Riešenia šité namieru

Vyriešime všetky problémy s odpadmi

V FCC Environment vychádzajú riešenia odpadového hospodárstva z individuálnych potrieb zákazníkov. Sú podporené poradenstvom vo všetkých právnych aj logistických otázkach. Spoločnosť sústavne vyvíja optimálne koncepcie úpravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu pre obce, priemyselný, obchodný a maloobchodný sektor, živnostníkov aj domácnosti. Koncepcie riešenia odpadov sú založené na inovatívnych postupoch a odbornosti zamestnancov. K dispozícii je celá škála služieb nakladania s odpadmi, ktoré umožňujú realizáciu požadovaných opatrení: poradenstvo, zber, zvoz, triedenie, ukladanie na skládky, prevádzkovanie komunálnych zberných dvorov so širokým sortimentom zberných kontajnerov. Všetky činnosti sú zabezpečované s maximálnou starostlivosťou.

Spoločnosť FCC Environment zabezpečuje nakladanie so všetkými druhmi odpadu, od malých objemov po rozsiahle projekty, od obalov z domácností až po nebezpečný odpad. Stáva sa tak efektívnym partnerom pre riešenie všetkých požiadaviek odpadového hospodárstva na regionálnej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni.  

S odpadom nakladáme ako so zdrojom. Rozvíjame existujúce obchodné modely zamerané na posilnenie separovaného zberu, opätovného použitia odpadu, jeho spracovania (triedenie a kompostovanie) a vývoj technológií na získavanie energie z odpadu. Premena odpadu na energiu je finálnym stupňom nášho komplexného systému odpadového hospodárstva. To je naša „služba pre budúcnosť“.

Vyriešime všetky problémy s odpadmi

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte prostredníctvom formulára.

* Povinné

*
*
*

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.