header01
Prejsť na navigáciu

Bioplocha

Základné údaje

Prevádzkovateľ: FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
IČO: 31 390 714, DIČ: 20 20 35 84 94
Vedúci zodpovedný pracovník: regionálny vedúci prevádzky
Umiestnenie prevádzky: Bratislavský kraj, okres Malacky, obec Zohor
Číslo parcely: 434/13
Bioplocha je umiestnená v k. ú. obce Zohor so súpisným číslom 18 v areáli spoločnosti FCC Zohor, s.r.o.
Prevádzková doba: PO - PIA 7.00 – 17.00

Organizačné zabezpečenie prevádzky zariadenia

Činnosti nakladania s bioodpadmi

V priestoroch plochy sú vykonávané nasledovné činnosti:

 • Prebratie odpadov od organizácii a výkup odpadov od externých dodávateľov a občanov - príjem a vykládka odpadov z privezených transportných vozidiel
 • Dočasné zhromažďovanie odpadov až do doby ich ďalšej úpravy/zhodnotenia alebo odvozu na zhodnotenie
 • Triedenie odpadov podľa druhu
 • Odvoz odpadov zo zhromažďovacieho priestoru k druhotnému využitiu - naloženie a transport odpadov na zhodnotenie

Všetky činnosti vykonávajú zodpovedný pracovníci, poverený danou prácou na ploche bioodpadov. Priamy nadriadený týchto pracovníkov je vedúci nákladového strediska, ktorý podlieha regionálnemu vedúcemu prevádzky (RVP)

Zoznam druhov zhodnocovaných odpadov

Na ploche bioopadov sa upravujú a zhromažďujú odpady podľa nasledujúcej tabuľky:

kat. č.

Názov

kat

množstvo

[t/rok]

02 01 03

odpadové rastlinné tkanivá

O

51 650

03 01 01

odpadová kôra a korok

O

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo       drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04  

O

03 03 01

odpadová kôra a drevo

O

19 08 05

kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

O

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný         odpad  

O

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

Zmeny v slovenskom top manažmente.
3. 9. 2018

Zmeny v slovenskom top manažmente.

V spoločnosti FCC Slovensko dochádza k zmenám v top manažmente. 
Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.
27. 8. 2018

Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.

Posledný augustový víkend v Bratislave patril už tradične reggae fanúšikom zo Slovenska ,  ale aj celej...
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
30. 7. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my,...
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia...
Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie
26. 1. 2018

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

Spoločnosť FCC Environment CEE, (predtým.A.S.A.) je už 30 rokov známa v krajinách strednej a východnej Európy vďaka...
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 miest a obcí a služby poskytované 4,6 miliónom obyvateľov, 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 priemyselných zákazníkov. Toto je v skratke profil našej spoločnosti.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%