Prejsť na navigáciu

V Trnave je služba Moje smeti v skúšobnej prevádzke

5. 1. 2022

Odpadové nádoby v Trnave v lokalitách Špiglsál, Tulipán, Modranka, Kopánka, Vozovka, Vajslova a Centrum sú zdigitalizované a pripravené na ďalšiu modernizáciu.

FCC Trnava spoločne s Mestom Trnava a v súčinnosti s občanmi vybraných lokalít zabezpečila počas novembra a decembra pasportizáciu a digitalizáciu zberných nádob RFID čipmi. Ide o označenie nádoby unikátnym kódom s RFID technológiou. Nová on-line služba automatického sledovania výsypu odpadových nádob „Moje smeti“ je momentálne v skúšobnej prevádzke.

Ku koncu decembra bol úspešne ukončený hlavný proces digitalizácie smetných nádob. Unikátnym RFID štítkom alebo nálepkou bolo označených 19 469 nádob. RFID štítok sa viaže na konkrétnu domácnosť či právnickú firmu a zabezpečí automatické potvrdenie vyprázdnenia nádoby. Systém, ktorý aktuálne pracuje v skúšobnej prevádzke, priebežne monitoruje a spracováva informácie o výsypoch smetných nádob a hmotnosti odpadu v nich. Automatická evidencia objemu a hmotnosti odpadu podľa popisných čísel je zabezpečená prostredníctvom skenovania RFID čipov na smetných nádobách špeciálnymi anténami umiestnenými na zvozových vozidlách. Systém Watchdog je nainštalovaný v 5 vozidlách a dynamické váhy na 4 vozidlách.

Watchdog - hlavné benefity
 

 

 

 

 

 

 

 

Systém monitoruje výsyp každej smetnej nádoby, vrátane hmotnosti odpadu v nej. Súčasne presne zaznamenáva všetky aktivity zvozových vozidiel a zvozové trasy. Evidenčný softvér spracováva zozbierané údaje v reálnom čase a umožňuje ďalšie vyhodnocovanie a optimalizáciu každodenného riadenia zvozu odpadu.

K vlastným údajom budú mať prístup aj občania, a to prostredníctvom webového Zákazníckeho portálu Moje smeti s vlastným „odpadovým“ kontom. Do svojho konta sa občania dostanú po registrácii v systéme.

Občania si môžu na portáli priebežne sledovať vlastnú produkciu odpadu za svoju domácnosť v jednotlivých komoditách, vrátane odpadu, ktorý zaniesli do zberného dvora. Môžu si tiež overiť presný čas výsypu svojich nádob a porovnať mieru svojho triedenia voči priemeru v meste.

Mestá a obce majú vďaka portálu komplexný prehľad o odpadoch, nádobách aj uskutočnených zvozoch v rámci svojej samosprávy na centrálnom mieste.

Pre lepšiu názornosť fungovania systému budú občanom aj obciam k dispozícii inštruktážne videá a materiály. Nové riešenie prináša atraktívny a užívateľsky jednoduchý dizajn. Webový portál je prístupný odkiaľkoľvek, stačí mať internetové pripojenie. Prenos údajov so zvozových vozidiel na server umožňuje ich rýchle spracovanie a generovanie rôznych druhov hodnotiacich zostáv.

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí svojou podporou prispeli k úspešnému ukončeniu tohto procesu a čoskoro budeme informovať o ďalších krokoch, ktoré nám umožnia spravovať odpad v Trnave lepšie a efektívnejšie.

Cieľom zavedenia služby Moje smeti je:

    zvyšovanie efektivity nakladania s odpadmi z ekologického aj nákladového hľadiska;

    zber údajov, ktoré umožňujú optimalizovať náklady na zvoz odpadu;

•    motivácia občanov k znižovaniu celkového objemu komunálneho dopadu dôsledným separovaním papiera, plastov a bioodpadov;

    eliminácia zvyšovania cien za likvidáciu komunálneho odpadu pre mesto, ako aj zvyšovania vlastných poplatkov občanov za odvoz odpadu;

    zvyšovanie množstva materiálovo aj energeticky využiteľných zložiek odpadov;

    znižovanie množstva odpadov na skládkach;
späť


Za rok 2021 sme v Trnave zviezli takmer 840 ton kuchynského odpadu
18. 1. 2022

Za rok 2021 sme v Trnave zviezli takmer 840 ton kuchynského odpadu

Za rok 2021 sme zviezli z bytových a rodinných domov v Trnave 838,4 t biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu....
V Trnave je služba Moje smeti v skúšobnej prevádzke
5. 1. 2022

V Trnave je služba Moje smeti v skúšobnej prevádzke

V Trnave je služba elektronickej evidencie výsypov smetných nádob v skúšobnej prevádzke. Odpadové nádoby v...
Vianočné a novoročné želanie
21. 12. 2021

Vianočné a novoročné želanie

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a ďakujeme za prejavenú dôveru v uplynulom roku. Do nového roka 2022 Vám prajeme...
Ukončenie prevádzky zberného dvora na Sasinkovej v Trnave
2. 12. 2021

Ukončenie prevádzky zberného dvora na Sasinkovej v Trnave

K 31. januáru 2022 ukončujeme prevádzku zberného dvora na Sasinkovej ulici v Trnave. Dôvodom uzatvorenia je plánovaná...
Úspešné Back2Life centrum v Trnave po 3 mesiacoch
12. 10. 2021

Úspešné Back2Life centrum v Trnave po 3 mesiacoch

Počas 3 mesiacov fungovania Back2Life centra si až 5000 vecí našlo nový domov a najširšia je ponuka produktov pre...
Michaela Kevelyová: Do každého obrazu vkladám kúsok seba...
21. 9. 2021

Michaela Kevelyová: "Do každého obrazu vkladám kúsok seba..."

Maľovanie predstavuje pre Mišku relax, psychohygienu a zároveň rehabilitáciu. Do každého obrazu vkladá kúsok zo seba a...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z takmer 4 000 zamestnancov v 7 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 300 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  7 krajín, 1 392 obcí a 4,3 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 51 600 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

187 nákladných a špeciálnych vozidiel

Takmer 2.900 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

5 zneškodňovacích zariadení na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

5 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

2 transferové stanice  

1 biodegradačná plocha

1 Re-use centrum Back2Life

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%