Efektivita zdrojov

Efektívne využívanie zdrojov: základ nášho podnikania

Odpad vnímame ako cenný zdroj surovín a energie. Základom nášho podnikania je maximalizovať využitie odpadu. Prispievame k znižovaniu environmentálnych záťaží pre budúce generácie a pomáhame šetriť prírodné zdroje.

Okrem predchádzania vzniku odpadov a ich recyklácie, využívame obnoviteľné zdroje energie z nie nebezpečného odpadu, ktorý zbierame v rámci našich podnikateľských činností a činností súvisiacich s komunálnym odpadom. Minimalizujeme množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach tým, že ho premieňame na cenné zdroje.


Zaviazali sme sa k trvalo udržateľnému rozvoju

Náš príspevok k Agende 2030

Vďaka vypracovaniu a implementácii CSR stratégie, naša spoločnosť internalizovala a zahrnula záväzky trvalo udržateľného rozvoja do svojho podnikateľského modelu a aktívne sa podieľa na ich plnení v súlade s Agendou 2030.

Činnosti, ktoré vykonáva skupina FCC Environment CEE, s prihliadnutím na každú z oblastí jej podnikateľskej činnosti, prispievajú hlavne k týmto cieľom trvalo udržateľného rozvoja:

  

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.