História plynulého rastu na Slovensku

FCC na Slovensku

Skupina FCC pôsobí na Slovensku viac ako 30 rokov. Prvá dcérska spoločnosť s pôvodným názvom .A.S.A. bola založená v roku 1992. FCC je v súčasnosti na Slovensku jednou z najväčších a najperspektívnejších firiem v odpadovom hospodárstve. Obsluhuje viac ako 550 000 obyvateľov a ponúka komplexné služby odpadového hospodárstva pre obce, firmy, živnostníkov aj občanov. Počas 30 rokoch pôsobenia na slovenskom trhu prešli spoločnosti FCC na Slovensku mnohými inováciami technológií a služieb. Vždy chceme byť nablízku našim zákazníkom a sme pripravení ponúknuť podporu v oblasti riešení odpadového hospodárstva aj ďalších služieb.

FCC na Slovensku

2023

 • Vybudovanie novej technológie mechanicko-biologickej úpravy odpadu na prevádzkach v Zohore a v Trnave.
 • Rekonštrukcia a modernizácia technológie na zneškodňovanie odpadov v Kysuckom Novom Meste (spaľovňa).
 • Spustenie redizajnovanej domovskej web stránky www.fcc-group.sk.

2022

 • Skupina FCC na Slovensku oslavuje 30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Prvá dcérska spoločnosť .A.S.A. (pôvodný obchodný názov spoločnosti) bola založená v roku 1992.  

2021

2020

 • Nová online služba na prenájom veľkokapacitného kontajnera www.odpadonline.sk.
 • Spustenie mobilnej aplikácie Vylož smeti  –  kalendára vývozov odpadov pre obyvateľov miest a obcí kde FCC zabezpečuje zvoz, s možnosťou nastaviť si upozornenie na aktuálny termín zvozu.

2019  
 •    Centrála spoločností skupiny FCC na Slovensku sa presťahovala do nových priestorov vo Westend Plazza.

2018 

 • FCC oslavuje 30. výročie založenia FCC Environment CEE Group, predtým .A.S.A. 

2016 

 • Zmena obchodných názvov spoločností skupiny .A.S.A. na FCC na Slovensku od 1.10.2016. Skupina spoločností na Slovensku vystupuje pod názvom FCC s novým logom. Viac o tejto zmene tu
 • Slávnostné 20. výročie založenia spoločnosti .A.S.A. Zohor, s. r. o., za účasti obchodných partnerov, verejnej správy a vedenia spoločnosti.

2015

 • Rebranding – zmena loga z .A.S.A. na FCC Environment.
 • Kolaudácia a povolenie prevádzkovania solidifikačnej linky 2 na prevádzke Zohor.
 • Povolenie prevádzkovania splittingu na prevádzke Zohor (vo vlastníctve Mesta Malacky).

2014

 • V .A.S.A. Group pôsobí nový CEO, Mr. Björn Mittendorfer.
 • V decembri 2014 prebehla kolaudácia a povolenie prevádzkovania biodegradačnej plochy na prevádzke v Zohore.
 • 2013  

 • .A.S.A., ako spoločnosť operujúca v 8 krajinách strednej a východnej Európy, oslavuje 25 rokov. 

2012

 • .A.S.A. pôsobí už 20 rokov na slovenskom trhu.
 • Nová služba pre našich zákazníkov – zber použitého oblečenia. 

2011

 • Nové technologické zariadenie na úpravu ostatného a nebezpečného odpadu na Zohore – Solidifikačná linka.
 • Nová hala druhotných surovín na Zohore. 

2010

 • Nová technológia na spracovanie komunálneho odpadu na Zohore – Splitting.
 • Integrovaný manažérsky systém skupiny spoločností .A.S.A. na Slovensku rozšírený o systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle normy OHSAS 18001:2007. 

2009

 • .A.S.A.  Trnava , spol. s r. o., spoločný podnik založený s mestom Trnava, oslavuje 15. výročie a zároveň 10. výročie otvorenia skládky odpadov na Zavarskej ceste.

2008

 • .A.S.A. oslavuje 20 rokov od svojho založenia.
 • Nová kogeneračná jednotka zabezpečujúca energetické využitie skládkového plynu na prevádzke v Zohore.

2007

 • 15. výročie pôsobenia .A.S.A. na Slovensku.
 • Nové zariadenie na zneškodňovanie odpadov (spaľovňa odpadov) v Kysuckom Novom Meste. 

2006

 • Založenie .A.S.A. Hlohovec, s.r.o.
 • Fúzia spoločností KOLO s.r.o. a .A.S.A.
 • Trnava prevádzkuje 7 zberných dvorov.
 • Sanačné práce vykonané na území SR vo finančnom objeme 64.4 milióna Sk.
 • Nová neutralizačná stanica na prevádzke v Žiline.  

2005

 • .A.S.A. v procese celoeurópskeho predaja - odkúpenie .A.S.A. spoločnosťou FCC (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.), významná španielska spoločnosť v oblasti stavebníctva a služieb. Recertifikačný audit, zhoda IMS s normami ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004.

2003

 • Prevzatie prevádzky skládky v Dolnom Bare, okres Dunajská Streda (juh SR). 

2002

 • Vznik spoločnosti Technické služby - .A.S.A. s.r.o.
 • Technické služby - .A.S.A. s.r.o. rozšírenie portfólia aktivít o zimnú a letnú údržbu komunikácií a údržbu verejnej zelene pre Bratislavu (západ SR).

2001

 • Odkúpenie podielu spoločnosti s obcou Marcelová (juh SR), vznik spoločnosti .A.S.A. Marcelová, s.r.o.

2000

 • Rozšírenie aktivít na juh SR - vybudovanie a prevádzka prekládkovej stanice v Hurbanove.
 • Vznik spoločnosti .A.S.A. EKO s.r.o. (východ SR). 

1999

 • Prvá a najväčšia kompostáreň svojho druhu v SR v Trnave (západ SR).

1998

 • Vybudovanie skládky nie nebezpečného odpadu v Trnave (západ SR). 

1996

 • Vstup do spoločnosti WASTE CITY spol. s r. o. (juh SR).

1995

 • Vybudovanie a uvedenie do prevádzky prvej skládky 3. stavebnej triedy osobitného určenia.
 • Prvá skládka v SR posudzovaná podľa zákona 127/94 Z.z. (posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA).

1994

 • Rozšírenie pôsobnosti .A.S.A. v regiónoch stredu a východu - odštepné závody v Žiline a Košiciach.
 • Založenie spoločnosti .A.S.A. Zohor spol. s r.o. s obcou Zohor (západ SR).

1993

 • Vznik .A.S.A. Trnava spol. s r.o. (západ SR). 

1992

 • Prvá dcérska obchodná spoločnosť .A.S.A. v SR.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.