header01
Prejsť na navigáciu

FCC Slovensko, s.r.o. – odštepný závod Žilina

Aktuálne opatrenia platné na prevádzke v súvislosti s vývojom výskytu COVID-19 na Slovensku:

 • Vstup a pohyb po prevádzke je možný len s ochranným rúškom a po dezinfekcii rúk. 
 • Je potrebné dodržať vzájomnú vzdialenosť aspoň 2 metre. 

Vstup do prevádzky od 8.2.2021 na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2021 z 5.2.2021

FCC Environment na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a živnostníkov.

K dispozícii máme rozsiahly vozový park nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel určených na prepravu rôznych druhov odpadov, vysoko moderné zvozové a kontajnerové systémy, vlastné zariadenia na triedenie, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov spolu s odbornými a kompetentnými konzultačnými a poradenskými servisnými centrami.

Pre nás v FCC Environment CEE je naše motto „Service for the Future“, naše poslanie. Preverená kvalita služieb a investície do čistých technológií, ktoré zaistia kvalitu životného prostredia pre súčasné i budúce generácie tým, že minimalizujeme dopady na životné prostredie.

Rozhodnutia príslušného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie pre zariadenia a technológie nachádzajúce sa na prevádzke v regióne stred a sever Slovenska: 

Spaľovňa nebezpečných odpadov v Kysuckom Novom Meste

12 Súhlas preprava spaľovňa
13. Súhlas na nakladanie s NO vrátane ich prepravy v okrese KM_Spaľovňa_do 01-2023
14. Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu_Spaľovňa_ do 01-2023
15 Schválenie HP
20 Súhlas na zhromažďovanie bez predošlého triedenia
21 Súhlas na trvalé prevádzkovanie HOVALGG
22 Súhlas na vydanie PP
22.1. Zmena súhlasu na vydanie PP spaľovne 05-2018
22.2 Zmena súhlasu – vyhodnocovací systém AMS 
22.3 Zmena súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (Spaľovňa)

Neutralizačná stanica v Žiline – Bytčica

08 Súhlas na prepravu
08.1 Súhlas na prepravu – zmena I
08.2 Súhlas na prepravu – zmena II
08.3 Súhlas na prepravu – zmena III
08.4 Súhlas na prepravu – predĺženie
08.5 Súhlas na prepravu NO_Neutralizačka_zmena + predĺženie do 08-2023
18 Súhlas na zhromažďovanie NO
18.1 Zmena súhlasu na zhromažďovanie NO - Neutralizačka - doplnenie odpadov
19. Schválenie HP – Neutralizačná stanica
23 Integrované povolenie
23.1 IPKZ zmena a doplnenie 032014
23.2 IPKZ zmena-doplnenie Neuralizačná stanica_06-2016_právoplatný
23.3 IPKZ zmena + autoremedúra rozhodnutia Neutralizačná stanica
23.4 IPKZ zmena_Vypúšťanie vôd 

Kompaktor

9 Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a na vydanie PP

Zariadenie na zber odpadov (OO, NO)

03. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
04. Súhlas na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia
16. Súhlas na nakladanie s NO vrátane ich prepravy v okrese Žilina
17. Súhlas na prepravu NO z celej SR na MNO Marček 
24. Povolenie na osobitné užívanie vôd_Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku_Marček
Potvrdenie o registrácii – FCC Slovensko s.r.o. 

FCC Slovensko, s.r.o.
Na stanicu 561
010 09 Žilina

Prenájom kontajnerov:
www.odpadonline.sk  

Oddelenie služieb zákazníkom:
Tel.: +421 41 507 2011 
Tel.: +421 41 507 2020 
Tel.: +421 41 507 2013
Tel.: +421 903 531 754
zilina@fcc-group.sk

Obchodný zástupca:

Michal Chládek 
Tel.: +421 903 558 782
michal.chladek@fcc-group.sk

Zuzana Laščiaková  
Tel.: +421 903 576 254
zuzana.lasciakova@fcc-group.sk

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.30 h

 

 

Nájdete nás:


Prajeme vám Veselú Veľkú noc
1. 4. 2021

Prajeme vám Veselú Veľkú noc

Pekné sviatky, zdravie, šťastie a úsmev na tvári vám želáme k sviatkom jari.   
Rozširujeme službu OdpadOnline
31. 3. 2021

Rozširujeme službu OdpadOnline

Od 1. apríla rozširujeme službu OdpadOnline pre mestské časti Bratislavy
Namiesto zberného dvora pripravujeme od mája nové Re-use centrum
12. 3. 2021

Namiesto zberného dvora pripravujeme od mája nové Re-use centrum

Koncom mája 2021 spúšťame s Mestom Trnava spoločný projekt Back2Life - nové Re-use centrum pre občanov. Centrum bude...
O triedenie kuchynského odpadu v Trnave je neuveriteľný záujem
2. 2. 2021

O triedenie kuchynského odpadu v Trnave je neuveriteľný záujem

Od 1. februára, na žiadosť mesta Trnava, zvyšujeme frekvenciu vývozu triedeného kuchynského odpadu. Od 12....
V Trnave sme začali s vývozom triedeného kuchynského odpadu
22. 1. 2021

V Trnave sme začali s vývozom triedeného kuchynského odpadu

Objemy triedeného kuchynského odpadu sa v Trnave stále zvyšujú. Za týždeň bolo vyvezených 1,3 tony odpadu a za 1,5...
Aktualizované termíny vývozu odpadu na rok 2021 v aplikácii Vylož smeti.
20. 1. 2021

Aktualizované termíny vývozu odpadu na rok 2021 v aplikácii Vylož smeti.

Občania majú aktuálny kalendár vývozov odpadu vždy po ruke. V aplikácii Vylož smeti sme pre obyvateľov miest a...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 obcí a 4,6 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%