Grantový program Zohor 2024

FCC Slovensko podporí osem organizácií v obci Zohor

Do druhého ročníka grantového programu FCC bližšie ku komunite sa v roku 2024 prihlásilo 11 organizácií. Z nich hodnotiaca komisia vybrala 8 projektov, ktorým prerozdelí sumu 15 000 Eur. 

Cieľom uzavretej grantovej výzvy pre obec Zohor je podporiť projekty, ktoré sa hlásia k myšlienke  rozvoja a zveľaďovania obce a života jej obyvateľov.

Trojčlenná hodnotiaca komisia posudzovala projekty v zmysle kritérií uvedených v grantovej výzve zverejnenej dňa 21.2.2024. 

Spoločnosť FCC Slovensko podporí nasledovné organizácie a projekty: 

  1. Dobrovoľnícky hasičský zbor 1 Zohor s projektom Železný hasič - memoriál Juraja Baláža 2.ročník sumou 2 255 Eur
  2. Cyklistický klub D3-RACE TEAM s projektom Zohorské kolečko sumou 2 500 Eur
  3. Spoločenstvo vlastníkov domu Bytový dom B s projektom Revitalizácia verejného priestranstva, oddychovej a zelenej oddychovej zóny sumou 1 935 Eur
  4. Rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou Základná škola A. Brunovského s projektom Revitalizácii areálu ZŠ sumou 2 500 Eur
  5. Rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou Materská škola, elokované pracovisko, Školská 1 A, Zohor s projektom Separujeme pre krajšiu budúcnosť  v zníženej sume 1 000 Eur
  6. Občianske združenie Futbalový klub Zohor s projektom Oprava a výroba tréningových bránok v zníženej sume 1 100 Eur
  7. Občianske združenie ROCONABA s projektom Výmena osvetlenia na hokejbalovom ihrisku sumou 1 500 Eur
  8. Občianske združenie ŠÁCHOR s projektom Festival ochotníckych divadiel TRAKTéR 2024 v zníženej sume  2 210 Eur

So všetkými podporenými subjektmi budeme komunikovať a uzavrieme do konca apríla zmluvu.
V troch prípadoch boli prostriedky mierne znížené oproti pôvodne požadovanej sume, tam bude potrebné projekty upraviť.
Ďakujeme všetkým organizáciám za účasť v grantovom programe a prajeme len to najlepšie. 

Všetky projekty budú realizované od mája do začiatku decembra roku 2024.

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:
Bc. Martin Zálesňák, starosta obce Zohor, 
Ing. Katarína Kollárová, FCC Zohor,
Ing. Zuzana Krenyitzká, manažér komunikácie a CSR spoločnosti FCC Slovensko.  Logá na stiahnutie

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.