Pre nego što počnemo: pogledajte obradu vaših ličnih podataka

Ako posetite sajt koji beleži kolačiće, mala tekstualna datoteka će biti kreirana na vašem računaru i sačuvana u vašem pretraživaču. Sledeći put kada posetite istu stranicu, to će vam pomoći da se brže povežete na veb. Naša veb stranica će vam ponuditi relevantne informacije i olakšati vam rad.

Kolačiće uglavnom koristimo za anonimnu analizu saobraćaja i za poboljšanje naše veb stranice. Ako podesite pretraživač da blokira kolačiće, moguće je da će se veb lokacija usporiti i da neki delovi veb lokacije neće raditi potpuno ispravno. Više informacija o obradi kolačića.

Za analizu anonimnih posetilaca koriste se alati trećih strana koji delimično prenose podatke u USA, gde se ne može garantovati ekvivalentan nivo zaštite podataka kao u EU. Klikom na „Dozvoli sve“, slažete se da kolačiće mogu koristiti i ovi provajderi trećih strana.

header01
Scroll to navigation

Akcija prikupljanja krupnog otpada u Kikindi

29.3.2022

Kompanija FCC u koordinaciji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, poljoprivredu I ruralni razvoj Grada Kikinda sprovodi akciju prikupljanja krupnog otpada na teritoriji M.Z. Rusko selo do 1. aprila 2022. godine. Od 1.og aprila akciju nastavljamo u MZ Bašaid. Na ovaj način planirano je da akcijom obuhvatimo sve MZ na teritoriji grada Kikinda.

Veoma je važno da se sav otpad depremi na sanitarnu deponiju i na taj način sprečimo neadekvatno odlaganje na smetlištima.

Više informacija možete dobiti pozivom Info centra 0800 111 666.

Srdačno,

Vaša kompanija FCC

 

  AKCIJA SAKUPLJANJA KRUPNOG OTPADA

(Seoske MZ od 28.03.2022. godine do 23.05.2022. godine)

RUSKO SELO 2022. godine

 

Datum: 28.03. - 01.04.2022. godine

Trajanje akcije: 5 dana

1    28.03.2022 - 30.03.2022

- ugao ulica Stevice Jovanovića i Žarka Zrenjanina .................................. 1 kont

- ugao ulica Solunskih Dobrovoljaca i Žarka Zrenjanina........................... 1 kont

- ugao ulica Braće Domazet i Njegoševa ................................................... 1 kont

- ulica Braće Opsenice ( kod Veterinarske stanice )....................................1 kont

2 30.03.2022 - 31.03.2022

- ugao ulica Feješ Klare i Vojvode Knićanina ........................................... 1 kont

- ugao ulica Đure Jakšića i Doža Đerđa ..................................................... 1 kont

- ulica Petefi Šandora ( kod katoličkog groblja ) ....................................... 1 kont

- ugao ulica Mladena Stojanovića i Vojvode Knićanina ........................... 1 kont

3 31.03.2022 - 01.04.2022

- ugao ulica Bratstva Jedinstva i Feješ Klare ............................................ 1 kont.

- ulica Bratstva Jedinstva ( preko puta škole ) ......................................... 1 kont.

- ugao ulica Kikindska i Banatska ........................................................... 1 kont.

- ulica Banatska ( kod ciglane ) ............................................................... 1 kont.

 

BAŠAID 2022. godine  

 

Datum: 01.04. - 13.04.2022. godine

Trajanje akcije: 13 dana

1    01.04.2022 - 04.04.2022.

- ugao Đure Jakšića i Svetozara Miletića ................ 1 kont.

- ugao Đure Jakšića i Zmaj Jovina .......................... 1 kont.

- ugao Rade Budurina i Svetozara Miletića ............. 1 kont.

- ugao Rade Budurina i Zmaj Jovina ....................... 1 kont.

2    04.04.2022 - 05.04.2022.

- ugao Aleksandra Grujića i Svetozara Miletića .... 1 kont.

- ugao Aleksandra Grujića i Zmaj Jovina .............. 1 kont.

- ugao Svetosavska i Svetozara Miletića ............... 1 kont.

- ugao Svetosavska i Zmaj Jovina ......................... 1 kont.

3    05.04.2022 - 06.04.2022.

- ugao Milana Grujića i Svetozara Miletića............ 1 kont.

- ugao Milana Grujića i Zmaj Jovina ...................... 1 kont.

- ugao Svetozara Markovića i Svetozara Miletića .. 1 kont.

- ugao Svetozara Markovića i Zmaj Jovina ............ 1 kont.

4    06.04.2022 - 07.04.2022.

- ugao Žarka Zrenjanina i Svetozara Miletića ........ 1 kont.

- ugao Žarka Zrenjanina i Zmaj Jovina .................. 1 kont.

- ugao Branislava Nušića i Svetozara Miletića ...... 1 kont.

- ugao Branislava Nušića i Zmaj Jovina ................ 1 kont.

5    07.04.2022 - 08.04.2022.

- ugao Branislava Nušića i Nikole Tesle ................ 1 kont.

- ugao Branislava Nušića i Raše Lazarevića .......... 1 kont.

- ugao Žarka Zrenjanina i Nikole Tesle .................. 1 kont.

- ugao Žarka Zrenjanina i Raše Lazarevića ............ 1 kont.

6    08.04.2022 - 11.04.2022.

- ugao Svetozara Markovića i Nikole Tesle .......... 1 kont.

- ugao Svetozara Markovića i Raše Lazarevića .... 1 kont.

- ugao Milana Grujića i Branka Radičevića .......... 1 kont.

- Bikač ................................................................... 1 kont.

7    11.04.2022 - 12.04.2022.

- ugao Svetosavska i Nikole Tesle ......................... 1 kont.

- ugao Svetosavska i Raše Lazarevića ................... 1 kont.

- ugao Aleksandra Grujića i Nikole Tesle .............. 1 kont.

- ugao Aleksandra Grujića i Raše Lazarevića ........ 1 kont.

8    12.04.2022 - 13.04.2022.

- ugao Rade Budurina i Nikole Tesle ..................... 1 kont.

- ugao Rade Budurina i Raše Lazarevića ............... 1 kont.

- ugao Đure Jakšića i Nikole Tesle ......................... 1 kont.

- ugao Đure Jakšića i Raše Lazarevića ................... 1 kont.

 

BANATSKA TOPOLA 2022. godine

 

Datum: 13.04. - 18.04.2022. godine

Trajanje akcije: 6 dana

    

1    13.04.2022 - 14.04.2022

- ulica Bašaidska (na ulazu u selo iz pravca Bašaida - kod magacina )..... 1 kont

- ugao Beogradska i Novi Red.................................................................... 1 kont

- ulica Oslobodilačka ( iza Mesne Zajednice na parkingu )........................ 1 kont

- ulica Nikole Tesle ( kod pošte )............................................................... 1 kont

2    14.04.2022 – 18.04.2022

- ulica Nikole Tesle ( kod groblja )............................................................ 1 kont

- ulica Petefi Šandora ( kod fudbalskog stadiona )..................................... 1 kont

- ulica Kikindska (na ulazu u selo iz pravca IPP Banata -

- na parkingu blizu autobuskog stajalista ).............................. 1 kont

 

SAJAN 2022. godine

 

Datum: 18.04. - 25.04.2022. godine

Trajanje akcije: 8 dana

    

1    18.04.2022 - 19.04.2022

- ulica Adi Endre br. 26 .............................................................. 1 kont

- ulica Adi Endre br. 71 .............................................................. 1 kont

- ulica Adi Endre br. 132 ............................................................ 1 kont

- ulica Vojvođanska br. 11 .......................................................... 1 kont

2    19.04.2022 – 20.04.2022

- ulica Ive Andrića br. 22 ............................................................ 1 kont

- ulica Ive Andrića br. 103 .......................................................... 1 kont

- ulica Saboova br. 42 .................................................................. 1 kont

- ugao Vetrenjače br. 4 ................................................................ 1 kont

3    20.04.2022 – 21.04.2022

- ulica Velika br. 88 ..................................................................... 1 kont

- ulica Velika br. 118 ................................................................... 1 kont

- ulica Petefi Šandora br. 18 ........................................................ 1 kont

- ulica Petefi Šandora br. 86 ........................................................ 1 kont

4    21.04.2022 – 25.04.2022

- ulica Košut Lajoša br. 10 .......................................................... 1 kont

- ulica Košut Lajoša br. 113 ........................................................ 1 kont

- ulica Đure Đakovića br. 38 ........................................................ 1 kont

- ulica Đure Đakovića br. 106 ..................................................... 1 kont

VINCAID 2022. godine

Datum: 25.04.- .26.04.2022. godine

Trajanje akcije: 2 dana

1    25.04.2022 – 26.04.2022

- na ulazu u naselje iz pravca Kikinde ................................................ 1 kont.

- na izlazu iz naselja iz pravca Kikinde .............................................. 1 kont.

MOKRIN 2022. godine

Datum: 26.04. – 02.05.2022. godine

Trajanje akcije: 7 dana

1    26.04.2022 – 27.04.2022

- ugao ulica Rade Trnića i Živice Kodranova ........................................... 1 kont

- ugao ulica Rade Trnića i Braće Tomić ................................................... 1 kont

- ugao ulica Ige Dobrosavljeva i Dositeja Obradovića.............................. 1 kont

- ugao ulica Đure Jakšića i Toze Markovića ............................................ 1 kont

2    27.04.2022 – 28.04.2022

- ugao ulica Milana Malenčića i Rade Trnića............................................ 1 kont

- ugao ulica Milana Malenčića i Toze Markovića .................................... 1 kont

- ugao ulica Milana Malenčića i Nova ...................................................... 1 kont

- ugao ulica Rade Trnića i I. L. Ribara ...................................................... 1 kont

3    28.04.2022 – 29.04.2022

- ugao ulica Đure Jakšića i Uroša Kuzmanova ........................................ 1 kont

- ugao ulica Branka Radičevića i Nikole Tešin ........................................ 1 kont

- ugao ulica I. L. Ribara i Svetog Save ..................................................... 1 kont

- ulica 2. Oktobra ..................................................................................... 1 kont

4    29.04.2022 – 02.05.2022

- ugao ulica Svetog Save i Dimitrija Tucovića ........................................ 1 kont

- ugao ulica J. J. Zmaja i Dositeja Obradovića ......................................... 1 kont

- ugao ulica Prvomajska i Beogradska ...................................................... 1 kont

- ugao ulica Prvomajska i Sonje Marinković ............................................ 1 kont

 

BANATSKO VELIKO SELO 2022. godine

 

Datum: 02.05. - 06.05.2022. godine

Trajanje akcije: 5 dana

1    02.05.2022 – 04.05.2022

- ugao ulica Srpskih Ratnika i Marka Oreškovića ...................................... 1 kont

- ugao ulica Stojana Matića i Mladena Stojanovića ................................... 1 kont

- ugao ulica Stojana Matića i Sime Šolaje .................................................. 1 kont

- ugao ulica Krajiška i Vuka Karadžića ...................................................... 1 kont

2    04.05.2022 – 06.05.2022

- ugao ulica Nikole Tesle i Bosanska ........................................................ 1 kont

- ugao ulica Zdravka Čelara i Pane Đukića ................................................ 1 kont

- ugao ulica Marka Jokića i Desanke Maksimović ..................................... 1 kont

- ugao ulica Slavka Rodića i Desanke Maksimović .................................. 1 kont

 

NOVI KOZARCI 2022. godine

 

Datum: 06.05.- 11.05.2022.godine

Trajanje akcije: 6 dana

    

1    06.05.2022 – 09.05.2022

- ugao ulica Generala Drapšina i Branka Ćopića...................... 1 kont

- ugao ulica Kralja Petra I i Sutjeska ....................................... 1 kont

- ugao ulica Generala Drapšina i Kosovska.............................. 1 kont

- ugao ulica Generala Drapšina i Sime Šolaje .......................... 1 kont

2 09.05.2022 – 11.05.2022

- ugao ulica Krajiška i Branka Ćopića ...................................... 1 kont

- ugao ulica Krajiška i Sutjeska ................................................ 1 kont

- ugao ulica Krajiška i Kosovska .............................................. 1 kont

- ugao ulica Krajiška i Sime Šolaje............................................ 1 kont

 

IĐOŠ 2022. godine

 

Datum: 11.05. - .16,05.2022. godine

Trajanje akcije: 6 dana

    

1    11.05.2022 - 13.05.2022

- ulica Svetosavska ( kod Beograd kafane ) ................................................. 1 kont

- ulica Karađordjeva ( kod stočne vage ) .............................................................. 1 kont

- ulica Jaše Tomića ( kod groblja ) ....................................................................... 1 kont

- ulica Milivoje Omorac ( kod pijace ) ................................................................. 1 kont

2 13.05.2022 – 16.05.2022

- ulica Žarka Zrenjanina ( kod stadiona ) .............................................................. 1 kont

- ulica Nikole Francuskog ( kod mlina ) ............................................................... 1 kont

- ugao ulica Jovana Popovića i Koste Kljajića ...................................................... 1 kont

- ulica Koste Kljajića ( kod Draginog dućana ) .................................................... 1 kont

 

NAKOVO 2022. godine

 

Datum: 16.05.- 23.05.2022. godine

Trajanje akcije: 8 dana

1 16.05.2022 – 18.05.2022

- ulica Šošina .......................................................................................... 2 kont

- ulica Sime Bajića ................................................................................. 2 kont

2 18.05.2022 – 20.05.2022

- ulica Grmečka ...................................................................................... 2 kont

- ulica Slobode ........................................................................................ 2 kont

3 20.05.2022 – 23.05.2022

- ulica Glavna ........................................................................................ 4 kont 
nazad


Akcija prikupljanja krupnog otpada u Kikindi

Akcija prikupljanja krupnog otpada u Kikindi

Kompanija FCC u koordinaciji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, poljoprivredu I ruralni razvoj Grada Kikinda...
Čistunko- rezultati takmičenja osnovnih škola i vrtića
16.6.2021

Čistunko- rezultati takmičenja osnovnih škola i vrtića

Takmičenje osnovnih škola i vrtića u sakupljanju starog papira (Takmičenje sa Čistunkom 2019/2021. godine) u...
Servisna informacija
29.4.2021

Servisna informacija

Poštovani korisnici, obaveštavamo Vas o radu kompanija FCC tokom predstojećih Verskih i Državnih praznika:
Servisna informacija
12.2.2021

Servisna informacija

Poštovani korisnici, na osnovu Zakona o Državnim , Verskim i drugim praznicima u Republici Srbiji obaveštavamo Vas:
FCC Environment CEE prodao sve akcije u Bugarskoj
10.9.2020

FCC Environment CEE prodao sve akcije u Bugarskoj

 Osmog septembra 2020. godine, FCC Environment CEE zatvorio je proces prodaje svih akcija u Bugarskoj lokaloj...
FCC Vrbak d.o.o. Lapovo - servisna informacija
11.7.2020

FCC Vrbak d.o.o. Lapovo - servisna informacija

Kompanija FCC Vrbak d.o.o. Lapovo vas obaveštava da će se od 13.07.2020 godine sakupljanje i transport komunalnog...

Zašto FCC

 • Međunarodni tim stručnjaka

  Naš tim od skoro 4.300 zaposlenih u 8 zemalјa CEE-a, odgovoran je za nesmetan rad svih naših usluga.

 • Otpad kao resurs

  Zahvalјujući savremenim rešenjima za tretman otpada, godišnje dobijamo 500.000 tona sekundarnih sirovina.

 • Taman na vreme

  Gotovo 1,3 miliona kontejnera, kanti svih veličina i više od 1.250 kamiona ili specijalnih vozila obezbeđuje sigurno i efikasno sakuplјanje i transport svih otpada radi dalјeg tretmana.

 • Iskusan provajder usluga

  8 zemalјa, 1.200 opština i 4,7 miliona stanovnika, 20 zajedničkih preduzeća sa opštinama, 84.000 poslovnih klijenata. Ovo je naš kratak profil.

Mehanizacija

22 kamiona za sakupljanje

8 specijalizovanih mašina

192 kontejnera velike zapremine

32.447 kanti i kontejnera

2 deponije neopasnog otpada

Da li ste znali?
FCC CEE Group ima više od 10 godina iskustva u poslovanju sa korišćenom odećom
Da li ste znali?
300 do 400 kg komposta se može proizvesti od 1 tone biorazgradivog đubriva
Da li ste znali?
Metali i staklo su 100% reciklirajući
Da li ste znali?
U Evropi, do 90% flaša od zelenog stakla je napravljeno od recikliranog stakla
Da li ste znali?
Više od 0,7 litra baznog ulja za podmazivanje se može proizvesti od 1,0 litra korišćenog mineralnog ulja i koristi se za motorna ulja, ulha za menjač i hidraulična ulja
Da li ste znali?
Sa energijom potrebnom za proizvodnju 1 limenke od boksita, moguće je proizvesti 20 limenki od recikliranog aluminijuma
Da li ste znali?
Recykliranje 1 tone čelika čuva 1.100 kilograma rude gvožđa, 630 kilograma uglja, i 55 kilograma krečnjaka
Da li ste znali?
Korišćeni papir se može reciklirati i koristiti u proizvodnji svežeg papira do 6 puta
Da li ste znali?
Recikliranje 1 tone papira čuva više od 2 tone drveta
Da li ste znali?
1 tona goriva izrađenog od otpada koju proizvede FCC CEE Group čuva 600 kilograma grejnog ulja ili više od 800 kilograma kamenog uglja
Da li ste znali?
Recikliranje plastike čuva ograničene sirovine (sirove nafte i prirodnog gasa) i smanjuje potrošnju energije 80 do 90%