header01
Prejsť na navigáciu

FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Dolný Bar

FCC Environment na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre mesto Dunajská Streda a priľahlé obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a živnostníkov.

K dispozícii máme rozsiahly vozový park nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel určených na prepravu rôznych druhov odpadov, vysoko moderné zvozové a kontajnerové systémy, vlastné zariadenie na triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov spolu s odbornými a kompetentnými konzultačnými a poradenskými servisnými centrami.

Rozhodnutia príslušného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie pre zariadenia a technológie nachádzajúce sa na prevádzke Dolný Bar: 

Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

08 Integrované povolenie 
08.1 Povolenie rozšírenie skládky
08.2 Schválenie PP rozšírenia skládky 
08.3 Kolaudácia rozšírenia skládky 
08.4 Zmena IPKZ – prevádzkovanie rozšírenej časti 08.5 Zmena IPKZ vypúšťanie odpadových vôd 
08.6 Uzavretie a rekultivácia plochy 1 
08.7 Zmena IPKZ predĺženie nakladania s NO 
08.8 Kolaudácia rekultivácie a zmena 
08.9 Zmena IPKZ prehodnotenie podmienok 
08.10 Zmena IPKZ doplnenie
08.11 Kolaudácia rozšírenia_II.etapa 1.fáza08.12 Zmena IPKZ – rozšírenie skládky II.etapa 1.fáza 
08.13Zmena IPKZ – uzavretie a rekultivacia PLOCHA 2 úprava rozsahu odpadov  08.14 Zmena IPKZ_benkalor 
08.15 Zmena IPKZ_predlzenie ORL
08.16 Kolaudácia uzavretia a rekultivácie skládky_plocha 2
08.18 Povolenie stredneho zdroja znec.ovzdusia

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov

04 Súhlas na prevádzkovanie

04.01 Súhlas_zariadenie na zhodnocovanie_hala DS_lis

Potvrdenie o registrácii – FCC Slovensko s.r.o.

FCC Slovensko, s.r.o.
Dolný Bar 195
930 14 Dolný Bar

Tel.+421 (0) 31 551 3075
dolnybar@fcc-group.sk

Oddelenie služieb zákazníkom
Tel.+421 (0) 31 551 3075
dolnybar@fcc-group.sk

Lívia Takács
Tel.+421 903 576 284
livia.takacs@fcc-group.sk

Obchodný zástupca:
Attila Gál 
Tel.+421 903 909 442
attila.gal@fcc-group.sk


Prevádzkové hodiny – skládka

Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.30 h

 

 

Nájdete nás:


Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020!
19. 12. 2019

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020!

V mene celého tímu FCC na Slovensku vám prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a veľa úspechov v...
Ponúkame posypové materiály na predaj
19. 12. 2019

Ponúkame posypové materiály na predaj

Kúpa posypového materiálu je možná v areáli AZ-stav na Lieskovskej ceste v Bratislave v pracovných dňoch od 6, 00 do 14...
FCC Slovensko je opäť partnerom Vianočného bazáru chalaňov
13. 12. 2019

FCC Slovensko je opäť partnerom Vianočného bazáru chalaňov

Práve dnes sa v bratislavskom V-klube na Námestí SNP začína už jubilejný 10. ročník tohto skvelého charitatívneho...
Potešte svoje rastlinky
11. 11. 2019

Potešte svoje rastlinky

Doprajte im kvalitný kompost, ktorý si môžete zakúpiť v našom areáli na Zavarskej ceste v Trnave. 
Na trnavskom cintoríne pribudli pred Sviatkom všetkých svätých špeciálne kontajnery na biologicky rozložiteľný komunálny odpad
30. 10. 2019

Na trnavskom cintoríne pribudli pred Sviatkom všetkých svätých špeciálne kontajnery na biologicky rozložiteľný komunálny odpad

V spolupráci s mestom Trnava sme do areálu cintorína na Kamennej ceste rozmiestnili 14 špeciálnych kontajnerov na...
Sprievodné súťaže k zberu druhotných surovín na školách poznajú víťazov!
22. 4. 2019

Sprievodné súťaže k zberu druhotných surovín na školách poznajú víťazov!

Materské školy, základné školy a iné školské zariadenia nám posielali fotky krásnych umeleckých diel, výtvorov z odpadu...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 obcí a 4,6 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%