header01
Prejsť na navigáciu

FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Dolný Bar

Aktuálne opatrenia platné na prevádzke v súvislosti s vývojom výskytu COVID-19 na Slovensku:

 • Od 19.4.2021 funguje prevádzka skládky v štandardnom režime otváracích hodín.
 • Vstup a pohyb po prevádzke, zbernom dvore, administratívnej budove a priestoroch váhy je možný len s ochranným rúškom a po dezinfekcii rúk. 
 • Pri čakaní je potrebné dodržať vzájomnú vzdialenosť aspoň 2 metre. 
 • Vstup je možný až po vyzvaní zodpovedným pracovníkom (aj na váhu). 
 • Vstup do prevádzky od 8.2.2021 na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2021 z 5.2.2021

  FCC Environment na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre mesto Dunajská Streda a priľahlé obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a živnostníkov.

V Dolnom Bare prevádzkujeme aj prekládkovú stanicu komunálneho odpadu a zariadenie na zber odpadov. Tieto zariadenia slúžia na krátkodobé zhromažďovanie (preskladnenie) odpadov z Dolného Baru a okolitých obcí. Po nazhromaždení transportnej dávky sú odpady následne odvezené na spracovanie, úpravu alebo zneškodnenie. Prekládková stanica sa nachádza v katastrálnom území obce Dolný Bar.  

K dispozícii máme rozsiahly vozový park nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel určených na prepravu rôznych druhov odpadov, vysoko moderné zvozové a kontajnerové systémy, vlastné zariadenie na triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov spolu s odbornými a kompetentnými konzultačnými a poradenskými servisnými centrami.

Rozhodnutia príslušného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie pre zariadenia a technológie nachádzajúce sa na prevádzke Dolný Bar: 

Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

08 Integrované povolenie 
08.1 Povolenie rozšírenie skládky
08.2 Schválenie PP rozšírenia skládky 
08.3 Kolaudácia rozšírenia skládky 
08.4 Zmena IPKZ – prevádzkovanie rozšírenej časti 08.5 Zmena IPKZ vypúšťanie odpadových vôd 
08.6 Uzavretie a rekultivácia plochy 1 
08.7 Zmena IPKZ predĺženie nakladania s NO 
08.8 Kolaudácia rekultivácie a zmena 
08.9 Zmena IPKZ prehodnotenie podmienok 
08.10 Zmena IPKZ doplnenie
08.11 Kolaudácia rozšírenia_II.etapa 1.fáza08.12 Zmena IPKZ – rozšírenie skládky II.etapa 1.fáza 
08.13Zmena IPKZ – uzavretie a rekultivacia PLOCHA 2 úprava rozsahu odpadov  08.14 Zmena IPKZ_benkalor 
08.15 Zmena IPKZ_predlzenie ORL
08.16 Kolaudácia uzavretia a rekultivácie skládky_plocha 2
08.17 Povolenie stredneho zdroja znec. ovzdusia
08.18 Povolenie na vypúšťanie odpadových a povrchových vôd 

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov

04 Súhlas na prevádzkovanie
04.01 Súhlas_zariadenie na zhodnocovanie_hala DS_lis
04.02 Súhlas_zariadenie na zhodnocovanie_hala DS
Potvrdenie o registrácii – FCC Slovensko s.r.o.

Prekládková stanica 

Súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu 

FCC Slovensko, s.r.o.
Dolný Bar 195
930 14 Dolný Bar

Tel.: +421 31 551 3075
dolnybar@fcc-group.sk

Prenájom kontajnerov: 
www.odpadonline.sk 

Oddelenie služieb zákazníkom
Tel.: +421 31 551 3075
dolnybar@fcc-group.sk

Lívia Takács
Tel.: +421 903 576 284
livia.takacs@fcc-group.sk

Obchodný zástupca:
Attila Gál 
Tel.: +421 903 909 442
attila.gal@fcc-group.sk


Prevádzkové hodiny – skládka

Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.30 h

 

 

Nájdete nás:


Prajeme vám Veselú Veľkú noc
1. 4. 2021

Prajeme vám Veselú Veľkú noc

Pekné sviatky, zdravie, šťastie a úsmev na tvári vám želáme k sviatkom jari.   
Rozširujeme službu OdpadOnline
31. 3. 2021

Rozširujeme službu OdpadOnline

Od 1. apríla rozširujeme službu OdpadOnline pre mestské časti Bratislavy
Namiesto zberného dvora pripravujeme od mája nové Re-use centrum
12. 3. 2021

Namiesto zberného dvora pripravujeme od mája nové Re-use centrum

Koncom mája 2021 spúšťame s Mestom Trnava spoločný projekt Back2Life - nové Re-use centrum pre občanov. Centrum bude...
O triedenie kuchynského odpadu v Trnave je neuveriteľný záujem
2. 2. 2021

O triedenie kuchynského odpadu v Trnave je neuveriteľný záujem

Od 1. februára, na žiadosť mesta Trnava, zvyšujeme frekvenciu vývozu triedeného kuchynského odpadu. Od 12....
V Trnave sme začali s vývozom triedeného kuchynského odpadu
22. 1. 2021

V Trnave sme začali s vývozom triedeného kuchynského odpadu

Objemy triedeného kuchynského odpadu sa v Trnave stále zvyšujú. Za týždeň bolo vyvezených 1,3 tony odpadu a za 1,5...
Aktualizované termíny vývozu odpadu na rok 2021 v aplikácii Vylož smeti.
20. 1. 2021

Aktualizované termíny vývozu odpadu na rok 2021 v aplikácii Vylož smeti.

Občania majú aktuálny kalendár vývozov odpadu vždy po ruke. V aplikácii Vylož smeti sme pre obyvateľov miest a...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 obcí a 4,6 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%