Stali sme sa členmi Business Leaders Forum

Business Leaders Forum (BLF) je neformálne združenie firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov Corporate Responsibility na Slovensku. Zodpovedné podnikanie je súčasťou každodenných rozhodnutí firmy, ktorá sa snaží rešpektovať potreby svojich partnerov. O členstvo sme sa uchádzali prezentáciou aktivít, stratégiou FCC ako spoločensky zodpovednej firmy a cieľmi v oblasti udržateľného podnikania, inklúzie a diverzity.  

Víziou členov BLF je zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska. Právoplatní členovia v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja sa dobrovoľne zaväzujú: 

  1. začleniť do každodenného chodu firmy zásady, ktoré sú v súlade s princípmi obehového hospodárstva a snahou spomaliť klimatickú zmenu; 
  2. budovať rozmanité a inkluzívne pracovné prostredie s dôrazom na otvorenú a empatickú komunikáciu so zamestnancami; 
  3. presadzovať princípy zodpovedného podnikania vo vzťahu ku všetkým ďalším partnerom firmy, či už v dodávateľskom reťazci, obchodných partnerstvách alebo v prístupe k zákazníkom; 
  4. klásť dôraz na udržateľné inovácie v podnikaní a tvoriť firemné stratégie založené na riešeniach, ktoré prinášajú zdieľanú hodnotu pre firmy aj spoločnosť; 
  5. rozvíjať kultúru riadenia, ktorá je založená na etike, čestnosti, transparentnosti a reportovaní aktivít firmy; 
  6. viesť konštruktívny a pravidelný dialóg so zainteresovanými stranami; 
  7. aktívne sa angažovať v riešení spoločenských problémov prostredníctvom strategickej filantropie, sociálnych inovácií a efektívnych partnerstiev s verejnou správou a neziskovým sektorom; 
  8. svojou činnosťou podporovať princípy demokracie a fungovanie právneho štátu;
  9. podporovať verejnú osvetu o princípoch zodpovedného podnikania a potrebe partnerstiev s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030.

Členovia BLF sa stretávajú na pravidelných štvrťročných stretnutiach, kde zdieľajú príklady najlepšej praxe v rôznorodých ESG témach. Majú tiež možnosť zúčastňovať sa ďalších odborných podujatí či stretnutí pracovných skupín, a získať tak konkrétnu inšpiráciu pre realizáciu aktivít vo svojich firmách. 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.