Moderné technológie spracovania odpadov

Naše technológie

Spracovanie odpadu je proces nakladania s odpadom, jeho spracovania a likvidácie bezpečným a environmentálne zodpovedným spôsobom. Cieľom spracovania odpadu je znížiť škody spôsobené odpadom na ľudskom zdraví a životnom prostredí. Vďaka našim technológiám meníme odpad na cenné zdroje. Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho výsledku používame rôzne metódy a technológie, vrátane recyklácie, kompostovania, spaľovania odpadu, mechanicko-biologickej úpravy, kompostovania, solidifikácie alebo skládkovania.

V FCC Environment pri zhodnocovaní a úprave odpadov využívame najmodernejšie dostupné technológie. Svoje skúsenosti vo vývoji a zavádzaní nových environmentálne prijateľných riešení nakladania s odpadmi čerpáme zo sesterských spoločností pôsobiacich takmer po celom svete. 
  • Zabezpečujeme zber a prepravu odpadu špecializovanou technikou.
  • Vlastníme takmer 200 špecializovaných vozidiel.
  • Ponúkame prenájom kontajnerov (lisovacie, veľkokapacitné, transportné).
  • Zabezpečujeme prenájom smetných nádob pre občanov.
Naše technológie

Technológie spracovania odpadu

Haly druhotných surovín

Zhromažďujeme, triedime a lisujeme druhotné suroviny od pôvodcov alebo predchádzajúcich držiteľov odpadov. 

Skládky odpadov

Prevádzkujeme skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, aj skládky odpadov na nebezpečný odpad.

Zneškodňujeme odpady uvedené v integrovaných povoleniach vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.

/files/fcc_ikony/transport.svg

187 nákladných a špeciálnych vozidiel

/files/fcc_ikony/re-use.svg

1 Re-use centrum

/files/fcc_ikony/separate-waste-collection.svg

2900 kontajnerov 

/files/fcc_ikony/splitting.svg

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad 

/files/fcc_ikony/hazardous-waste.svg

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad 

/files/fcc_ikony/composting.svg

1 kompostáreň 

/files/fcc_ikony/sorting.svg

5 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

/files/fcc_ikony/collection-yard.svg

12 Zberných dvorov 

/files/fcc_ikony/container-skip-and-hire.svg

2 transférové stanice 

/files/fcc_ikony/remeditation.svg

1 biodegradačná plocha 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.