Etický kódex

Skupina FCC Environment CEE pôsobí v 7 krajinách s viac ako 4 000 zamestnancami, ktorí pracujú vo viacerých špecializovaných spoločnostiach ponúkajúcich spoľahlivé služby pre občanov v strednej a juhovýchodnej Európe. Sme súčasťou nadnárodnej skupiny FCC Group. Môžeme sa pochváliť viac ako 30-ročnou tradíciou. To sú naše výhody a zároveň záväzky.

Samotná podstata nášho podnikania nás predurčuje k tomu, aby sme rešpektovali a podporovali princípy spoločenskej zodpovednosti firiem v každodennej činnosti. Svoje podnikanie vykonávame čestne a poctivo.

Jedným zo spôsobov, ako preukázať náš záväzok, je dodržiavanie Etického kódexu a kódexu správania. Aj to nám pomáha byť úspešnou firmou a udržať si dlhodobú prosperitu. Aby sme boli úspešní, musíme rásť a rozvíjať sa ako firma, aj ako jednotlivci. K rastu nám pomáhajú naše základné zásady - efektívnosť, ústretovosť, transparentnosť a kvalitné plnenie záväzkov.

S cieľom udržať si dlhodobú prosperitu sa od nás aj našich partnerov vyžaduje, aby konali v súlade s hodnotami a pravidlami skupiny FCC. Základnými hodnotami a pravidlami sú úcta k životnému prostrediu a vzájomná úcta, etické správanie, bezúhonnosť, bezpečnosť, efektívnosť a dodržiavanie platných zákonov a predpisov.

Náš záväzok

Rešpektovanie ustanovení Etického kódexu a správania, ako aj platných právnych predpisov nám pomáha rásť a napredovať. Týka sa to každého. Naša povesť a budúcnosť ako vzorovej medzinárodnej skupiny závisí od toho, či sa každý bude správať čestne, bezúhonne a transparentne vo všetkých činnostiach a vo všetkých krajinách, kde pôsobíme.

Proces ohlasovania a riešenia protispoločenskej činnosti v spoločnostiach skupiny FCC na Slovensku 

Primárnym cieľom vytvorenia komunikačných kanálov na ohlasovanie protispoločenskej činnosti je vytvoriť pre oznamovateľov čo najjednoduchšie podmienky na ohlasovanie potenciálnej protiprávnej činnosti v skupine FCC, a tým prispieť k zúženiu priestoru pre korupciu. Cieľom je sprístupniť možnosť oznámenia potenciálnych nekalých praktík v našich spoločnostiach, ktoré by mohlo viesť k odhaleniu protiprávneho konania.

mail.svg

Zamestnanci a tretie strany môžu posielať oznámenia dôverne, v dobrej viere a bez obáv z odvetných opatrení na tieto e-mailové adresy:

whistle.fccslovensko@fcc-group.sk 

whistle.fcctrnava@fcc-group.sk 

whistle.fcczohor@fcc-group.sk 

whistle.fcchlohovec@fcc-group.sk 

whistle.fccbratislava@fcc-group.sk 

whistle.recopap@fcc-group.sk 

Poštou na adresu sídla danej spoločnosti a s označením na obálke „OZNÁMENIE“, osobne zodpovednej osobe na centrále skupiny FCC na Slovensku na adrese Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava alebo osobne na prevádzke spoločnosti FCC Trnava, s.r.o., Zavarská cesta.

Všetky prijaté oznámenia, ktoré budú obsahovať potrebné informácie, budú detailne vyhodnocované, prešetrené a v prípade pozitívneho zistenia budú vyvodené dôsledky. 

Ďakujeme, že nám pomáhate napĺňať princípy Etického kódexu skupiny FCC CEE Environment a dodržiavať súlad s platnými právnymi predpismi.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.