V Trnave je služba Moje smeti v skúšobnej prevádzke

V Trnave je služba Moje smeti v skúšobnej prevádzke

Odpadové nádoby v Trnave v lokalitách Špiglsál, Tulipán, Modranka, Kopánka, Vozovka, Vajslova a Centrum sú zdigitalizované a pripravené na ďalšiu modernizáciu.

FCC Trnava spoločne s Mestom Trnava a v súčinnosti s občanmi vybraných lokalít zabezpečila počas novembra a decembra pasportizáciu a digitalizáciu zberných nádob RFID čipmi. Ide o označenie nádoby unikátnym kódom s RFID technológiou. Nová on-line služba automatického sledovania výsypu odpadových nádob „Moje smeti“ je momentálne v skúšobnej prevádzke.

Ku koncu decembra bol úspešne ukončený hlavný proces digitalizácie smetných nádob. Unikátnym RFID štítkom alebo nálepkou bolo označených 19 469 nádob. RFID štítok sa viaže na konkrétnu domácnosť či právnickú firmu a zabezpečí automatické potvrdenie vyprázdnenia nádoby. Systém, ktorý aktuálne pracuje v skúšobnej prevádzke, priebežne monitoruje a spracováva informácie o výsypoch smetných nádob a hmotnosti odpadu v nich. Automatická evidencia objemu a hmotnosti odpadu podľa popisných čísel je zabezpečená prostredníctvom skenovania RFID čipov na smetných nádobách špeciálnymi anténami umiestnenými na zvozových vozidlách. Systém Watchdog je nainštalovaný v 5 vozidlách a dynamické váhy na 4 vozidlách.

Watchdog - hlavné benefity
 

 

 

 

 

 

 

 

Systém monitoruje výsyp každej smetnej nádoby, vrátane hmotnosti odpadu v nej. Súčasne presne zaznamenáva všetky aktivity zvozových vozidiel a zvozové trasy. Evidenčný softvér spracováva zozbierané údaje v reálnom čase a umožňuje ďalšie vyhodnocovanie a optimalizáciu každodenného riadenia zvozu odpadu.

K vlastným údajom budú mať prístup aj občania, a to prostredníctvom webového Zákazníckeho portálu Moje smeti s vlastným „odpadovým“ kontom. Do svojho konta sa občania dostanú po registrácii v systéme.

Občania si môžu na portáli priebežne sledovať vlastnú produkciu odpadu za svoju domácnosť v jednotlivých komoditách, vrátane odpadu, ktorý zaniesli do zberného dvora. Môžu si tiež overiť presný čas výsypu svojich nádob a porovnať mieru svojho triedenia voči priemeru v meste.

Mestá a obce majú vďaka portálu komplexný prehľad o odpadoch, nádobách aj uskutočnených zvozoch v rámci svojej samosprávy na centrálnom mieste.

Pre lepšiu názornosť fungovania systému budú občanom aj obciam k dispozícii inštruktážne videá a materiály. Nové riešenie prináša atraktívny a užívateľsky jednoduchý dizajn. Webový portál je prístupný odkiaľkoľvek, stačí mať internetové pripojenie. Prenos údajov so zvozových vozidiel na server umožňuje ich rýchle spracovanie a generovanie rôznych druhov hodnotiacich zostáv.

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí svojou podporou prispeli k úspešnému ukončeniu tohto procesu a čoskoro budeme informovať o ďalších krokoch, ktoré nám umožnia spravovať odpad v Trnave lepšie a efektívnejšie.

Cieľom zavedenia služby Moje smeti je:

    zvyšovanie efektivity nakladania s odpadmi z ekologického aj nákladového hľadiska;

    zber údajov, ktoré umožňujú optimalizovať náklady na zvoz odpadu;

•    motivácia občanov k znižovaniu celkového objemu komunálneho dopadu dôsledným separovaním papiera, plastov a bioodpadov;

    eliminácia zvyšovania cien za likvidáciu komunálneho odpadu pre mesto, ako aj zvyšovania vlastných poplatkov občanov za odvoz odpadu;

    zvyšovanie množstva materiálovo aj energeticky využiteľných zložiek odpadov;

    znižovanie množstva odpadov na skládkach;

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.