v roku 1988 v Rakúsku, sa rozvinula z čisto rakúskej firmy na medzinárodný koncern. Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko a Srbsko tvoria územie, kde Skupina realizuje svoju činnosť. "V súčasnosti približne 2/3 nášho biznisu pochádza z krajín mimo Rakúska," hovorí Björn Mittendorfer, CEO  Skupiny FCC Environment CEE.

Medzinárodný rozmer je jedným z hlavných znakov skupiny FCC Environment CEE. "Už od samého začiatku boli našimi majiteľmi veľké medzinárodné skupiny. Či už to bola spoločnosť EdF, (Eléctricité de France - ktorá do vlastníckej štruktúry vstúpila v roku 1993) alebo FCC, (španielsky svetový líder v oblasti environmentálnych služieb, rozvoja vody a infraštruktúry - súčasť vlastníckej štruktúry od roku 2005), obe poskytovali svoju podporu a jasnú víziu nášho ďalšieho vývoja," zdôrazňuje Mittendorfer
Generálny riaditeľ spoločnosti FCC Environment CEE Group

"Byť súčasťou medzinárodnej skupiny so sebou prináša jasné výhody a my môžeme profitovať  z medzinárodného prostredia, keďže máme možnosť efektívne zdieľať know-how z ostatných regiónov zatiaľ čo sa musíme vyrovnávať s rôznymi ekonomickými a politickými podmienkami. V našej Skupine zaznamenávame mnohé odlišnosti medzi jednotlivými krajinami, kde pôsobíme, pričom každá krajina má svoje vlastné problémy a výzvy."

Staviame na minulosti, ale zameriavame sa na budúcnosť

“Service for the Future” je motto, ktoré je zhrnutím filozofie našej skupiny, ktorej úspech je postavený na jasnej vízii budúceho vývoja. Aktuálna verzia našej stratégie ukazuje smerovanie spoločnosti FCC Environment CEE pre obdobie 2018 - 2022 a je zhrnutá do 8 strategických priorít skupiny. Možno ju vnímať ako akúsi "kuchársku knihu", ktorá obsahuje ten správny recept pre každú krajinu, aby bola schopná prekonať nadchádzajúce výzvy, a to z právneho hľadiska ako aj z hľadiska rastu.

 

 
späť


Sprievodné súťaže k zberu druhotných surovín na školách poznajú víťazov!
22. 4. 2019

Sprievodné súťaže k zberu druhotných surovín na školách poznajú víťazov!

Materské školy, základné školy a iné školské zariadenia nám posielali fotky krásnych umeleckých diel, výtvorov z odpadu...
Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.
18. 4. 2019

Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

V mene celého tímu FCC Environment na Slovensku, Vám prajeme príjemné a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov!
Rekultivácia skládky.
27. 3. 2019

Rekultivácia skládky.

Chceli by ste vedieť, čo sa deje so skládkou, keď sa naplní, prečo sa robí rekultivácia skládky a čo to znamená?...
Spoločnosť FCC Environment partnerom Ekotopfilmu.
25. 1. 2019

Spoločnosť FCC Environment partnerom Ekotopfilmu.

Ekotopfilm je svojou 44.ročnou tradíciou najstarším podujatím tohto druhu na Svete. Filmový festival Ekotopfilm dokázal...
Spoločnosť FCC Bratislava začala pri ručnom odstraňovaní snehu využívať profesionálne zametacie stroje.
9. 1. 2019

Spoločnosť FCC Bratislava začala pri ručnom odstraňovaní snehu využívať profesionálne zametacie stroje.

Túto jednoduchú ale unikátnu formu čistenia chodníkov sme zaviedli v súvislosti so zmenou cestného zákona...
Zimná údržba komunikácii v Bratislave
6. 12. 2018

Zimná údržba komunikácii v Bratislave

Bude počas zimnej sezóny 2018/2019 zabezpečovaná spoločnosťou FCC Bratislava, s.r.o.

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 •  Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 obcí a 4,6 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%