header01
Prejsť na navigáciu

FCC Slovensko, s.r.o. – odštepný závod Žilina

Aktuálna situácia na prevádzkach v súvislosti s vývojom výskytu COVID-19 na Slovensku:

 • Pre vstup platia hygienické opatrenia ÚVZ SR: Vstup je možný len s rúškom a po dezinfekcii rúk, príp. s použitím rukavíc. 

 

FCC Environment na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a živnostníkov.

K dispozícii máme rozsiahly vozový park nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel určených na prepravu rôznych druhov odpadov, vysoko moderné zvozové a kontajnerové systémy, vlastné zariadenia na triedenie, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov spolu s odbornými a kompetentnými konzultačnými a poradenskými servisnými centrami.

Pre nás v FCC Environment CEE je naše motto „Service for the Future“, naše poslanie. Preverená kvalita služieb a investície do čistých technológií, ktoré zaistia kvalitu životného prostredia pre súčasné i budúce generácie tým, že minimalizujeme dopady na životné prostredie.

Rozhodnutia príslušného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie pre zariadenia a technológie nachádzajúce sa na prevádzke v regióne stred a sever Slovenska: 

Spaľovňa nebezpečných odpadov v Kysuckom Novom Meste

12 Súhlas preprava spaľovňa
13. Súhlas na nakladanie s NO vrátane ich prepravy v okrese KM_Spaľovňa_do 01-2023
14. Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu_Spaľovňa_ do 01-2023
15 Schválenie HP
20 Súhlas na zhromažďovanie bez predošlého triedenia
21 Súhlas na trvalé prevádzkovanie HOVALGG
22 Súhlas na vydanie PP
22.1. Zmena súhlasu na vydanie PP spaľovne 05-2018

Neutralizačná stanica v Žiline – Bytčica

08 Súhlas na prepravu
08.1 Súhlas na prepravu – zmena I
08.2 Súhlas na prepravu – zmena II
08.3 Súhlas na prepravu – zmena III
08.4 Súhlas na prepravu – predĺženie
08.5 Súhlas na prepravu NO_Neutralizačka_zmena + predĺženie do 08-2023
18 Súhlas na zhromažďovanie NO
18.1 Zmena súhlasu na zhromažďovanie NO - Neutralizačka - doplnenie odpadov
19. Schválenie HP – Neutralizačná stanica
23 Integrované povolenie
23.1 IPKZ zmena a doplnenie 032014
23.2 IPKZ zmena-doplnenie Neuralizačná stanica_06-2016_právoplatný
23.3 IPKZ zmena + autoremedúra rozhodnutia Neutralizačná stanica

Medzisklad nebezpečných odpadov, areál Svederník – Marček

03 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber NO
04 Súhlas na zhromažďovanie bez predošlého triedenia
16 Súhlas na nakladanie s NO vrátane prepravy
17 Preprava NO územie SR

Kompaktor

9 Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a na vydanie PP

Zariadenie na zber odpadov

6 Súhlas na zber odpadov
06.1 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov 2015-2020_doplnenie odpadov
7 Súhlas na zmiešavanie odpadov
24. Povolenie na osobitné užívanie vôd_Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku_Marček
Potvrdenie o registrácii – FCC Slovensko s.r.o. 

FCC Slovensko, s.r.o.
Na stanicu 561
010 09 Žilina

Oddelenie služieb zákazníkom:
Tel.+421 (0) 41 507 2011 
Tel.+421 (0) 41 507 2020 
Tel.+421 (0) 41 507 2013
Tel.+421 (0) 903 531 754
zilina@fcc-group.sk

Obchodný zástupca:

Michal Chládek 
Tel.+421 (0) 903 558 782
michal.chladek@fcc-group.sk

Zuzana Laščiaková  
Tel.+421 (0) 903 576 254
zuzana.lasciakova@fcc-group.sk

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.30 h

 

 

Nájdete nás:


Spúšťame novú službu OdpadOnline
19. 5. 2020

Spúšťame novú službu OdpadOnline

Jedná sa o prvú online službu na prenájom kontajnerov na Slovensku.
Odpad je možné odovzdať už aj na prevádzke v Hurbanove
3. 5. 2020

Odpad je možné odovzdať už aj na prevádzke v Hurbanove

Prekládková stanica je pre verejnosť otvorená od pondelka do piatka od 7:30 do 15:30 hod.
Všetky zberné dvory v Trnave a Hlohovci sú opäť otvorené
27. 4. 2020

Všetky zberné dvory v Trnave a Hlohovci sú opäť otvorené

Od pondelka 27.4. sú otvorené všetky zberné dvory v Trnave aj Hlohovci. 
Prevádzky v Zohore, Trnave a Dolnom Bare opäť otvárame aj pre verejnosť
24. 4. 2020

Prevádzky v Zohore, Trnave a Dolnom Bare opäť otvárame aj pre verejnosť

Od pondelka 27.4. tak môžu odpad na našich prevádzkach odovzdať obyvatelia aj spoločnosti bez zmluvného vzťahu.
Otvárame zberný dvor na skládke v Zohore
20. 4. 2020

Otvárame zberný dvor na skládke v Zohore

Občanom obce Zohor bude k dispozícii od pondelka 20.4. počas pracovného týždňa od 7:00 do 15:30 hod.
Prevádzky na južnom Slovensku opäť otvoríme vo vybraných dňoch verejnosti. Okrem Hurbanova pribudne aj Dolný Bar.
16. 4. 2020

Prevádzky na južnom Slovensku opäť otvoríme vo vybraných dňoch verejnosti. Okrem Hurbanova pribudne aj Dolný Bar.

Prevádzka na Dolnom Bare bude otvorená pre verejnosť v pondelok a utorok 20. – 21.4 a prekládková stanica v Hurbanove...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 obcí a 4,6 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%