Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Prejsť na navigáciu

V Zohore pribudne najmodernejšia technológia mechanicko-biologickej úpravy odpadov

13. 6. 2022

Úprava odpadov pred skládkovaním sa stala zákonnou povinnosťou

Slovenská republika, ako člen Európskej únie, má povinnosť vo svojich zákonoch uplatňovať európske nariadenia. Jedným z týchto nariadení je aj európska smernica o skládkovaní, ktorá je platná už od roku 1999, a naposledy bola upravená v roku 2018. Obe tieto smernice ukladajú členským štátom povinnosti v oblasti skládkovania odpadov. Upravujú hlavne nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktorý vzniká u obyvateľov miest a obcí ako zmes odpadov, ktoré nie sú vhodné pre ďalšie využitie (recykláciu) a sú umiestňované do čiernych nádob. Obsah čiernych nádob sa až doposiaľ pravidelne vyváža na skládku, kde sa zneškodňuje. Ministerstvo životného prostredia splnilo svoju povinnosť voči EU tým, že v novembri roku 2019 schválilo zmenu pôvodného zákona o odpadoch 79/2015 Zb. v otázke skládkovania odpadov novelou č 460/2019 Zb. Stanovilo tým povinnosť pre pôvodcov zmesových komunálnych odpadov – mestá a obce – tieto odpady pred uložením na skládku upraviť, a to s účinnosťou od 1.1.2021. Slovensko však v tom čase nemalo pripravené nové kapacity na realizáciu takýchto úprav, preto sa vyhláškou č.26/2021 účinnosť nariadenia predĺžila do začiatku roka 2023. Inými slovami, na skládku sa bude od 1.1.2023 ukladať len odpad, ktorý prešiel mechanicko-biologickou úpravou.

V praxi ide o to, aby sa zvýšil podiel využiteľných odpadov nad rámec už zavedeného triedeného zberu, ktorý poznáme vo forme farebných nádob na zber papiera, plastov, skla, kovov a bio odpadu. Na zabezpečenie tejto povinnosti je nutné vybudovať mechanické triediace zariadenie na pretriedenie odpadu z čiernych nádob, aby sa z neho vyťažilo všetko, čo je možné ďalej využiť ako surovinu.

mbú_bez textu 

V Zohore pribudne najmodernejšia technológia mechanicko-biologickej úpravy odpadov

Odpadové hospodárstvo pre obec Zohor a priľahlé obce zabezpečuje spoločnosť FCC Zohor, s.r.o. Na základe dohody s obcou, FCC prevzalo realizáciu zákonnej povinnosti obce a zabezpečí úpravu zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku podľa zákona. Spoločnosť FCC zafinancuje a postaví najmodernejšiu technológiu mechanicko-biologickej úpravy odpadov, ktorá je úspešne prevádzkovaná aj v rámci spoločností skupiny FCC v zahraničí. Upravovaný bude prevažne zmesový komunálny odpad a v menšej miere aj objemný odpad.

Jedna technologická linka s viacerými procesmi

Procesy mechanickej a biologickej úpravy odpadov budú radené za sebou ako jedna technologická linka. Prevádzka sa bude skladať z haly príjmu, linky mechanickej úpravy odpadu a z fermentačnej haly na stabilizáciu odpadu.

V prvej fáze, po dovezení odpadu do vstupnej haly, bude odpad, ktorý si vyžaduje mechanickú úpravu uložený v hale príjmu, kde bude prebiehať jeho spracovanie - drvenie a roztriedenie na ľahkú frakciu, ťažkú frakciu a inertný odpad. Odpad bude nakladačom nakladaný priamo do drviča pre ďalšie spracovanie, bez potreby skladovania. Súčasne budú oddelené kovy pomocou magnetického separátora.

Výstupmi z linky mechanicko-biologickej úpravy odpadov budú:

 • železné kovy, ktoré budú odovzdané zmluvným organizáciám na zhodnotenie;
 • materiály a biologicky stabilizovaná zložka určená pre výrobu paliva z odpadov alebo na ekologické zneškodnenie;
 • ďalšie prípadné odpady súvisiace s prevádzkou linky;
 • materiál, ktorý bude možné použiť ako technologický a konštrukčný materiál.

Druhou fázou je biologická stabilizácia odpadov vo fermentačnej hale. Celý proces je riadený pomocou sledovania teploty, ako aj ostatných prevádzkových parametrov. Po tejto časti procesu sa už stabilizovaný odpad vyvezie z haly a následne bude upravený na palivo z odpadov alebo zneškodnený ekologickým spôsobom.

Spoločnosť FCC s úpravou odpadov počítala už v roku 2016, kedy bolo predmetné územie posúdené práve na mechanicko-biologickú úpravu odpadov. Rozdiel medzi zámerom z roku 2016 a tým dnešným je posun technológie bližšie k prevádzkovej budove tak, aby sme s ohľadom na životné prostredie minimalizovali počet najazdených kilometrov v rámci areálu.

Dôsledným triedením a úpravou komunálneho zmesového odpadu dôjde k zníženiu miery skládkovania a k ďalšiemu zvýšeniu využitia separovaného odpadu ako zdroja pre následné zhodnotenie a výrobu paliva.

Ako funguje MBÚ odpadov 
späť


V Dunajskej Strede sme vyhodnotili výsledky súťaže s pánom Smietkom
21. 9. 2022

V Dunajskej Strede sme vyhodnotili výsledky súťaže s pánom Smietkom

V piatok 16. septembra pri príležitosti Dňa bez áut sme v Dunajskej Strede vyhodnotili eko súťaž s pánom Smietkom v...
Odpadové hospodárstvo v Trnave prešlo výraznými inováciami.
12. 8. 2022

Odpadové hospodárstvo v Trnave prešlo výraznými inováciami.

Environmentálne prijateľné hospodárenie s odpadmi vyžaduje nové prístupy. Oblasť odpadového hospodárstva je...
Cesty brázdi naše prvé elektrické zvozové vozidlo
25. 7. 2022

Cesty brázdi naše prvé elektrické zvozové vozidlo

Ako jeden z popredných poskytovateľov environmentálnych služieb v Európe podnikáme ďalší krok k udržateľnej budúcnosti....
Podporujeme zodpovednú a k životnému prostrediu šetrnú komunikačnú politiku
22. 7. 2022

Podporujeme zodpovednú a k životnému prostrediu šetrnú komunikačnú politiku

V súlade so stratégiou spoločnosti na podporu zodpovedného správania sme pristúpili k vytýčeniu kľúčových zásad v...
Back2Life centrum v Trnave oslávilo 1. narodeniny
27. 6. 2022

Back2Life centrum v Trnave oslávilo 1. narodeniny

Re-use centrum Back2Life oslavuje svoje prvé narodeniny. Pred rokom sme v spolupráci s Mestom Trnava otvorili Back2Life...
V Zohore pribudne najmodernejšia technológia mechanicko-biologickej úpravy odpadov
13. 6. 2022

V Zohore pribudne najmodernejšia technológia mechanicko-biologickej úpravy odpadov

Spoločnosť FCC Zohor na základe dohody s obcou prevzala realizáciu zákonnej povinnosti obce a zabezpečí úpravu...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z takmer 4 000 zamestnancov v 7 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 300 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  7 krajín, 1 392 obcí a 4,3 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 51 600 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

187 nákladných a špeciálnych vozidiel

Takmer 2.900 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

5 zneškodňovacích zariadení na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

5 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

2 transferové stanice  

1 biodegradačná plocha

1 Re-use centrum Back2Life

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%