FCC Trnava, s.r.o.

Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. je spoločný podnik FCC Environment CEE GmbH a mesta Trnava.

Spoločnosť poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre mesto Trnava, priľahlé mestá a obce, priemyselných a komerčných zákazníkov, ako aj pre logistické centrá a živnostníkov.

FCC Trnava, s.r.o., má k dispozícii rozsiahly vozový park nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel určených na prepravu rôznych druhov odpadov, moderné zvozové a kontajnerové systémy, vlastné zariadenie na triedenie, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Vzhľadom na prioritné postavenie zhodnocovania odpadov, spoločnosť už niekoľko rokov spracováva biologicky rozložiteľný odpad v kompostárni s celkovou kapacitou až 3 000 t hotového kompostu ročne. 

Spoločnosť sa zameriava na triedenie a úpravu druhotných surovín - papier, PET fľaše, HDPE obaly, viacvrstvové obaly, plastové fólie, sklo a kovové obaly od nápojov. Prevádzkuje zberné dvory pre objemný odpad a problémové odpady z domácností.

Nové moderné veľkokapacitné stojiská polopodzemných kontajnerov

Otváracie hodiny zberných dvorov a pravidlá odovzdávania odpadov 
Prevádzkové doby zberných dvorov Trnava a pravidlá odovzdávania odpadov 

Aktuálne cenníky služieb
Cenník zneškodnenia odpadov povolených na skládkovanie FCC Trnava
V prípade otázok ohľadom cenníka poskytovaných služieb nás kontaktujte na:
Tel.: +421 (0) 33 3240 606trnava@fcc-group.sk

Aktuálne harmonogramy
Trnava harmonogram vývozu odpadu z rodinných domov 2024

Rozhodnutia príslušného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie pre zariadenia a technológie nachádzajúce sa na prevádzke v Trnave: 

Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
03.0 Integrované povolenie skládka
03.1 Integrované povolenie zmena
03.2 Rekultivácia kolaudácia
03.3 Integrované povolenie zmena
03.4 Integrované povolenie zmena
03.5 Integrované povolenie zmena 
03.6 Integrované povolenie zmena
03.7 Integrované povolenie zmena
03.8 Integrované povolenie zmena

Splitting
23. Integrované povolenie
23.1 Zmena IPKZ Splitting predĺženie súhlasov
23.2 Zmena IPKZ Splitting R3 tuhé druhotné palivo
23.3 Zmena IPKZ_Splitting zosúladenie BAT  
23.4 Zmena IPKZ_Splitting_Z4 
23.4 Zmena IPKZ_Splitting_zmena prevádzkovateľa_Z4       

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov - druhotné suroviny 
20. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnotenie odpadov Hala 1
20. A Súhlas na vydanie PP Hala 1     

Zariadenie na zber odpadov
04. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov Hala 2

Kompostáreň
06 Súhlas na prevádzkovanie
06A Súhlas na vydanie PP
Kompost_Cenník_od 1.4.2024
02.2 Súhlas na používanie kompostu
Certifikát kompostu

Zberné dvory
08 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber (vrátane elektra) ZD 1-5, 7-8
09 Súhlas na odovzdávanie odpadov do domácností ZD 1-5, 7-8
10 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber (vrátane elektra) ZD 6
13.0 Schválenie HP ZD 7
19 Rozhodnutie ZD 2-8 sa nebude posudzovať
26 ZD Modra súhlas zber odpadov
26.1 Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber  
29 ZD6 Súhlas na zmiešavanie NO ZD 6

Potvrdenie o registrácii FCC Trnava, s.r.o.
Doklad o registrácii na činnosť obchodníka – sprostredkovateľa VŽP materiálu kat. 3
Doklad o registrácii_preprava a zber_VZP materiálu kat.3

Prenájom kontajnerov: 
www.odpadonline.sk

Oddelenie služieb zákazníkom:
Príjem objednávok  
trnava@fcc-group.sk   

Adam Brezoľubský 
Tel.: +421 33 32 40 606   
Tel.: +421 903 756 599  
adam.brezolubsky@fcc-group.sk

Nina Drobná  
Tel.: +421 33 32 40 609   
Tel.: +421 908 825 786 
nina.drobna@fcc-group.sk

Obchodný zástupca:
Jaroslav Jánoš  
Tel.: +421 911 912 861  
jaroslav.janos@fcc-group.sk

Obchodný zástupca:
Stanislava Prítrská  
Tel.: +421 948 900 406  
stanislava.pritrska@fcc-group.sk

Prevádzkové hodiny:
Skládka – Zavarská cesta

Odber odpadu od fyzických a právnických osôb 
Pondelok – Piatok: 7:00 – 16.30 h

Odber drobného stavebného odpadu podľa VZN mesta Trnava
Pondelok – Piatok: 7:00 – 16:30 h
Sobota: 8:00 – 14:30 h
Príjem posledného odpadu 1/2 hod. pred koncom otváracích hodín. 
V sobotu je povolený príjem drobného stavebného odpadu výlučne pre občanov mesta Trnava v zmysle príslušného VZN mesta Trnava.

Služby zákazníkom – administratívna budova
Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.00 h

Zberné dvory v meste Trnava 
od 01.04. do 30.09.
Po – Pia: 13.00 – 19.00 h
So: 09:00 – 19:00 h

od 01.10. do 31.03.
Po – Pia: 12.00 – 18.00 h
So: 08:00 – 18:00 h

Otváracie hodiny zberných dvorov nájdete tu  

Upozornenie: Počas štátnych sviatkov sú zberné dvory aj Back2Life centrum zatvorené.

Kontakty

FCC Trnava, s.r.o.

E-mail: trnava@fcc-group.sk

Adresa: Priemyselná 5, 917 01 Trnava

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.