header01
Prejsť na navigáciu

FCC Slovensko, s.r.o. – odštepný závod Žilina

FCC Environment na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a živnostníkov.

K dispozícii máme rozsiahly vozový park nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel určených na prepravu rôznych druhov odpadov, vysoko moderné zvozové a kontajnerové systémy, vlastné zariadenia na triedenie, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov spolu s odbornými a kompetentnými konzultačnými a poradenskými servisnými centrami.

Pre nás v FCC Environment CEE je naše motto „Service for the Future“, naše poslanie. Preverená kvalita služieb a investície do čistých technológií, ktoré zaistia kvalitu životného prostredia pre súčasné i budúce generácie tým, že minimalizujeme dopady na životné prostredie.

Rozhodnutia príslušného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie pre zariadenia a technológie nachádzajúce sa na prevádzke v regióne stred a sever Slovenska: 

Spaľovňa nebezpečných odpadov v Kysuckom Novom Meste

12 Súhlas preprava spaľovňa13. Súhlas na nakladanie s NO vrátane ich prepravy v okrese KM_Spaľovňa_do 01-2023  14. Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu_Spaľovňa_ do 01-2023               15 Schválenie HP 
20 Súhlas na zhromažďovanie bez predošlého triedenia  21 Súhlas na trvalé prevádzkovanie HOVALGG  22 Súhlas na vydanie PP               22.1. Zmena súhlasu na vydanie PP spaľovne 05-2018

Neutralizačná stanica v Žiline – Bytčica

08 Súhlas na prepravu
08.1 Súhlas na prepravu – zmena I 
08.2 Súhlas na prepravu – zmena II 
08.3 Súhlas na prepravu – zmena III 
08.4 Súhlas na prepravu – predĺženie 
08.5 Súhlas na prepravu NO_Neutralizačka_zmena + predĺženie do 08-2023  
18 Súhlas na zhromažďovanie NO 
18.1 Zmena súhlasu na zhromažďovanie NO - Neutralizačka - doplnenie odpadov 
19. Schválenie HP – Neutralizačná stanica                          
23 Integrované povolenie                                              
23.1 IPKZ zmena a doplnenie 032014 
23.2 IPKZ zmena-doplnenie Neuralizačná stanica_06-2016_právoplatný
23.3 IPKZ zmena + autoremedúra rozhodnutia Neutralizačná stanica


Medzisklad nebezpečných odpadov, areál Svederník – Marče
k

03 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber NO 04 Súhlas na zhromažďovanie bez predošlého triedenia 16 Súhlas na nakladanie s NO vrátane prepravy 17 Preprava NO územie SR

Kompaktor 

9 Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a na vydanie PP

Zariadenie na zber odpadov

6 Súhlas na zber odpadov 06.1 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov 2015-2020_doplnenie odpadov7 Súhlas na zmiešavanie odpadov24. Povolenie na osobitné užívanie vôd_Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku_Marček

 

Potvrdenie o registrácii – FCC Slovensko s.r.o. 

FCC Slovensko, s.r.o.
Na stanicu 561
010 09 Žilina

Oddelenie služieb zákazníkom:
Tel.+421 (0) 41 564 0328,
Tel.+421 (0) 41 564 0329
Tel.+421 (0) 903 531 754
zilina@fcc-group.sk

Obchodný zástupca:

Michal Chládek 
Tel.+421 (0) 903 558 782
michal.chladek@fcc-group.sk

Zuzana Laščiaková  
Tel.+421 (0) 903 576 254
zuzana.lasciakova@fcc-group.sk

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.30 h

 

 

Nájdete nás:


Sprievodné súťaže k zberu druhotných surovín na školách poznajú víťazov!
22. 4. 2019

Sprievodné súťaže k zberu druhotných surovín na školách poznajú víťazov!

Materské školy, základné školy a iné školské zariadenia nám posielali fotky krásnych umeleckých diel, výtvorov z odpadu...
Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.
18. 4. 2019

Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

V mene celého tímu FCC Environment na Slovensku, Vám prajeme príjemné a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov!
Spoločnosť FCC Environment partnerom Ekotopfilmu.
25. 1. 2019

Spoločnosť FCC Environment partnerom Ekotopfilmu.

Ekotopfilm je svojou 44.ročnou tradíciou najstarším podujatím tohto druhu na Svete. Filmový festival Ekotopfilm dokázal...
Spoločnosť FCC Bratislava začala pri ručnom odstraňovaní snehu využívať profesionálne zametacie stroje.
9. 1. 2019

Spoločnosť FCC Bratislava začala pri ručnom odstraňovaní snehu využívať profesionálne zametacie stroje.

Túto jednoduchú ale unikátnu formu čistenia chodníkov sme zaviedli v súvislosti so zmenou cestného zákona...
Zimná údržba komunikácii v Bratislave
6. 12. 2018

Zimná údržba komunikácii v Bratislave

Bude počas zimnej sezóny 2018/2019 zabezpečovaná spoločnosťou FCC Bratislava, s.r.o.
Spoločnosť FCC Bratislava rozšírila svoje portfólio
30. 11. 2018

Spoločnosť FCC Bratislava rozšírila svoje portfólio

Spoločnosť FCC Bratislava, s.r.o. rozšírila svoje portfólio poskytovania služieb o zimnú a letnú údržbu...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 obcí a 4,6 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%