Skládky ako alternatívny zdroj energie

Skládky ako alternatívny zdroj energie

Skládkovanie je v kontexte odpadového hospodárstva často vnímané negatívne, ako posledná možnosť pre odpad, ktorý sa nedá recyklovať alebo inak (napr. tepelne) využiť. To však nie je úplne pravda. Aj skládky ponúkajú možnosti využitia potenciálu odpadu, ktorý obsahujú. Priestor, ktorý poskytujú ponúka viacero príležitosti. Stávajú sa zdrojom alternatívnej, zelenej energie.

gas greenPrvý spôsob využitia potenciálu skládok je založený na procese rozkladu, ktorý prebieha na skládkach. Rozkladom odpadu na týchto skládkach automaticky vzniká plyn. Takzvaný skládkový plyn sa zachytáva prostredníctvom aktívneho odplyňovacieho systému a následne sa využíva na vykurovanie a výrobu elektrickej energie. Skupina FCC Environment CEE dlhodobo využíva potenciál svojich skládok. Kogeneračné jednotky v skupine FCC Environment CEE vyrábajú približne 100 GWh energie ročne.

Svahy rekultivovaných skládok sú ideálnou plochou na umiestnenie fotovoltaických panelov. Ide o ekologicky zodpovedné projekty, pri ktorých sa stretáva nakladanie odpadu s ochranou klímy. Fotovoltaické elektrárne znamenajú potenciál odpadového hospodárstva a zároveň progresívne využitie zrekultivovaných plôch skládky. Ak príklad možno uviesť viaceré projekty napr. v Nemecku, v Francúzsku aj v Amerike.

photovoltaic greenSamozrejmosťou riešenia je nezasahovať do vrstiev uzatvorených skládok, ale vytvorenie oddelených štrkových vrstiev na povrchu zrekultivovanej skládky. Zariadenie musí byť technicky umiestnené tak, aby bolo schopné odolávať pohybom pri „sadaní“ skládky, ako aj pohybom vetra. Samozrejmosťou je vybudovanie infraštruktúry, ktorá umožňuje dopraviť elektrickú energiu ekonomicky do priľahlých obcí a mestských častí.

Spoločnosť FCC Česká republika pripravuje projekty fotovoltaických elektrární na skládkach odpadov Uhy, Únanov a Žabčice. Vo všetkých troch prípadoch sa uvedenie do prevádzky odhaduje v roku 2025. Panely inštalované na všetkých troch lokalitách budú pokrývať celkovú plochu približne 178 000 m² a odhaduje sa, že budú vyrábať približne 12 300 kW.

Príklady v Nemecku a Francúzsku 

fotovoltaika_francúzskofotovoltaika_nemecko

 

 

 

 

 

Ďalšou alternatívou je využitie skládok na pestovanie "energetických plodín". Svahy skládky sa môžu využiť na „pestovanie energie" vo forme plodín, ako sú vŕba, slonia tráva alebo trstina. Výstupom sú pelety, polená (stonky stromov) alebo balíky. Tie sa môžu spaľovať spolu s uhlím vo veľkých elektrárňach alebo v menších zariadeniach na výrobu tepla a/alebo elektrickej energie. Zaujímavosťou je, že Slonia tráva, alebo odborne Ozdobnica obrovská, dokáže rásť aj na menej úrodných pôdach, ktoré nie sú vhodné pre pestovanie potravín a bežných plodín. Pokiaľ je v pôde nejaké znečistenie, postupne ho odstraňuje.

grass greenNaši kolegovia vo Veľkej Británii (FCC Environment UK) doposiaľ vysadili plodiny na približne 20 miestach. Tieto energetické plodiny sú „uhlíkovo neutrálne", pretože množstvo oxidu uhličitého, ktoré sa uvoľní do atmosféry počas procesu spaľovania uvedených plodín (v elektrárni), môže byť absorbované inými plodinami počas nasledujúceho vegetačného obdobia. Energetické plodiny sú vynikajúcou voľbou, pretože sú viacročné a na zabezpečenie výnosov si vyžadujú nízku úroveň riadenia (napr. pesticídov a hnojív).

Spoločnosť FCC Environment CEE chce naďalej využívať všetky obnoviteľné zdroje, ktoré má k dispozícii, v boji proti zmene klímy a zvýšiť svoj príspevok k obehovému hospodárstvu.

 

 

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.