header01
Prejsť na navigáciu

FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Dolný Bar

 Aktuálna situácia na prevádzke v súvislosti s vývojom výskytu COVID-19 na Slovensku:

 • Pre vstup platia hygienické opatrenia ÚVZ SR: Vstup je možný len s rúškom a po dezinfekcii rúk, príp. s použitím rukavíc. 

 

FCC Environment na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre mesto Dunajská Streda a priľahlé obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a živnostníkov.

K dispozícii máme rozsiahly vozový park nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel určených na prepravu rôznych druhov odpadov, vysoko moderné zvozové a kontajnerové systémy, vlastné zariadenie na triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov spolu s odbornými a kompetentnými konzultačnými a poradenskými servisnými centrami.

Rozhodnutia príslušného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie pre zariadenia a technológie nachádzajúce sa na prevádzke Dolný Bar: 

  

Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

08 Integrované povolenie 
08.1 Povolenie rozšírenie skládky
08.2 Schválenie PP rozšírenia skládky 
08.3 Kolaudácia rozšírenia skládky 
08.4 Zmena IPKZ – prevádzkovanie rozšírenej časti 08.5 Zmena IPKZ vypúšťanie odpadových vôd 
08.6 Uzavretie a rekultivácia plochy 1 
08.7 Zmena IPKZ predĺženie nakladania s NO 
08.8 Kolaudácia rekultivácie a zmena 
08.9 Zmena IPKZ prehodnotenie podmienok 
08.10 Zmena IPKZ doplnenie
08.11 Kolaudácia rozšírenia_II.etapa 1.fáza08.12 Zmena IPKZ – rozšírenie skládky II.etapa 1.fáza 
08.13Zmena IPKZ – uzavretie a rekultivacia PLOCHA 2 úprava rozsahu odpadov  08.14 Zmena IPKZ_benkalor 
08.15 Zmena IPKZ_predlzenie ORL
08.16 Kolaudácia uzavretia a rekultivácie skládky_plocha 2
08.17 Povolenie stredneho zdroja znec. ovzdusia
08.18 Povolenie na vypúšťanie odpadových a povrchových vôd 

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov

04 Súhlas na prevádzkovanie

04.01 Súhlas_zariadenie na zhodnocovanie_hala DS_lis

Potvrdenie o registrácii – FCC Slovensko s.r.o.

FCC Slovensko, s.r.o.
Dolný Bar 195
930 14 Dolný Bar

Tel.+421 (0) 31 551 3075
dolnybar@fcc-group.sk

Oddelenie služieb zákazníkom
Tel.+421 (0) 31 551 3075
dolnybar@fcc-group.sk

Lívia Takács
Tel.+421 903 576 284
livia.takacs@fcc-group.sk

Obchodný zástupca:
Attila Gál 
Tel.+421 903 909 442
attila.gal@fcc-group.sk


Prevádzkové hodiny – skládka

Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.30 h

 

 

Nájdete nás:


Spúšťame novú službu OdpadOnline
19. 5. 2020

Spúšťame novú službu OdpadOnline

Jedná sa o prvú online službu na prenájom kontajnerov na Slovensku.
Odpad je možné odovzdať už aj na prevádzke v Hurbanove
3. 5. 2020

Odpad je možné odovzdať už aj na prevádzke v Hurbanove

Prekládková stanica je pre verejnosť otvorená od pondelka do piatka od 7:30 do 15:30 hod.
Všetky zberné dvory v Trnave a Hlohovci sú opäť otvorené
27. 4. 2020

Všetky zberné dvory v Trnave a Hlohovci sú opäť otvorené

Od pondelka 27.4. sú otvorené všetky zberné dvory v Trnave aj Hlohovci. 
Prevádzky v Zohore, Trnave a Dolnom Bare opäť otvárame aj pre verejnosť
24. 4. 2020

Prevádzky v Zohore, Trnave a Dolnom Bare opäť otvárame aj pre verejnosť

Od pondelka 27.4. tak môžu odpad na našich prevádzkach odovzdať obyvatelia aj spoločnosti bez zmluvného vzťahu.
Otvárame zberný dvor na skládke v Zohore
20. 4. 2020

Otvárame zberný dvor na skládke v Zohore

Občanom obce Zohor bude k dispozícii od pondelka 20.4. počas pracovného týždňa od 7:00 do 15:30 hod.
Prevádzky na južnom Slovensku opäť otvoríme vo vybraných dňoch verejnosti. Okrem Hurbanova pribudne aj Dolný Bar.
16. 4. 2020

Prevádzky na južnom Slovensku opäť otvoríme vo vybraných dňoch verejnosti. Okrem Hurbanova pribudne aj Dolný Bar.

Prevádzka na Dolnom Bare bude otvorená pre verejnosť v pondelok a utorok 20. – 21.4 a prekládková stanica v Hurbanove...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 obcí a 4,6 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%