Prejsť na navigáciu

Zimná údržba komunikácii v Bratislave

6. 12. 2018

Počas zimnej sezóny 2018/2019 bude spoločnosť FCC Bratislava, s.r.o. zabezpečovať zimnú údržbu vo vybraných častiach hlavného mesta. Okrem prác zimnej údržby bude spoločnosť FCC Bratislava, s.r.o. zabezpečovať aj údržbu dopravnej zelene, orezy stromov, výsypy malých smetných košov a v neposlednom rade 24 hodinovú službu havarijnej čaty.

Čiastočná zimná pohotovosť začína 6.12.2018 o 6:00 hod. Spoločnosť FCC Bratislava, s.r.o. má, vzhľadom na očakávaný vývoj počasia a hrozby poľadovice, pripravený nasledovný počet techniky:

•    5 ks vozidiel sypač nad 4t s pluhom,

•    1 ks vozidlo sypač do 4t s pluhom,

•    10 ručných pracovníkov.

Plnú zimnú pohotovosť mechanizmov, ručných pracovníkov a techniky na údržbu chodníkov vyhlási pán primátor formou primátorského listu v rozsahu 90 bezprostredne po sebe idúcich kalendárnych dní. Po vyhlásení plnej zimnej pohotovosti spoločnosť FCC Bratislava, s.r.o. zabezpečí 24 hodinovú pripravenosť:

•    4ks vozidiel s pluhom do 4t,

•    20ks vozidiel s pluhom nad 4t,

•    30 ručných pracovníkov.

Spoločnosť FCC Bratislava, s.r.o. bude sprostredkovávať informácie o posypoch a výjazdoch posypovej techniky online. Na mape sprístupnenej online bude zobrazený vždy vyšší počet vozidiel ako zmluvných 20 kusov a to z dôvodu, že sprístupňujeme informácie aj k náhradným mechanizmom. Dispečing FCC sa bude plne riadiť pokynmi Operačného štábu zimnej údržby hlavného mesta SR Bratislavy. Zimná pohotovosť spravidla končí v polovici mesiaca marec.

Jazdite prosím opatrne, trpezlivo a s ohľadom na vývoj počasia a na stav vozovky. Prajeme Vám vždy šťastný príjazd do cieľa.
späť


Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020!
19. 12. 2019

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020!

V mene celého tímu FCC na Slovensku vám prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a veľa úspechov v...
Ponúkame posypové materiály na predaj
19. 12. 2019

Ponúkame posypové materiály na predaj

Kúpa posypového materiálu je možná v areáli AZ-stav na Lieskovskej ceste v Bratislave v pracovných dňoch od 6, 00 do 14...
FCC Slovensko je opäť partnerom Vianočného bazáru chalaňov
13. 12. 2019

FCC Slovensko je opäť partnerom Vianočného bazáru chalaňov

Práve dnes sa v bratislavskom V-klube na Námestí SNP začína už jubilejný 10. ročník tohto skvelého charitatívneho...
Potešte svoje rastlinky
11. 11. 2019

Potešte svoje rastlinky

Doprajte im kvalitný kompost, ktorý si môžete zakúpiť v našom areáli na Zavarskej ceste v Trnave. 
Na trnavskom cintoríne pribudli pred Sviatkom všetkých svätých špeciálne kontajnery na biologicky rozložiteľný komunálny odpad
30. 10. 2019

Na trnavskom cintoríne pribudli pred Sviatkom všetkých svätých špeciálne kontajnery na biologicky rozložiteľný komunálny odpad

V spolupráci s mestom Trnava sme do areálu cintorína na Kamennej ceste rozmiestnili 14 špeciálnych kontajnerov na...
Sprievodné súťaže k zberu druhotných surovín na školách poznajú víťazov!
22. 4. 2019

Sprievodné súťaže k zberu druhotných surovín na školách poznajú víťazov!

Materské školy, základné školy a iné školské zariadenia nám posielali fotky krásnych umeleckých diel, výtvorov z odpadu...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 obcí a 4,6 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%