Prejsť na navigáciu

Aktualizované termíny vývozu odpadu na rok 2021 v aplikácii Vylož smeti.

20. 1. 2021

Občania majú aktuálny kalendár vývozov odpadu vždy po ruke. V aplikácii Vylož smeti sme pre obyvateľov miest a obcí, kde vývozy realizujeme, aktualizovali kalendár pre triedený aj zmesový komunálny odpad na rok 2021.

Klienti, ktorí aplikáciu Vylož smeti využívajú, majú aktuálne termíny stiahnuté automaticky a môžu ju naďalej používať bez akýchkoľvek ďalších nastavení. Aplikácia občanovi vždy pripomenie termín a druh odpadu, ktorý má aktuálne vyložiť na odvoz.

Pre občanov, ktorí tohto praktického pomocníka ešte nevyužívajú, je aplikácia k dispozícii zdarma na stiahnutie pre operačné systémy iOS aj Android. Stačí si ju stiahnuť do mobilného zariadenia a zadať adresu a druh odpadu, o zvoze ktorého chce byť občan na svojej adrese informovaný (komunálny, plastový, papier, či biologicky rozložiteľný komunálny odpad), príp. frekvenciu zvozu (vo vybraných obciach). Užívateľ tak získa prehľadný kalendár zvozov zvolených druhov odpadov a môže si nastaviť pripomienky. Zvolí si v akom časovom predstihu, a na ktoré vývozy chce byť upozornený a pripomienky začnú chodiť. Harmonogram odvozov je spracovaný pre lokality, kde si občania sami pripravujú nádoby alebo vrecia na odvoz. Nezahŕňa ulice s komplexnou bytovou výstavbou, kde sú štandardne rozostavané veľké kontejnery, s ktorými občania nemanipulujú.

Aplikáciu Vylož smeti sme priniesli pre klientov 1. decembra minulého roka. Za obdobie necelých dvoch mesiacov máme už viac ako 4000 spokojných užívateľov. Cieľom aplikácie je modernou a jednoduchou online formou pomôcť občanom pri vykladaní nádob alebo vriec s odpadmi pred dom. Vývojom mobilnej aplikácie sme zároveň chceli prispieť k ochrane životného prostredia znížením využívania papierových kalendárov. 
späť


Dobré môže byť lepšie
21. 4. 2021

Dobré môže byť lepšie

Tvorte s nami budúcnosť: Keď dobré môže byť lepšie. Podporujeme našich zamestnancov v inováciách a nových...
Prajeme vám Veselú Veľkú noc
1. 4. 2021

Prajeme vám Veselú Veľkú noc

Pekné sviatky, zdravie, šťastie a úsmev na tvári vám želáme k sviatkom jari.   
Rozširujeme službu OdpadOnline
31. 3. 2021

Rozširujeme službu OdpadOnline

Od 1. apríla rozširujeme službu OdpadOnline pre mestské časti Bratislavy
Namiesto zberného dvora pripravujeme od mája nové Re-use centrum
12. 3. 2021

Namiesto zberného dvora pripravujeme od mája nové Re-use centrum

Koncom mája 2021 spúšťame s Mestom Trnava spoločný projekt Back2Life - nové Re-use centrum pre občanov. Centrum bude...
O triedenie kuchynského odpadu v Trnave je neuveriteľný záujem
2. 2. 2021

O triedenie kuchynského odpadu v Trnave je neuveriteľný záujem

Od 1. februára, na žiadosť mesta Trnava, zvyšujeme frekvenciu vývozu triedeného kuchynského odpadu. Od 12....
V Trnave sme začali s vývozom triedeného kuchynského odpadu
22. 1. 2021

V Trnave sme začali s vývozom triedeného kuchynského odpadu

Objemy triedeného kuchynského odpadu sa v Trnave stále zvyšujú. Za týždeň bolo vyvezených 1,3 tony odpadu a za 1,5...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 obcí a 4,6 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%