V školskom roku 2022/2023 sme súťaži s pánom Smietkom vyzbierali takmer 245 t papiera

Už tradične na konci školského roka vyhodnocujeme súťaž s pánom Smietkom v zbere papiera. 14. ročník sa začal 12. septembra 2022 a skončil 23. júna 2023. Zapojilo sa spolu 43 škôl z troch regiónov a vyzbierali sme 244 830 kg papiera. Keďže každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 4000 kW energie a 26 litrov vody, v tomto školskom roku sme spoločne ušetrili takmer 4 170 stromov, 980 000 kW energie a 6 370 l vody.  

V prvom aj v druhom polroku bol zber takmer vyrovnaný - v prvom polroku sme vyzbierali 114 500 kg papiera a v druhom 130 030 kg. V rámci 43 prihlásených škôl sa Smietka zúčastnilo 10 183 žiakov.   

Výsledky súťaže za jednotlivé regióny si môžete pozrieť tu:
Podunajsko
Záhorie
Horne Považie 

Víťazné školy
Aj v školskom roku 2022/23 bola súťaž s pánom Smietkom vyhlásená v dvoch kategóriách - v celkovom vyzbieranom množstve zberového papiera na školu a v celkovom vyzbieranom množstve papiera v prepočte na žiaka. Najväčšie množstvo papiera vyzbierala ZŠ Ármina Vámberyho z Dunajskej stredy, 35 960 kg papiera a v prepočte na jedného žiaka zvíťazila ZŠ Dolné Saliby s priemerom 290,32 kg zberového papiera na jedného žiaka.
V rámci jednotlivých regiónov sa v jednotlivých regiónoch víťazmi stali:

Región Pudunajsko:
ZŠ Ármina Vámberyho: 35 960 kg vyzbieraného papiera spolu
ZŠ Dolné Saliby: 290,32 kg vyzbieraného papiera /žiak

Región Záhorie:
ZŠ Vysoká pri Morave: 13 150 kg vyzbieraného papiera spolu
ZŠ Vysoká pri Morave: 76 kg vyzbieraného papiera /žiak

Región Horné Považie:
ZŠ J.A. Komenského: 15 720 kg vyzbieraného papiera spolu
ZŠ Domaniža: 60,89 kg vyzbieraného papiera /žiak

Prvé tri víťazné školy v každej kategórii a zo všetkých regiónov sú odmenené cenami v celkovej finančnej hodnote 2700 €. 

Sme radi, že ekologický program Smietko sa stále teší popularite a podpore. Jedným z cieľov projektu je, aby sa mladí ľudia stále viac zapájali do zlepšovania kvality životného prostredia. Témy ekológie, recyklácie, zodpovedného prístupu k odpadu a k jeho triedeniu je dôležitým prvkom vzdelávania detí a mládeže. Veľmi dôležité je, aby si žiaci stále viac osvojovali vedomosti o aktuálnych environmentálnych problémoch, chápali ich globálne súvislosti a získali spôsobilosti aktívne ovplyvňovať stav životného prostredia vo svojom okolí, ako aj v širšom meradle.

Ďalší ročník súťaže Smietko spustíme v pondelok 11. septembra 2023. Do súťaže s pánom Smietkom sa môžu školy prihlásiť online tu.

Súťaž má edukačný aspekt doplnkového evnvironmentálneho vzdelávania žiakov vo forme účasti tried na exkurziách v našich centrách odpadového hospodárstva spojených s odborným výkladom. Na exkurzie sa môžete prihlásiť tu.

Ďakujeme všetkým školám, ktoré sa do súťaže zapojili a víťazom srdečne gratulujeme!

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.