Spaľovňa

Spaľovňa v Kysuckom Novom Meste je zariadenie pre termické zneškodňovanie ostatných, nebezpečných a nemocničných odpadov od pôvodcov odpadov zo Slovenskej republiky. Proces pyrolýzneho spaľovania slúži na spálenie daného odpadu za účelom zmenšiť jeho objem a zmeniť ho na sterilné skládkovateľné popoloviny s následným využitím uvoľneného tepla cez teplovodný kotol.

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., §13, písm. e) 3. – zakazuje „zneškodňovať skládkovaním odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti“, z čoho vyplýva, že najbezpečnejšie a jediné legislatívne správne nakladanie s takýmto odpadom je práve jeho tepelné zneškodnenie v spaľovni na to špecializovanej. Na zariadenie prijímame radu odpadov uvedených v povolení na prevádzkovanie zariadenia vydanom rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy.

Monitorovanie

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.