header01
Prejsť na navigáciu

Spaľovňa

Základné údaje

Druh zariadenia: Zariadenie na zneškodňovanie odpadov
Názov: Pyrolýzna spaľovňa nebezpečných odpadov
Typové označenie: HOVAL GG 24
Sídlo: Kukučínova 2346, 024 11 Kysucké Nové Mesto, areál KLF-ENERGETIKA, a.s. 
Prevádzková doba: PO – NE, nepretržitá trojzmenná (príp. dvojzmenná)
Denná kapacita: 5 ton
Ročná kapacita: 1500 ton
Uvedenie do prevádzky: 1992
Rekonštrukcia: august 2007
Životnosť zariadenia: 20 rokov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: FCC Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
IČO: 31 318 672
Odštepný závod: FCC Slovensko, s.r.o. – o. z. Žilina, Na stanicu 561, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: vedúci prevádzky, 0903 516 903

Účel zariadenia – spaľovne

Spaľovňa v Kysuckom Novom Meste je zariadenie pre termické zneškodňovanie ostatných, nebezpečných a nemocničných odpadov, najmä však organických a horľavých odpadov od pôvodcov odpadov zo Slovenskej republiky.

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., §13, písm. e) 3. – zakazuje „zneškodňovať skládkovaním odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti“, z čoho vyplýva, že najbezpečnejšie a jediné legislatívne správne nakladanie s takýmto odpadom je práve jeho tepelné zneškodnenie v spaľovni na to špecializovanej.

Moderné technológie 

Na základe požiadaviek platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia bola Spaľovňa odpadov v Kysuckom Novom Meste po začatí jej prevádzkovania spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. v roku 2007 zrekonštruovaná. Konkrétne ide o vylepšenia v týchto segmentoch:

 • obnovená spaľovacia komora
 • nový systém spaľovania odpadových plynov v termoreaktore
 • nový systém filtrácie odpadových plynov
 • namontovanie kontinuálneho meracieho zariadenia – online monitoring
 • vytvorený nový spôsob získavania energie zo spaľovania odpadov a jej distribúcia do stávajúcej energetickej siete 
 • inštalácia náhradného zdroja elektrickej energie 

Ochrana životného prostredia v súlade s legislatívou

V spaľovni FCC sa využíva moderná a zároveň najlepšia dostupná technológia z hľadiska ochrany ovzdušia ako aj ostatných zložiek životného prostredia.

Prevádzka spaľovne podlieha najprísnejším štandardom v súlade s platnou legislatívou:

 • 24 hodinový online monitoring prístupný pre pracovníkov Obvodného úradu životného prostredia (OÚŽP)
 • verejne prístupný mesačný a ročný protokol emisií
 • polročné premeriavania emisných hodnôt
 • každoročné kontroly automatizovaného meracieho systému akreditovanou firmou
 • pracovníci Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a príslušného Okresného úradu vykonávajú na mieste pravidelné ale aj námatkové kontroly

Viac informácii nájdete na samostatnej webovej stránke venovanej našej technológii: www.spalovnakysucke.sk 

Reporting

Zmeny v slovenskom top manažmente.
3. 9. 2018

Zmeny v slovenskom top manažmente.

V spoločnosti FCC Slovensko dochádza k zmenám v top manažmente. 
Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.
27. 8. 2018

Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.

Posledný augustový víkend v Bratislave patril už tradične reggae fanúšikom zo Slovenska ,  ale aj celej...
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
30. 7. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my,...
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia...
Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie
26. 1. 2018

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

Spoločnosť FCC Environment CEE, (predtým.A.S.A.) je už 30 rokov známa v krajinách strednej a východnej Európy vďaka...
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 miest a obcí a služby poskytované 4,6 miliónom obyvateľov, 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 priemyselných zákazníkov. Toto je v skratke profil našej spoločnosti.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%