Prejsť na navigáciu

Spustili sme 13. ročník súťaže s pánom Smietkom

13. 9. 2021

13. septembra sme spustili 13. ročník súťaže s pánom Smietkom pre školský rok 2021/2022.

Smietko je ekologická súťaž v zbere druhotných surovín, ktorej cieľom je zavedenie trvalého systému separovaného zberu papiera a plastov, prípadne ďalších zložiek odpadu na školách. Sme presvedčení, že k ekologickému cíteniu je potrebné viesť už našu najmladšiu generáciu, ktorá potom osvojené návyky prenáša aj do domácnosti.

HARMONOGRAM SÚŤAŽE

 • 1.polrok otvorenie 13.09.2021
 • 1.polrok uzávierka 13.12.2021
 • 2.polrok otvorenie 10.01.2022
 • 2.polrok uzávierka 10.06.2022

Celkové vyhodnotenie   17.06.2022

AKO SÚŤAŽIŤ

•    úlohou školy je za celú dobu súťaže nazbierať čo najväčšie množstvo papiera, ktorý bude vykupovaný za dohodnuté ceny;

•    školy môžu zbierať okrem papieru aj ostatné komodity, ako PET fľaše a plechovky, za ktoré im pripadá finančná odmena podľa nazbieraného množstva; súťaží sa však len v zbere papiera;

•    školy si môžu zvoliť dve varianty odvozu druhotných surovín:

 • 1. nárazový zber s pristavením nádoby na niekoľko dní a následné odvezenie alebo 
 • 2. pravidelné odvážanie v týždňovej alebo mesačnej frekvencii;

•    zber zo školy bude následne odvezený na odváženie a ďalšie spracovanie;

•    odvážené množstvo papieru bude priebežne evidované;

•    platba za celkové vyzbierané a zvážené množstvo papieru a PET, bude odovzdaná osobne zástupcovi školy na konci príslušného súťažného polroku;

•    doprava i váženie druhotných surovín budú zabezpečené na náklady usporiadateľa súťaže;

•    výsledky zapojených škôl budú zverejnené na webstránke spoločnosti FCC v sekcii Smietko po dátumoch uzávierky súťaže v 1. aj v 2. polroku

•    hodnotenie bude prebiehať v 2 kategóriách:

 • vyzbierané množstva papiera za školu,
 • vyzbierané množstvo papiera v prepočte na jedného žiaka.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Súťaž s pánom Smietkom má veľkú pridanú hodnotu v podobe ekologickej výchovy pod záštitou spoločnosti FCC. Zapojeným školám ponúkame možnosť absolvovať:

•    exkurziu na skládku odpadov, kde deti naživo vidia ako vyzerá, keď odpad neseparujeme a kde sa odváža väčšina komunálneho odpadu;

•    exkurziu na triediacu linku papieru a plastov, kde sa ručne dotrieďuje triedený zber papiera a plastov;

•    interaktívne vzdelávacie divadelné predstavenie s ekologickou témou - určené pre materské školy.

SPRIEVODNÁ SÚŤAŽ

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky školy súťažiace so Smietkom v zbere papiera. Sprievodná súťaž je kreatívna a vyhlásime ju v druhom polroku. Konkrétne termíny, ako aj zadania a témy pre jednotlivé vekové kategórie nájdete pred otvorením 2 polroka súťaže na webovej stránke Smietka.

VIAC INFORMÁCIÍ:

https://www.fcc-group.eu/sk/slovensko/smietko-sutaz/pravidla-sutaze.html

PODMIENKY SÚŤAŽE V SÚVISLOSTI S MIMORIADNYMI OPATRENIAMI COVID-19

Ak dôjde aj v školskom roku 2021/22 k zhoršeniu situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a budú prijaté mimoriadne opatrenia, súťaž bude zastavená. Školám odovzdáme peniaze za vyzbierané komodity podľa aktuálneho stavu ku dňu zastavenia súťaže. Celkové vyhodnotenie výsledkov sa neuskutoční. Ak nastane takáto situácia, o zastavení súťaže vás budeme vopred informovať mailom. Informácia bude zverejnená aj na webstránke FCC Environment.
späť


Ukončenie prevádzky zberného dvora na Sasinkovej v Trnave
2. 12. 2021

Ukončenie prevádzky zberného dvora na Sasinkovej v Trnave

K 31. januáru 2022 ukončujeme prevádzku zberného dvora na Sasinkovej ulici v Trnave. Dôvodom uzatvorenia je plánovaná...
Úspešné Back2Life centrum v Trnave po 3 mesiacoch
12. 10. 2021

Úspešné Back2Life centrum v Trnave po 3 mesiacoch

Počas 3 mesiacov fungovania Back2Life centra si až 5000 vecí našlo nový domov a najširšia je ponuka produktov pre...
Michaela Kevelyová: Do každého obrazu vkladám kúsok seba...
21. 9. 2021

Michaela Kevelyová: "Do každého obrazu vkladám kúsok seba..."

Maľovanie predstavuje pre Mišku relax, psychohygienu a zároveň rehabilitáciu. Do každého obrazu vkladá kúsok zo seba a...
Spustili sme 13. ročník súťaže s pánom Smietkom
13. 9. 2021

Spustili sme 13. ročník súťaže s pánom Smietkom

13. septembra sme spustili 13. ročník súťaže s pánom Smietkom pre školský rok 2021/2022. Smietko...
Poznáme víťazov súťaže Smietko 2020/2021
13. 9. 2021

Poznáme víťazov súťaže Smietko 2020/2021

Do súťaže s pánom Smietkom sa v školskom roku 2020/2021 zapojilo 49 škôl – poznáme víťazov. V poradí 12. ročník sa...
Dávidovi sme splnili detský sen
30. 8. 2021

Dávidovi sme splnili detský sen

V priestoroch spoločnosti FCC Trnava sme privítali Dávida s rodičmi. Dávid má 24 rokov a prekonal detskú mozgovú obrnu....

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z takmer 4 000 zamestnancov v 7 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 300 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  7 krajín, 1 392 obcí a 4,3 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 51 600 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

187 nákladných a špeciálnych vozidiel

Takmer 2.900 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

5 zneškodňovacích zariadení na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

5 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

2 transferové stanice  

1 biodegradačná plocha

1 Re-use centrum Back2Life

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%