header01
Prejsť na navigáciu

FCC Trnava, s.r.o.

Potvrdenie o registrácii – FCC Trnava, s.r.o.

Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. 50%-ný spoločný podnik FCC Environment CEE GmbH a mesta Trnava (joint-venture).

Priemerne 125 – 150 zamestnancov pracuje pri poskytovaní služieb hlavne pri zbere, preprave a zneškodňovaní ostatných a aj nebezpečných odpadov  pre mestá, obce a firmy. Záujmová oblasť predstavuje takmer 170.000 obyvateľov. Vzhľadom na prioritné postavenie zhodnocovania odpadov, spoločnosť už niekoľko rokov spracováva biologicky rozložiteľný odpad vo vlastnej kompostárni s celkovou kapacitou až 3.000 t hotového kompostu ročne.

Spoločnosť sa spolu s hlavnou činnosťou zameriava i na zhodnocovanie rôznych druhov odpadov  – druhotných surovín (papier, PET fľaše, HDPE obaly, viacvrstvové obaly, plastové fólie, sklo a plechovky od nápojov) prostredníctvom dotrieďovania a lisovania. Spoločnosť ďalej prevádzkuje zberné dvory problémových odpadov z domácnosti. Významnými doplnkovými službami sú letná a zimná údržba komunikácií spolu s údržbou verejnej alebo firemnej zelene.

Aktuálne cenníky služieb

Aktuálny cenník služieb od 1_1_2018 

V prípade otázok ohľadom cenníka poskytovaných služieb nás prosím kontaktujte na: 033/3240 600, prípadne na trnava@fcc-group.sk, jaroslav.cintavy@fcc-group.sk

Aktuálne harmonogramy

Služby

Technológie

Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
03.0 Integrované povolenie skládka 03.1 Integrované povolenie zmena 03.2 Rekultivácia kolaudácia 03.3 Integrované povolenie zmena 03.4 Integrované povolenie zmena

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov- výroba alternatívneho paliva
23 Integrované povolenie

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov- druhotné suroviny
20 Rozhodnutie súhlas na prevádzkovanie 20.1 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnotenie odpadov Hala 1 – predĺženie 20.1A Súhlas na vydanie PP Hala 1 20.2 Súhlas – rozhodnutie zmena 20.2A Súhlas – zmena prevádzkový poriadok

Zariadenie na zber odpadov
21 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov Hala2 

Kompostáreň
06 Súhlas na prevádzkovanie 06A Súhlas na vydanie PP

Zberné dvory
08 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber (vrátane elektra) ZD 1-5, 7-8 09 Súhlas na odovzdávanie odpadov do domácností ZD 1-5, 7-8 10 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber (vrátane elektra) ZD 6 11 Súhlas na prepravu NO ZD6 13.0 Schválenie HP ZD 7  19 Rozhodnutie ZD 2-8 sa nebude posudzovať 25_ZD Modra nakladanie NO a preprava 26 ZD Modra súhlas zber odpadov 27 ZD 1-5,7,8 Súhlas na nakladanie s NO vrátane prepravy 28 ZD6 Súhlas na nakladanie s NO vrátane prepravy 29 ZD6 Súhlas na zmiešavanie NO

FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5
917 01 Trnava

+421 (0) 33 3240 600
trnava@fcc-group.sk

Oddelenie služieb zákazníkom:
Anna Hermanská
+421 (0) 33 3240 606
+421 (0) 903 756 599
anna.hermanska@fcc-group.sk

Elena Kučíková
+421 (0) 33 32 40 606
+421 (0) 903 756 599
elena.kucikova@fcc-group.sk

Prevádzkové hodiny:
Skládka – Zavarská cesta
Pondelok-Piatok: 6.30-18.30 hod

Služby zákazníkom – administratívna budova 
Pondelok-Piatok: 7.00-15.00 hod.

Zberné dvory v meste Trnava
18.4.2018 – 30.9.2018
otvorené 13.00 – 19.00 hod.

1.10.2018 – 01.4.2018
otvorené 12.00 – 18.00 hod. Nájdete nás:


Zimná údržba komunikácii v Bratislave
6. 12. 2018

Zimná údržba komunikácii v Bratislave

Bude počas zimnej sezóny 2018/2019 zabezpečovaná spoločnosťou FCC Bratislava, s.r.o.
Spoločnosť FCC Bratislava rozšírila svoje portfólio
30. 11. 2018

Spoločnosť FCC Bratislava rozšírila svoje portfólio

Spoločnosť FCC Bratislava, s.r.o. rozšírila svoje portfólio poskytovania služieb o zimnú a letnú údržbu...
Zmeny v slovenskom top manažmente.
3. 9. 2018

Zmeny v slovenskom top manažmente.

V spoločnosti FCC Slovensko dochádza k zmenám v top manažmente. 
Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.
27. 8. 2018

Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.

Posledný augustový víkend v Bratislave patril už tradične reggae fanúšikom zo Slovenska ,  ale aj celej...
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
30. 7. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my,...
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia...

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 miest a obcí a služby poskytované 4,6 miliónom obyvateľov, 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 priemyselných zákazníkov. Toto je v skratke profil našej spoločnosti.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%