header01
Prejsť na navigáciu

Skládka odpadov Zohor

Základné údaje 

Názov zariadenia na zneškodnenie odpadov: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a skládka odpadov na nebezpečný odpad 
Okres: Malacky 
Názov obce, na území ktorej sa skládka nachádza: Zohor 
Lokalita: Piesky 
Názov katastra: k.ú. Zohor 
Kód katastra (ZÚO): 2 

Prevádzkovateľ skládky: FCC Zohor, s.r.o.  
Adresa: Bratislavská 18, 900 15 Zohor 

Mená zodpovedných pracovníkov: 
Ing. Katarína Kollárová, konateľ spoločnosti, 
Petr Urbánek, konateľ spoločnosti 
Ing. Eva Mikulášiová, prevádzkový riaditeľ 
Ivan Ďurčo , regionálny vedúci prevádzky 
Ing. Klaudie Lackovichová, vedúci nákladového strediska

Tel: +421 (0) 8 6596 1816
Fax: +421 (0) 8 6596 1818
IČO: 31 390 714 
DIČ: 2020358494

Prevádzková doba: pondelok – piatok 7,00 – 17,00

Dovoz odpadu mimo tejto doby musí byť vopred dohodnutý a schválený zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky.

Doprava odpadov na skládky odpadov

Príjazd i odjazd zo štátnej cesty - križovatka ciest Zohor - Devínska Nová Ves a Stupava - Vysoká pri Morave III triedy č.00239 na komunikáciu miestneho významu smer Devínska Nová Ves a na príjazdovú komunikáciu ku skládke, resp. križovatka ciest Zohor - Vysoká pri Morave s napojením na štátnu cestu III. triedy č. 00240 cez Zohor s pokračovaním na diaľnicu D 2  smer Bratislava  a opačne.

Cesta I/2 a cesta II/505 s prepojením na diaľnicu D2, v blízkosti mesta Stupava a mestskej časti Záhorská Bystrica. Časť vozidiel je presmerovaných cez uvedenú prístupovú cestu tak, aby bol znížený počet automobilov jazdiacich cez dotknuté obce.

Možnosti prepravných trás v smere od Bratislavy

skladka%20mapka prepravná trasa cez diaľnicu D2

 prepravná trasa cez dopravné prepojenie diaľnica D2 – Stupava

 

 

 

 

Technológia ukladania odpadu – všeobecné ustanovenia
Kontrola odpadu a rozsah analýz

Zoznam ostatných odpadov, nie nebezpečný odpad (NNO)  
Zoznam nebezpečných odpadov (NO) 

Zmeny v slovenskom top manažmente.
3. 9. 2018

Zmeny v slovenskom top manažmente.

V spoločnosti FCC Slovensko dochádza k zmenám v top manažmente. 
Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.
27. 8. 2018

Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.

Posledný augustový víkend v Bratislave patril už tradične reggae fanúšikom zo Slovenska ,  ale aj celej...
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
30. 7. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my,...
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia...
Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie
26. 1. 2018

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

Spoločnosť FCC Environment CEE, (predtým.A.S.A.) je už 30 rokov známa v krajinách strednej a východnej Európy vďaka...
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 miest a obcí a služby poskytované 4,6 miliónom obyvateľov, 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 priemyselných zákazníkov. Toto je v skratke profil našej spoločnosti.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%